Vårdsamkommunen Soites coronaberedskapsgrupp är ytterst orolig för coronaläget i regionen. Incidenstalet har stigit i flera veckor och närmar sig 300.

För tillfället tas omkring 300 coronatest var dag. Sex personer vårdas igen för covid-19 på Mellersta Österbottens centralsjukhus.

Dessutom är smittspårningen hårt ansatt. På grund av de många smittfallen hinner spårarna inte kontakta alla exponerade och sjuka på samma sätt som vanligt. De dagliga telefonsamtalen koncentreras därför till de som har mest allvarliga symptom.

"Om du har covid-19 och ditt tillstånd blir sämre, ta själv kontakt med Soites coronarådgivning eller smittskyddskötaren" lyder uppmaningen från Soite.

De som vet att de exponerats uppmanas hålla sig i karantän. Listan över exponerade platser har uppdaterats.

På grund av det allvarliga läget rekommenderar Soite nu att barns och vuxnas hobbyverksamhet pausas i några veckor. Allmänheten bes också allvarligt överväga vilken typ av sammankomster man deltar i.

Ungefär var femte person över 12 i regionen år har inte tagit coronavaccin. Beredskapsgruppen kommer med en stark uppmaning till de ovaccinerade att låta sig vaccieneras så fort som möjligt.