Vid det här laget borde alla i kommunen ha fått MI-katalogen, som delades ut i postlådorna i början av augusti. Katalogen finns också på webben. Vörå medborgarinstituts rektor Pernilla Nilsson-Wik är nöjd med årets kursutbud.

– Jag tycker att vi har fått en bra spridning på kursämnen och var de ordnas. Vi strävar efter att ha kurser i alla kommundelar, säger Nilsson-Wik.

Katalogen erbjuder populära kurser som har gått i många år men också nya.

– Det finns otroligt många kurser som man skulle kunna lyfta fram, men några nya kurser är en grundkurs i släktforskning och en bokskrivarkurs om Tuckor. Hembygdsföreningen ordnar den senare för att sammanställa berättelser från byn.

En annan nyhet är en Minecraft- och spelstudiokurs. Pernilla Nilsson-Wik säger att det var något som personalen tänkte skulle kunna intressera barn och unga.

Nilsson-Wik uppmanar kommuninvånarna att våga prova på nya kurser också inom ämnen som är obekanta.

Kursanmälningen har öppnat.

Artikeln har publicerats i Kommunbladet. Kommunbladet är en tidning som delas ut till alla hushåll i Vörå kommun och ges ut av HSS Media.