I maj lämnade Nicole Kolehmainen livet på Kanarieöarna för att utveckla och förbättra fritidsaktiviteterna i Vörå.

– Jag sökte jobbet för att det är en möjlighet att delta, påverka och verkligen göra skillnad för ungdomar.

Som barn bodde Kolehmainen i Oravais, och efter några månader är hon redan hemmastadd i Vörå. Vid sidan av arbetet studerar hon kulturproduktion.

– Ungdomsarbete och kulturproduktion kompletterar varandra i många avseenden.

I första hand ska Kolehmainen samordna ungdomsarbetet i kommunen. Hon kan konstatera att föreningslivet erbjuder ett brett och mångsidigt utbud av fritidsaktiviteter för barn och unga.

– Det finns stor variation så ingen behöver ha en tråkig vardag i Vörå.

Ungdomsföreningar har öppet hus, teatergrupper, dansgrupper, konstverkstäder och det finns många idrottsföreningar.

– Om någon upplever att en viss fritidsaktivitet saknas är man välkommen att höra av sig till mig så ser vi vad vi kan göra.

"Ingen föds med en tändare eller en sprejburk i handen. När ungdomar förstör saker ligger ett djupare problem i botten."

Kolehmainen strävar efter att utveckla och effektivisera samarbetet mellan föreningarna genom att till exempel förbättra informationsflödet. Informationen ska göra det lättare för alla att veta vad som händer i kommunen. Och dessutom:

– Med tydlig kommunikation går det att undvika att flera föreningar planerar sina aktiviteter samma dag.

Utan föreningslivet skulle det inte finnas mycket fritidsaktiviteter. Talkoarbetarna förtjänar ett stort erkännande, anser Kolehmainen.

– Talkoarbetarna gör något oerhört värdefullt. Trots att de har egna jobb, familjer och fritidsaktiviteter väljer de ändå att lägga tid på livet i byarna.

Om föreningarna behöver folk till sina evenemang kan de kontakta henne.

– Jag är en kommunal resurs som finns till för att hjälpa där det behövs.

Nicole Kolehmainens kontor finns i Holmsgården vid Norrvalla.

Även om mycket är bra i kommunen finns det områden som kan förbättras. Överlag skulle kommunen kunna bli bättre på att inkludera de finskspråkiga invånarna och se till att de också känner sig välkomna och sedda i föreningslivet, säger hon.

– Det är tråkigt om finsktalande ungdomar känner sig tvingade att åka till andra orter för att till exempel dansa, då det finns danskurser i Vörå.

När unga har en stimulerande fritid minskar även skadegörelsen. Kolehmainen är medveten om att det har förekommit skadegörelse i kommunen. Det är inget som kommunen kan lösa på egen hand; det behövs en attitydförändring. Kolehmainen vill bryta mönstret att det är normalt att ungdomar är stökiga och bråkiga, eftersom det inte stämmer.

– Ingen föds med en tändare eller en sprejburk i handen. När ungdomar förstör saker ligger ett djupare problem i botten.

Huvudansvaret ligger hos föräldrarna. Kolehmainen förstår att det inte är enkelt att uppfostra tonåringar som genomgår fysiska och psykiska förändringar. Hon uppmanar föräldrar att ägna tid åt sina barn för att lära känna dem. Vad kommunen kan göra för att minska skadegörelsen är att tillsammans med föreningar erbjuda ungdomar meningsfulla fritidsaktiviteter.

– Jag förstår att det är svårt att växa upp i dagens samhälle. Ungdomar är mer medvetna om världshändelser i dag än jag var när jag växte upp. Genom sina telefoner får de tillgång till material som egentligen inte är lämpligt för dem, som våldsvideor. Därför är det inte konstigt att en del unga bär på ilska.

Artikeln har publicerats i Kommunbladet. Kommunbladet är en tidning som delas ut till alla hushåll i Vörå kommun och ges ut av HSS Media.