Men statistiken antyder att ökningen främst gäller Kina eftersom exporten till Europa har legat på oförändrade nivåer så här långt i augusti. Via exempelvis gasledningen i Östersjön, Nordstream 1, ligger kapaciteten i nuläget på 20 procent av möjliga leveranser.

Gazproms totala exportökning låg på 3,3 procent första halvan av augusti, jämfört med juli, enligt Bloomberg.