Den nya testpunkten finns i Dammbrunnens hälsostation (Dammbrunnsvägen 4) och är öppen måndag–fredag klockan 8–15.

Testpunkten på Kasernområdet – som man inte behöver boka tid till – är fortsättningsvis öppen måndag–söndag klockan 8–21.