Soite följer Institutet för hälsa och välfärds rekommendation om att tidsintervallet mellan dos två och tre ska kortas. Enligt rekommendationen kan de som är mellan 18 och 59 år få sin tredje dos när det gått fyra månader sedan dos två. I Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt inleds vaccineringarna med det kortare tidsintervallet på måndag den 3 januari. 

Till den grupp som från och med måndag har rätt att få tredje sprutan hör 10 000 personer inom Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt. Det här innebär att det kan bli rusning vid vaccinationsplatserna, speciellt på förmiddagarna. Soite rekommenderar därför att folk väljer också andra tidpunkter för att undvika rusning.

 

Soite har förhandlat med företagshälsovården i regionen och de kommer att hjälpa till med vaccineringarna. Man rekommenderar därför att den som har företagshälsovård använder sig av möjligheten att vaccineras där.

Förutom dos tre med kortare tidsintervall kommer Soite också på måndag att börja ge en fjärde dos vaccin till personer som är över 12 år och lider av svår immunbrist, till exempel de som genomgått en organ- eller stamcellstransplantation eller har en sjukdom som gör att immunförsvaret är kraftigt nedsatt. Förutsättningen är att det gått tre månader sedan dos tre. Den här gruppen löper större risk att drabbas allvarligt av covid-19.

 

Soite ordnar så kallade walk in-vaccineringar utan tidsbokning. Dessa finns listade på Soites coronawebbplats. Det är också möjligt att boka tid för vaccination elektroniskt eller via telefon.