Enligt det beslut som togs på ministerutskottets möte, som avslutades vid 17-tiden, betalar Vasaregionen ytterligare 10 miljoner euro till Kvarkenprojektet Midway Alignment. Österbottens förbund, Österbottens handelskammare och Vasa Elektriska delar på summan. Statens andel i projektet blir således 25 miljoner euro. Kvarkenrådet hissade med stolthet både finska och svenska flaggan utanför Kvarkenrådets kontor i Bockska hörnet i Vasa ikväll efter att beslutet hade tagits. - Detta projekt som nu fått statens finansiering är en indikator på regeringens vilja att se hela Finland som en helhet. Länken Vasa-Umeå utgör en naturlig del av det tillväxtkorridortänk som tätare förenar Finland till det Europeiska trafiknätverket. Projektet stöder inte bara Österbotten men även hela Finlands ekonomi. Det stöder även Vasa områdets internationellt starka energikluster, säger näringsminister Olli Rehn i ett pressmeddelande. Redan i går stod det klart att ett nytt finansieringsförslag skulle behandlas på finanspolitiska ministerutskottets möte. Utskottet godkände förslaget i dag under sen eftermiddag. – I projektet kombineras innovationer och en miljövänlig teknik som gynnar kunderna och näringslivet. Jag är glad att projektet framskrider genom samarbetet mellan staten, Vasa stad och aktörer i området. De regionala aktörernas aktivitet kommer att behövas också efter det att färjan är färdig, konstaterar kommunikationsminister Anne Berner i ett pressmeddelande. Joakim Strand, fullmäktigeordförande för Vasa stad, riksdagsledamot och styrelseordförande för såväl Kvarkenrådet som Österbottens förbund, är stolt över att ha uppnått denna milstolpe. - Vi är enormt stolta över detta gränsöverskridande arbete och att vi tillsammans uppnått denna milstolpe. Vi har lyckats sy ihop en finansieringslösning som Kvarkenregionen klarar av och som både finska och svenska staten kunde godkänna. Jag är extra glad över det långsiktiga lagarbete mellan tjänstemän, näringslivet och politiker över land- och partigränserna som ligger bakom. Mathias Lindström, projektledare för Midway Alignment och Kvarkenrådets direktör, sammanfattar det hela: – Javisst, det är en enorm lättnad att projektet skickats vidare. Vi njuter av denna stund och hissar flaggorna för att visa att vi uppskattar det arbete som hittills gjorts i och för hela Kvarkenregionen. Ansökan har skickats vidare och arbetet för att få politisk uppbackning i Bryssel kan nu intensifieras. EU-ansökan för Kvarkenprojektet skulle vara inlämnad senast klockan 17 i dag tisdag.