I våras vann duon närvårdarklassen i Mästare 2015 och kan alltså nu även titulera sig internationella mästare. Kung och Ravald är närvårdare och de var studerande på Yrkesakademin i maj då de vann Mästare 2015. Närvårdare utbildas endast i Norden så Kung och Ravald har verkligen visat prov på yrkesskicklighet då det vunnit en internationell tävling för sjukskötare. International Nursing Skill Contest hölls i Shanghai i Kina.