Soite reagerade snabbt på torsdagens besked att alla finländare över 18 år ska erbjudas en tredje dos coronavaccin. Man började redan på torsdagskvällen ge den tredje dosen till de som fyllt 18 år och frågade efter den. Det måste ha gått fem till sex månader sedan personen fick dos två.

– Vi såg ingen orsak att vänta, vi hade resurser att köra i gång direkt. Genast vi hörde att THL bestämt att alla över 18 ska få en tredje dos så instruerade vi de som vaccinerar att de kan ge till den som frågar, säger Jukka Aro, ansvarig för vaccinationerna inom Soite.

Han säger att tredje dosen gavs både i Karleby och i Kronoby redan på torsdagskvällen.

Gruppen som nu har rätt att få dos tre består av 21 000 personer i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt, dit Karleby och Kronoby hör.

– I dag har det varit rusning på vaccincentret i Karleby och folk har fått vänta upp till en timme. Men det jämnar säkert ut sig snart, säger Aro på fredagen.

Soite började redan i torsdags ge en tredje coronavaccindos till de 18-plussare som fått dos två för mer än fem månader sedan.

Eftersom gruppen som har rätt att nu få en tredje dos är så stor så kan det också i fortsättningen bli rusning vid vaccineringsställena, speciellt på förmiddagarna. Därför rekommenderar Soite att folk kommer också övriga tider på dagen. Vid vaccincentret i gamla Halpa-Halli i Karleby pågår till exempel vaccineringen ända till klockan 19.30 på fredagen.

Inom Soite krävs ingen tidsbokning för att ta coronavaccin, utan det ordnas hela tiden walk in-vaccineringar. Tider och platser för dessa finns på Soites coronawebbplats. Det är ändå möjligt att boka vaccinationstid både via nätet och via telefon.

Institutet för hälsa och välfärd har rekommenderat att samma vaccin som personen fått tidigare ska ges också som dos tre. För att säkra tillgången på vaccin meddelar THL ändå att vissa personer kan behöva få Modernas Spikevax fast de tidigare fått Pfizers Comirnaty. 

– THL verkar ha skickat ut extra lådor med Moderna till vissa distrikt, men till oss har de inte kommit. Vi har ingen brist på Comirnatyvaccin och inte heller på Spikevax. Den som fått det ena men vill ha det andra som dos tre kan få det, säger Jukka Aro.

Enligt erfarenheter runtom i världen är det tryggt att korsanvända dessa två vacciner och det har inte rapporterats några oväntade biverkningar när man använt olika vacciner, skriver Soite.

Artikeln är ändrad och kompletterad med kommentarer av Jukka Aro 3.12 klockan 13.48. Soite började vaccinera 18-plussare med dos tre redan på torsdagen, inte på fredagen.