Den länge omtvistade benämningen brandman ska nu i stället heta räddningsperson. Den här rekommendationen kommer från Inrikesministeriet till följd av att den finska termen palomies slopades och ersattes med pelastaja.

Eftersom det finska ordet byttes ut krävdes också ett byte av det svenska.

"Vi vidtar den här åtgärden för att främja jämställdheten inom räddningstjänsten", skriver Outi Salo, specialsakkunnig vid Inrikesministeriets räddningsavdelning i ett mejl.

Orsaken till ändringen är dels att övergå till en mer könsneutral term och dels att yrkesbenämningen brandman är missvisande eftersom yrket handlar om mer än att släcka bränder.

Benämningen räddningsperson är inte den optimala lösningen men det är en lösning, berättar Anna Maria Gustafsson, ledande språkvårdare vid Institutet för de inhemska språken.

Anna Maria Gustafsson, ledande språkvårdare vid Institutet för de inhemska språken, har varit delaktig i processen och berättar att diskussionen har pågått länge.

— Det fanns många alternativ och räddningsperson var det minst dåliga, säger Gustafsson.

— Det finns en orsak till att termen brandman funnits så länge. Den är helt enkelt svår att ersätta.

"Det här är ett exempel på att samhället förändras och blir mer inkluderande"

Anna Maria Gustafsson

ledande språkvårdare vid Institutet för de inhemska språken

Det finns flera könsbestämda yrkestitlar som är starkt etablerade i vårt samhälle. Barnmorska och riksdagens talman, för att nämna några.

Flera titlar har också officiellt bytt namn under åren. Idag talar vi i Finland inte längre om lärarinnor och sjuksköterskor utan i stället om lärare och sjukskötare. Nu blir också brandman räddningsperson.

— Det här är ett exempel på att samhället förändras och blir mer inkluderande, säger Gustafsson.

Nya benämningar inom räddningspersonalen

  • Brandman = räddningsperson
  • Överbrandman = äldre räddningsperson
  • Brandförman = räddningsgruppens chef
  • Släckningsman = avtalsräddningsperson
  • Äldre släckningsman = äldre avtalsräddningsperson

Att termerna räddningsperson och räddningspersonal skulle börja användas flitigt av allmänheten är Gustafsson tveksam till.

— Räddningsperson kommer att fungera mer som en officiell term, åtminstone en tid framöver. Till vardags kommer nog brandman att leva kvar länge, säger Gustafsson.