Förra veckan kunde 107 nya fall av corona bekräftas inom Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soites område. Trots att incidenstalet därmed sjunker en aning, från 320 i slutet av förra veckan till nuvarande 306, är situationen fortfarande allvarlig.

 

Förra veckan togs 1967 coronatest. De smittades medelålder är 28 år. De flesta är ovaccinerade eller har endast fått första vaccindosen.

Några nya platser har lagts till listan över exponerade platser.


På Mellersta Österbottens centralsjukhus vårdas nu 13 coronapatienter. I början av förra veckan var coronapatienterna tre, under fredagen nio.

Soite varnade redan i medlet av förra veckan för att en större coronabelastning på sjukhuset kunde leda till nedskärningar på andra avdelningar. I fredags berättade infektionsöverläkaren Marko Rahkonen att tillgången på vård vid den psykiatriska avdelningen begränsats, eftersom coronasmittade personer vistats på avdelningen. Men inga andra avdelningar eller patienter påverkades förra veckan.

Läget är oförändrat, trots att patienternas antal fortsatt stiga. I veckans coronameddelande skriver Soite att man än så länge klarar av situationen utan att resten av sjukhusets verksamhet påverkas.


Trots många nya coronafall finns det ljusglimtar i veckans statistik. Bland annat har ungefär hälften av de som bekräftats ha smittats med covid-19 redan varit i karantän. Och trots den stora belastningen lyckas smittspårarna reda ut smittkedjorna i 84 procent av fallen.

Vaccineringen av befolkningen går också framåt. På Soites område är andelen över 12-åringar som fått en dos coronavaccin nu 88,3 procent och andelen som fått två dosen är 81,9 procent. För alla åldersgrupper är siffrorna 75,5 procent respektive 70 procent.

Tredje dosen delas ut till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar samt social- och hälsovårdspersonal. Nu har 2 392 personer inom Soites område fått tredje vaccindosen.