I dag offentliggörs inkomster och skatter för 2022. På vår skattesajt hittar du information om förvärvsinkomster (lön), kapitalinkomster (utdelningar och försäljningsvinster) och skatter.

På sajten hittar du även kommunvisa uppgifter om hur mycket företag och samfund betalade i skatt i fjol.

Klicka här för att komma till inkomstsajten.

Förr har privatpersoner kunnat begära att dölja sina uppgifter, men enligt ett beslut i högsta förvaltningsdomstolen i fjol är detta inte längre möjligt. Den nedre gränsen för privatpersoner går vid en beskattningsbar inkomst på 100 000 euro.