|

Fem områden för vindkraft ströks

NyhetsbildZoom
Miljöministeriet har fastställt landskapsplanen för vindkraft. Av dem områden som stryks ligger två i Kristinestad och ett i Molpe. Foto: Mats Ekman
Ministeriet gick försiktigt fram med rödpennan i landskapsplanen. Men Torkkola i Lillkyro ströks, trots att 16 kraftverk redan snurrar där.
Du hittar dina sparade artiklar då du klickar på ditt konto uppe till höger på sajten och väljer "Sparade artiklar"

Två områden i Kristinestad, ett i Molpe, ett i Lillkyro och ett i Storkyro. Fler än så tas inte bort ur etapplandskapsplanen för vindkraft. Det står klart när Miljöministeriet nu fastställt planen. Forsstyrelsen hade i ett besvär över landskapsförbundets förslag till plan krävt att fler områden än så tas bort, främst i Sydösterbotten. Sju andra besvär har också lämnats in mot olika områden, men har alltså bara delvis beaktats. – Vi är helt nöjda med utslaget. De fem områdena ströks på grund av flyttfåglar och kulturlandskap, säger planläggningsingenjör Jan Wikström på Österbottens Förbund. Han anser att ministeriets beslut är välmotiverade med tanke på att det länge varit tal om hur viktigt kustområdet i Sydösterbotten är för fåglarna. Det kanske märkligaste med planen är att ministeriet strök området Torkkola i Lillkyro. Där invigdes EPV:s vindkraftspark med 16 kraftverk för drygt ett halvår sedan. Området är olämpligt för vindkraft, främst med tanke på kulturlandskapet kring Kyro älv som är av nationellt intresse, anser ministeriet. Samtidigt noteras det att en vindkraft redan byggts på områdets västra del. Enligt Jan Wikström innebär ministeriets beslut främst att strykningen ur landskapsplanen måste beaktas om någon vill bygga mer vindkraft i Torkkola. – Det finns en delgeneralplan som är gällande, godkänd före etapplandskapsplanen. Landskapsplanen har ingen inverkan på redan byggda områden. När Torkkola planerades beaktades också det som då var ett förslag till landskapsplan från Österbottens förbunds sida. Där var området med. Nu träder planen i kraft, och det innebär att kommunerna framöver ska följa den. NTM-centralen ville i ett utlåtande stryka 9,5 av områdena i landskapsförbundets tidigare förslag med hänvisning till fågelrutter. Förbundet strök två av dem, och ministeriet nu ytterligare tre. Ministeriet gick inte miljömyndigheten till mötes när det gäller Ömossa-Norrviken och Åback i Kristinestad samt Långmarken i Kristinestad-Närpes och Bredåsen i Närpes. – Det hör till i sådana här processer. Vad jag förstått påpekar ändå ministeriet att man vid planeringen ska beakta och försöka undvika inverkan på fåglar, säger överinspektör Leena Rinkineva-Kantola. Hon uppger att hon ännu inte hunnit bekanta sig närmare med beslutet. Men hon utgår ifrån att ministeriet gjort grundliga bedömningar, och påpekar att nytt material också tillkommit under processens gång. I ministeriets 150 sidor långa beslut bemöts Forststyrelsens besvär, där också fågellivet står i fokus. Besväret godkänns när det gäller områdena Arstu, Västervik och Molpe. Vad gäller Västervik är kollisionsrisken för havsörn och fiskgjuse den största naturpåverkan, enligt ministeriet. Både Arstu och Västervik ligger i ett område som utgör en flaskhals för flyttfåglarnas rörelser, dessutom en av landets mest betydelsefulla flaskhalsar. Arstu kunde också påverka Natura 2000-området som ligger norrut. Molpe ligger också på en riskkänslig plats för fågelbeståndet. Området ligger mellan fågelområdena vid Halsön och Petalax åmynning. Havsörn och stora sjöfåglar flyttar sannolikt genom området, liksom en del av tranorna som rastar på Söderfjärden, skriver ministeriet. När de gäller de områden som integodkänts av ministeriet, har endast kommunen och landskapsförbundet besvärsrätt. Så sent som förra veckan godkände tekniska nämnden i Kristinestad delgeneralplanen för Västervik där Triventus Wind Power vill bygga 22 kraftverk. Ömossabon Bo Storsjö som tillsammans med hustrun Marita tog initiativ till projektet är besviken. – Jag har väldigt svårt att förstå varför vindkraft väster om riksåttan ska plockas bort i Kristinestad, men inte på andra orter, säger han. OX2 hade för avsikt att bygga 31 vindkraftverk i Arstu. Bolagets Finlandschef Teemu Loikkanen beklagar ministeriets beslut. – Nu måste vi utvärdera hur vi ska gå vidare. En möjlighet är att dra ner på antalet vindkraftverk. Då måste vi undersöka om det finns ekonomi i att krympa projektet, säger han. En vindkraftspark med färre än tio kraftverk kan förverkligas utan att den är upptagen i etapplanen. Då är det kommunen som bestämmer. OX2 driver också ett projekt på området Kullen i Lappfjärd–Dagsmarkområdet med 41 vindkraftverk, som finns med i den fastställda landskapsplanen. En stor del av de områden som ingår i landskapsplanen är redan helt eller delvis inmutade av bolag som driver olika långt gångna projekt. Områdenas namn i grafiken intill är sådana som används i etapplandskapsplanen, och överensstämmer inte alltid med vad projekten kallas av bolagen eller i kommunernas planläggning. Även om planen träder i kraft genast, kan de som tidigare överklagat landskapsförbundets planförslag till Miljöministeriet även överklaga den nu fastställda planen till Högsta förvaltningsdomstolen. Ministeriets beslut kommer att behandlas av Österbottens förbunds styrelse, som också kan ta ställning till om förbundet ska överklaga.

Jag rekommenderar artikeln
Kommentarer


Äldre kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Nyhetsbild
Opinion

Ledare: Brexit skapar kaos i Europa

Som det ser ut nu så väntar ett stort europeiskt brexitkaos efter den 29 mars, om 71 dagar. Det förlorar vi alla på.

Nyhetsbild
Övriga annonser

Puustelli levererar mer än bara kök

ANNONS FRÅN PUUSTELLI

Nyckeln i hand-konceptet är väletablerat och känt då det gäller nybyggen och egnahemshus. Även andra aktörer har anammat samma tänk – Puustelli är en av dem. Varumärket förknippas i första hand med kök, men står numera för mycket mer än så.

Mest läst senaste veckan