Regionförvaltningsverket kom på tisdagen med sitt beslut om att offentliga samlingar inomhus med över 20 personer förbjuds i kommunerna som hör till Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt från nyårsafton och fram till den 30 januari. Under perioden 30 december till 20 januari kan arrangörer inte kräva covidintyg för att ta in fler personer än Regionförvaltningsverket bestämt.

På onsdagen följde den regionala covid-19-gruppen efter och rekommenderar att högst 20 personer ska samlas också privat. Den här rekommendationen träder i kraft genast. Myndighetsgruppen påminner också om att det råder en stark rekommendation om att använda munskydd och att distansarbeta i mån av möjlighet.

Förra veckan konstaterades majoriteten av de nya coronafallen hos barn under tio år (25 procent) och 10-19-åringar (19 procent). Bara 12 procent av fallen konstaterades hos personer över 60 år. De flesta smittas inom familjen.

Över 50 procent av de som fyllt 60 i distriktet har redan fått sin tredje coronavaccindos. När det gäller 80-plussare är siffran över 80 procent. Det här förklar enligt Soite varför antalet smittade är så få i de äldre åldersgrupperna.

Soites nyckeltal just nu

  • Incidenstalet, alltså förekomsten av antal smittade per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna, är 291.
  • De senaste två veckorna har sammanlagt 225 nya fall konstaterats.
  • Förra veckan togs 1600 coronatest, av vilka 7,4 procent var positiva.
  • En tredjedel av förra veckans fall konstaterades hos personer som inte var i karantän.
  • Smittorna kunde spåras till 87 procent.
  • Fyra patienter med covid-19 vårdas på Mellersta Österbottens centralsjukhus. Av dem får en intensivvård.