Kuntsi museum för modern konst

Vasa > Utställningar > Konst

måndag 01.01.0001 kl. 00:00

Gratisdag för utställningen Cavén, Jylhä, Karjula, Retulainen ordnas på Vändagen 14.2. Öppet: tisdag–söndag 11–17

Plats: Inre hamnen, Vasa