Hemvården inom Österbottens välfärdsområde har inte så många vikarier som behövs för att upprätthålla befintlig verksamhet inom hemvården under sommarmånaderna.

Jakten på vikarier går het, men det är svårt att fylla luckorna som uppstår under semesterperioden.

Därför föreslås nu en kompensation för de anställda som kan tänka sig att hålla en del av sin sommarsemester först i höst.

Förslaget inför personalsektionens sammanträde på torsdagen lyder:

Personal i hemvården som på arbetsgivarens initiativ flyttar fram en eller två semesterveckor att hållas först efter den 1 oktober får en ersättning på 600 euro per flyttad vecka.

Personal vid andra enheter som flyttar fram semestern för att arbeta inom hemvården erbjuds samma ersättning.

Man räknar med att det här kan ge tilläggsarbetskraft motsvarande 20-30 veckor under den mest kritiska perioden.

Arrangemanget är frivilligt för arbetstagaren. Dock måste minst tre semesterveckor hållas under sommarsemesterperioden.

Ersättningarna är i kraft juni, juli och augusti, enligt förslaget.

Tony Pellfolk är verksamhetsområdesdirektör, hem- och boendeservice, inom Österbottens välfärdsområde.

I fjol erbjöds motsvarande kompensation. Verksamhetsområdesdirektör Tony Pellfolk säger att omkring 100 arbetstagare nappade på, då jämnt fördelat mellan hemvården och boenden.

I beredningen framgår att det är i Vasa-Korsholm och i Kronoby som hemvården har svårast att hitta vikarier.

– Det varierar geografiskt. Det är bättre på vissa håll, sämre på andra. Vi rekryterar fortsättningsvis, men det ser lite sämre ut nu än för motsvarande tid i fjol, säger verksamhetsområdesdirektör Tony Pellfolk.

Vad beror bristen på?

– Det är inget unikt för vårt område. Det är utmanande att hitta vikarier sommartid och det gäller i princip hela Finland, även utomlands.

– Vi har personalbrist inom vården. Man borde öka intresset hos ungdomar att jobba inom vård och omsorg. Det är ett jättebra arbete, ett otroligt viktigt arbete, en samhällsinsats.

Hemvården är förstås en sak som måste fås att fungera. Och välfärdsområdet måste bereda sig på dyrare köptjänster.

– För att klara förra sommaren tvingades vi att köpa en del av externa producenter som hade kapacitet. Då fick vi ihop verksamheten på en ok-nivå, om man säger så.

Behöver klienter och anhöriga vara oroliga?

– Vi ska nog se till att de som verkligen behöver hjälp ska få den hjälp de behöver, säger Tony Pellfolk.

Välfärdsområdets hemvårdssektor har 945 anställda, men här ingår alla personalgrupper, förmän, sjukskötare, närvårdare.

Personalbristen är akut vid centralsjukhuset. Vid jourpolikliniken i Vasa saknas tio sjukskötare ur grundbemanningen och det finns inte heller tillräckligt med vikarier.

Personalsektionen ska även ta ställning till extra åtgärder för att få bemanningen på samjouren vid Vasa centralsjukhus att fungera under sommarmånaderna.

Också här är personalbristen akut. Vid jourpolikliniken saknas 10 sjukskötare ur grundbemanningen och det finns inte heller tillräckligt med vikarier. För den akuta verksamheten finns redan nu en samanvändning av personalresurserna på intensivvårdsavdelningen.

Förslaget är att man för sommaren tar i bruk en ersättning på 70 euro för varje skiftbyte som görs på arbetsgivarens initiativ. Den betalas ut då arbetsgivaren ändrar i en förteckning över arbetsskiften som redan delgetts arbetstagarna.

Ersättning för skiftbyte betalas inte om ändringen berättigar till en utryckningspenning enligt det lokala avtalet.

Välfärdsområdet har enligt senaste sammanställning hittills anställt 981 sommarvikarier. I fjol var antalet 954. Därtill har 138 sommarpraktikanter under 18 år anställts samt 20 studerande från internationella så kallade nursing-linjer.

– Trots att vikariesituationen är bättre i år än föregående år kräver situationen ändå att verksamheter är tillfälligt stängda eller har minskad verksamhet under sommaren och förflyttningar av personal för en kort tid är under planering. I verksamhetsplaneringen har utgångspunkten varit att personalen inte ska behöva jobba extra eller göra övertid, sägs i sammanställningen.