I Stormossens förbehandlingsanläggning möts man av ett dovt muller och en stickande lukt. Påsarna med bioavfall öppnas och krossas. Ut väller matrester och bananskal om vartannat. På liknande sätt började driftschef Kristiina Kuosmas karriär på Stormossen.

-Jag började som sommarjobbare på Stormossen. Mitt första jobb var att göra plockanalyser, säger hon.

Varje år görs plockanalyser av avfallet. Då tas stickprov på soppåsarna som transporterats till Stormossen och innehållet analyseras för att ge ett svar på hur väl det sorteras i hemmen.

Stormossens miljö- och kvalitetschef Johanna Penttinen-Källroos berättar att kvaliteten på bioavfallet har förbättrats avsevärt under åren.

-Då jag började kunde det finnas precis allt i bioavfallet. Mattor, bensindunkar – ja allt! I dag är majoriteten av avfallet sorterat i rätt sorts påsar och de största felsorteringarna nu är att man t.ex. inte tömmer bioavfallet ur ursprungliga förpackningen, säger hon.

Hon vet vad hon pratar om, eftersom det är hon som ansvarar för att slutprodukten, eller kompostjorden, ska uppnå alla nödvändiga krav både från Livsmedelsverket och NTM-centralen. Då är det viktigt att hela processen fungerar och att bioavfallet är så rätt sorterat som möjligt.

Stormossens miljö- och kvalitetschef Johanna Penttinen-Källroos med driftschef Kristiina Kuosma.

Framtidens sorteringskompass

Nu blir det snart många i egnahems- och småhus på Stormossens verksamhetsområde som ska börja sortera bioavfallet så rätt som möjligt. Sommaren 2021 godkände Finlands riksdag en ny avfallslag. Det är den lagen som nu ger upphov till de förändringar som syns hemma hos dig och mig. På basen av den nya avfallslagen har i sin tur Vasaregionens avfallsnämnd fastställt avfallshanteringsföreskrifter, som gäller alla invånare i Vasa, Korsholm, Vörå, Storkyro, Malax och Korsnäs. Samma invånare betjänas av det kommunalägda avfallsbolaget Stormossen, som ska verkställa de beslut som Vasaregionens avfallsnämnd fattar.

Då förändringarna nu blir aktuella, kommer vi alla att behöva göra saker på ett annorlunda sätt. Det kan kännas obekvämt i början. I den här artikeln och podden längst ner har vi samlat all nödvändig information, som du behöver för att tryggt navigera dig in i framtidens avfallssortering i ditt hem.

Fyra alternativ för egnahems- och småhus på område A

Den nya avfallslagen baserar sig på EU:s målsättning att vi år 2035 ska återvinna 65% av allt avfall i stället för att bränna. Motsvarande andel som materialåtervinns just nu är 35%. Vi har alltså en del jobb att göra.

Ett led i att öka materialåtervinningen är att bioavfallet sorteras skilt också i egnahems- och småhus (1–4 bostäder) fr.o.m. 1.10.2023. Vasaregionens avfallsnämnd har beslutat att dela in Stormossens verksamhetsområde i två områden då det gäller insamlingen av bioavfall. På område A sorteras bioavfallet skilt med start i oktober. På område B är bioavfallssortering fortsättningsvis frivillig. Du som bor på område B kan delta i bioavfallsinsamlingen på samma villkor som de som bor på område A.

För dig som bor i egnahemshus på område A finns fyra alternativ för att sortera bioavfallet:
1. Eget bioavfallskärl
2. Gemensamt bioavfallskärl med grannen
3. Egen eller gemensam sluten och värmeisolerad året runt-kompost
4. Stormossens flerfackskärl, som innehåller kärl för bioavfall, metall-, plast- och kartongförpackningar

Senast 31.5 ska du meddela Vasaregionens avfallsnämnd om du väljer alternativ 2 eller 3. Om inget annat meddelas, levereras automatiskt ett 140-liters bioavfallskärl till din gård. Bioavfallskärlet tas i bruk 1.10.2023. Efter det töms kärlet med två veckors mellanrum. Tömningsintervallet kan vara fyra veckor under vinterhalvåret (november-mars). Tömningen av ett 140-liters kärl kostar 8,56€/gång.

Om du som ny kund väljer alternativ 4, eget flerfackskärl, ska detta meddelas till Stormossens kundtjänst senast 31.7.2023. Då försäkrar du dig om att få ett flerfackskärl före 1.10.2023, då bioavfallsinsamlingen startar. Utöver bioavfall kan du också sortera förpackningar av plast, kartong och metall i kärlet. Stormossens flerfackskärl töms varannan vecka under sommarhalvåret (april-oktober) och kan tömmas var fjärde vecka resterande tid av året om detta meddelas till Stormossen. Tömningen kostar 14,86€/gång. Du som redan har ett flerfackskärl och vill fortsätta med det behöver inte göra något. Stormossen ser till att byta dekaler i ditt kärl innan den nya uppdelningen i kärlet börjar.

Alla fastigheter ska fortsättningsvis ha ett kärl för brännbart avfall, som man själv väljer transportbolag för. Tömningsintervallet kan vara upp till tolv veckor fr.o.m. 1.10.2023 då bioavfallet sorteras skilt. Stormossen har konkurrensutsatt bioavfallstransporterna på område A. Listan på transportörer finns på Stormossens hemsida.

Om du upplever att det uppstår väldigt lite bioavfall i ditt hushåll, rekommenderas ett gemensamt bioavfallskärl med en eller flera grannar. Att kompostera bioavfallet själv är också en möjlighet.

Alla sorteringsmöjligheter på gården för lägenhetsinvånare

Tillbaka i Stormossens bioavfallsanläggning funderar driftschefen Kristiina Kuosma på dåtid och framtid. Då hon började jobba på Stormossen kördes det så kallade grovavfallet till deponi, eller det som kallades avstjälpningsplatsen. Nu är det nästan inga transporter alls till deponiområdet längre.

-Avfallsbranschen förändras och utvecklas hela tiden. Det blir aldrig tråkigt att jobba här, eftersom vi alltid måste utveckla verksamheten och jobba framåt enligt regelverken för miljöns skull, säger hon.

För miljön och framtidens skull får du som bor i lägenhet med fem eller flera bostäder hela sorteringsbordet dukat på egen gård i sommar. Bioavfall, brännbart avfall, papper, batterier samt skilda kärl för förpackningar av metall, glas, plast och kartong ska finnas på gården fr.o.m. 1.7.2023. Det hjälper ändå inte att kärlen finns på gården, om allt avfall hamnar i det brännbara kärlet. Planera den egna avfallssorteringen i ditt hem, så att du kan dra nytta av gårdens alla kärl och i samma veva bidra till att avfallskostnaderna kan sänkas i ert husbolag.

Tillsammans når vi målen

Varje sorterat avfall är ett steg i rätt riktning. Vi har alla förutsättningar för att tillsammans nå materialåtervinningsmålen.

-Vårt mål är att göra avfallssorteringen så smidig som möjlig för varje enskild människa, säger Stormossens vd Aimo Latvala.

Om du behöver sorteringsrådgivning erbjuder Stormossen instruktioner både på hemsidan, via chatten och telefon. Under hösten är du välkommen på Stormossens informationstillfällen inför starten av bioavfallsinsamlingen. Då börjar framtiden på riktigt. Vi hoppas att du är med oss.

För att det är viktigt.