Det har inte konstaterats något coronafall inom Soite på över två veckor och nu slopas alla begränsningar för både offentliga och privata samlingar. Dessutom rekommenderas inte heller längre munskydd i allmänna utrymmen. Däremot anser den regionala covid-19-myndighetsgruppen att munskydd ändå gärna ska användas då det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånd. Den som arbetar inom social- och hälsovården ska fortfarande använda munskydd.

Också rekommendationen om distansarbete slopas nu i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt. Men arbetsgivaren är ansvarig för coronasäkerheten på arbetsplatsen och det rekommenderas att man turas om att hålla pauser i mindre grupper, för att kunna hålla säkerhetsavstånd.  

De nya regionala rekommendationerna gäller från och med onsdagen och tillsvidare. Alla nya bud listas på Soites coronasidor. (i nuläget enbart på finska)

Den regionala myndighetsgruppen hade möte på onsdag och tackar i sitt pressmeddelande alla invånare inom Soites område för att de så noga följt coronarekommendationerna. Det har gjort att det tuffa coronaläget snabbt svängt till det bättre och Soite nu är tillbaka på epidemins basnivå med endast 1,3 i incidenstal.

Gruppen påminner ändå om att det är bra att följa de hygieninstruktioner som finns för att minska smittspridningen och att söka sig till coronatest redan vid lindriga symptom. Globalt är pandemin inte över, och därför finns det fortfarande risk att smittas.

Vaccineringarna framskrider enligt gruppen väldigt bra i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt. Just nu vaccineras alla över 16 år, samt 12–15-åringar i riskgrupp. 76 procent av alla över 16 år har fått den första dosen vaccin. När det gäller hela befolkningen är vaccinationsgraden 59 procent, vilket är över landsmedeltalet.

Den regionala covid-19-myndighetsgruppen har sitt nästa möte inprickat först den 4 augusti. Vid behov sammanträder gruppen ändå tidigare än så.