Tikanojas konsthem

Vasa > Utställningar > Konst

måndag 01.01.0001 kl. 00:00

På utställningen visas den österbottniske arkitektens, konstnärens och illustratörens mångsidiga produktion. Öppet: tisdag–söndag 10–16

Plats: Hovrättsesplanaden 4, Vasa