BUDKAVLE FRÅN BY TILL BY! - SUOMI FINLAND 100

Malax > Evenemang > Fester, högtider

måndag 01.01.0001 kl. 00:00

23.08.2017 17:00 - 05.12.2017 21:00

Budkavle från by till by!

Budkavlen far dagligen från en kommuninvånare till nästa genom promenad, löpning, cykel, rullator eller annan form av motion/rörelse. Motionsbudkavlen startar onsdag 23.8.2017 i och med ett jippo, som ordnas för kommuninvånarna. Budkavlen förs från en kommuninvånare till nästa som i sin tur för budkavlen till nästa osv., en sträcka per dag. Budkavlen utmynnar i att den bärs fram på Malax självständighetsfest tisdag 5.12.2017 i Idrottshallen i Pixne. Budkavlen med inskription bevaras av Brinkens museum. Alla kommuninvånare som vill delta anmäler sig per 31.7.2017 via kommunens hemsida eller kommunens växel 06-347 7111. Därefter görs rutten upp. Målet är att alla kommundelar skall vara med. KOM MED OCH GÖR EN MÄKTIGT STOR BUDKAVLE FÖR ATT VISA ATT I MALAX HÅLLER VI IHOP KOMMUNEN OBEROENDE AV ÅLDER, KÖN ELLER FORM!