Integratives Theater Kiel: Ja, den dagen, den 30:e februari

Vasa > Teater > Drama

måndag 01.01.0001 kl. 00:00

13.10.2017 19:00 - 13.10.2017 20:30

Integratives Theater Kiel: Ja, den dagen, den 30:e februari

I år har 50 år förflutit sedan vänortsförbindelsen mellan Vasa och Kiel ingicks. Kontakterna firas i Vasa fredag 13.10 med ett teaterbesök. Vasa gästas av teatergruppen Integratives Theater Kiel. Integratives Theater Kiel är en grupp som förnyas årligen och består av teaterkonstutövare för vilka ingen funktionsnedsättning är ett hinder. Det enda som krävs av deltagarna är en riktigt stor nyfikenhet. En viktig del i utvecklingsprocessen är att varje skådespelare bevarar sin unika personlighet. Under varje teatersäsong förbereds ett nytt skådespel under ledning av en professionell regissör. Som ledare och regissör för gruppen fungerar Raija Ehlers. Teaterkollaget, "Ja, den dagen, den 30:e februari", har producerats under teatersäsongen 2015 - 2016 och premiären var 18.6.2016. Skådespelarna utforskar vid improvisationsrepetitioner individuella teman, såsom möjligheterna att tackla åldersklass, samhällelig ställning, politisk åsikt och etnisk bakgrund samt normer och konflikter kring ämnet. Föreställningen är på tyska.