Skatteförvaltningen varnar för att det igen cirkulerar falska e-post- och textmeddelanden i dess namn. Kriminella förlägger ofta tidpunkten för bedrägeriförsök till de perioder då skatteärenden också annars står på mångas agendor, som till exempel i maj då löntagarna ska komplettera sina skattedeklarationer och i juni då Skatteförvaltningen betalar ut skatteåterbäringar.

"Vi har fått anmälningar om dessa falska textmeddelanden nu under den senaste månaden. Det är fint att människor aktivt anmäler oss om dessa bedrägeriförsök och varnar andra exempelvis på sociala medier", säger Jaakko Nummijärvi, specialsakkunnig på Skatteförvaltningen, i ett pressmeddelande.

Nummijärvi konstaterar att de falska epostmeddelandena förekommit redan i flera år, men att bedrägeriförsök i form av textmeddelanden är ett nyare fenomen.

Det här är ett bedrägeriförsök. Om du får ett sånt här meddelande ska du inte klicka på länken utan bara radera meddelandet.

I de meddelanden som nu cirkulerat ombeds mottagaren klicka på en länk "för att få kreditering" (hyvityksen saamiseksi). Skatteförvaltningen ger följande enkla anvisningar till den som får ett sådant meddelande: klicka inte på länken och radera meddelandet. 

Man påminner också om att alla beskattningsärenden går att sköta i tjänsten Min Skatt, och att det just på grund av bedrägeriförsök aldrig finns en direkt länk till Min Skatt i de meddelanden som Skatteförvaltningen skickar ut.