Gymnasiet i Petalax och Leppävirran lukio i Norra Savolax ska inleda ett samarbete med språkundervisning på webben i finska respektive svenska. Den så kallade tandemundervisningen mellan olika skolor har förekommit tidigare men språklärarna i Gymnasiet i Petalax och Leppävirran lukio ska samtidigt också utarbeta en modell för den här typen av pedagogik. Modellen för att ta fram pedagogiken med e-klasstandem sker i samarbete med forskare från Åbo Akademi och Vasa universitet. Projektet inleds i dag med att elever och personal från Leppävirta besöker Petalax. I framtiden är tanken att de gemensamma svensk- och finsklektionerna ska ske över internetlänk mellan de två gymnasierna. Utbildningsstyrelsen har beviljat medel för projektet.