Det färska fallet i sjukvårdsdistriktet innebär att sammanlagt 494 personer smittats av coronaviruset sedan pandemins början. För tillfället vårdas en person på Mellersta Österbottens centralsjukhus för sina symtom.  

 

Det nuvarande incidenstalet, talet som anger antalet nya fall per 100 000 invånare, det senaste dygnet är nu 14,2. I fredags var det 11,6. 

I ett pressmeddelande uppmanar sjukvårdsdistriktet invånarna att testa sig för coronaviruset även om symtomen är lindriga.