Det tog ett tag att reparera vattenläckaget i Kaskö, men nu rinner vattnet som normalt igen ur kranarna. Orsaken var två vattenläckor, av vilka den ena åtgärdades under torsdagen men den andra krävde insatser ännu under fredagsförmiddagen.

Under torsdagen pågick reparationsarbetet under eftermiddagen och målet var då att vattendistributionen skulle återgå till det normala under kvällen.

På kvällen distribuerades vatten, men samtidigt meddelande staden om att reparationsarbetet måste fortsätta fredag morgon klockan 7.30–9.30. Det här förlängdes senare till klockan 11, och ännu en stund efter det var inte vattentrycket normalt.

Kring lunchtid hade vattendistributionen kommit igång.

Tekniska direktören i Kaskö, Jarmo Latikka, förklarar att det beror på det vanligaste av problem som orsakar läckage i vattenrören:

– Förr i tiden satte man alltför tunna sandlager runt rören, och när man sedan fyllt med krossade stenar kan de med tiden komma åt rören och orsaka sprickor.

– Det är ett vanligt bekymmer, och förekommer lite varstans.