I fredags presenterades en överenskommelse mellan fyra svenska riksdagspartier – Tidöavtalet. Det har fått sitt namn efter Tidö slott i Västerås där partiledarna förde sina överläggningar. Tidö var i tiderna Axel Oxenstiernas slott, mannen som blev rikskansler på 1600-talet och som skapade den effektiva förvaltning Sverige (och Finland) är känd för. 

Det är knappast en tillfällighet att Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna valde just Tidö som symbol. 

Sverigedemokraternas ordförande Jimmie Åkesson talar om ett paradigmskifte i migrationspolitiken. I Tidödokumentet som språkligt är juridiskt högtravande heter det att målet är att skapa ett paradigmskifte i synen på asylmottagande. Utgångspunkten ska vara att den som flyr bara ska erbjudas tillfälligt skydd och det gäller för den som flyr Sveriges närområde. Sverige ska inte i något avseende ses som generöst i synen på asyl. 

"Sverige ska inte i något avseende ses som generöst i synen på asyl." 

 
Det är långtgående punkter i Tidöavtalet om att på alla sätt göra det svårt att komma till Sverige eller att få stanna i landet. Asylsökandes rättigheter ska dras ned till miniminivån inom vad EU-rätten medger. Den nya regeringen tar fram förslag till författningsändringar och andra åtgärder som syftar till att så långt det rättsligt är möjligt begränsa asylsökandes rättigheter, heter det i dokumentet. 

Regeringen ska försvåra familjeåterförening och anhöriginvandring. Man ska påskynda utvisningar och försvåra möjligheten att få svenskt medborgarskap. Inte bara asylsökande ska få det svårare.

Sverige skär ner flyktingkvoten från 6 400 per år till 900. Som jämförelse är Finlands flyktingkvot 1 050 i år. Kvotflyktingar är inte asylsökande utan de som är allra mest utsatta och som FN bedömer är i behov av skydd. Ytterligare en dörr stängs för dem.

Vissa av formuleringarna i dokumentet är rätt ålderdomliga: "Den som befinner sig i Sverige och åtnjuter svensk gästfrihet har en skyldighet att uppvisa respekt i förhållande till grundläggande svenska värderingar och inte i handling missakta befolkningen."

Man ska utreda om det går att återinföra möjlighet att utvisa utlänningar på grund av bristande vandel. Det kan handla om prostitution eller missbruk, "eller om det i övrigt föreligger otvetydigt konstaterande anmärkningar i fråga om levnadssättet". Risken finns att det uppstår ett godtycke där rättssäkerheten sätts på spel. Det luktar moralpolis.

"Man ska utreda om det går att återinföra möjlighet att utvisa utlänningar på grund av bristande vandel."

 
"Mina föräldrar flydde till friheten från mullornas Iran. Aldrig hade de kunnat tro att Sverige så tydligt skulle slå in på den auktoritära vägen", sade Vänsterpartiets ordförande Nooshi Dadgostar i riksdagsdebatten inför statsministeromröstningen i måndags. Det var en kraftfull påminnelse om att Sverige av förföljda människor setts som en frihetlig fyrbåk i världen.

För en finländare är det förmätet att kritisera Sveriges nya inriktning – det är som att kasta sten i glashus. Inte desto mindre är det mer än ett paradigmskifte som äger rum i Sverige i dessa dagar. Det är en nationalistisk revolution.

För åttio år sedan tog Sverige emot tusentals finländska krigsbarn. Drygt 7 000 danska judar flydde i fiskebåtar över Öresund hösten 1943 undan den nazistiska ockupationen av Danmark. Därmed undkom de gaskamrarna.

Hösten 1944 flydde 40 000 balter, främst ester och estlandssvenskar, till Sverige i småbåtar över Östersjön för att komma undan den framryckande Röda armén. En av dem var den estniska flickan Ilon Wikland. Hon gjorde senare i livet karriär som illustratör till Astrid Lindgrens berättelser.

Raoul Wallenberg räddade tusentals ungerska judar undan gaskamrarna då han skrev ut svenska pass åt dem i Budapest 1944–1945. De vita bussarna som Folke Bernadotte organiserade räddade uppemot 30 000 koncentrationslägerfångar som togs till Sverige 1945. Det är de som flydde undan kommunisterna i Ungern, förtryckta kurder i Turkiet och Irak, förtryckta iranier, förtryckta kristna i muslimska länder. Listan kan göras lång.

"Raoul Wallenberg räddade tusentals ungerska judar undan gaskamrarna då han skrev ut svenska pass åt dem i Budapest 1944–1945."

 
Sverige undkom andra världskrigets fasor. Landet såg sig länge ha ett moraliskt ansvar att hjälpa andra. Svenskarna behövde inte återuppbygga sitt land med sönderbombade byggnader och trasiga människor efter kriget som i andra länder. 

Det är förståeligt att Sverige i nuläget kraftigt vill begränsa invandringen på grund av kriminalitet och till delar misslyckad integration. Man var tidigare något blåögd och har inte mäktat med att integrera alla nyanlända.

I den hårda svenska retoriken glömmer man ändå lätt bort att de allra flesta som kommit till Sverige går till jobbet varje dag, håller i gång Sverige, är laglydiga, betalar skatt och gör rätt för sig. Det är människor som nu kan känna sig stämplade. Det försvårar integrationen.

Sverige måste få bukt med rötäggen och en del av skärpningarna kan vara på sin plats. Men nu kastar man ut barnet med badvattnet, kör helt enkelt ner i det andra diket. 

För de nödställda i världen har en fyrbåk för frihet slocknat, eller så lyser den mycket svagare i en bister och farlig tid.