Det finns bara fördelar med att syssla med musik, anser musiklärarna Emilia Kullbäck och Trygve Strömvall på musikskolan Tactus. Musik frigör skaparglädje, kreativitet och hjälper oss att behålla fokus i en tid där förmågan att koncentrera sig minskar.

Tactus har erbjudit Vöråborna musiklektioner i över tjugo år. Verksamhetsledaren Strömvall har varit med sedan 1999. Kullbäck, som är en av musikskolans nyaste lärare, har sång som specialområde.

– Alla lärare är utbildade pedagoger och proffs på sina instrument och områden, säger Strömvall.

Tactus riktar sig till alla åldrar. Det aldrig är för sent att lära sig musicera. Strömvalls yngsta elev har varit 5 år, och det är inte ovanligt att vuxna vill lära sig spela något instrument.

Läsåret består av 35 lektioner på minst 30 minuter. Målet med studierna är att få utveckla musikintresset och med lärarens hjälp bli skickligare på att spela ett instrument eller sjunga. För de som är riktigt ambitiösa finns det även möjlighet att efter avlagda nivåprov kunna börja studera musik professionellt, säger Strömvall

Till musikskolan Tactus kan man söka in på de flesta instrument. Sång, piano, gitarrlärare finns på plats varje vecka i Vörå. Lärarna är flexibla, så om det finns tillräckligt många intresserade i någon by kan lärarna hålla lektionerna där. Vill man spela ett instrument som kanske ingen annan på orten spelar så går det att ordna med det vid Korsholms musikinstitut i Smedsby av vilken Tactus köper sina tjänster.

I höst ska Kullbäck starta musikskolans första barnkör i Vörå centrum. Själv har hon alltid gillat att sjunga i kör, så hon tackade genast ja till att leda barnkören. Det vill hon göra tillsammans med barnen.

– Tillsammans med barnen väljer jag ut låtarna som vi ska sjunga. Kullbäck säger att barn som sjunger i kör får ett socialt samspel och får träffa människor som tycker om samma sak. När man skapar tillsammans får man sammanhållning.

Kören riktar sig till barn i årskurs 3–6. Äldre barn kan ta individuella sånglektioner.

Musikskolan ger också lektioner på finska och Kullbäck eftersträvar är att kören ska vara tvåspråkig.

Kören kommer att öva på onsdagar. I skrivande stund är platsen inte spikad. Den som vill veta mer om Tactus kan kontakta Trygve Strömvall.

Artikeln har publicerats i Kommunbladet. Kommunbladet är en tidning som delas ut till alla hushåll i Vörå kommun och som ges ut av HSS Media.