Matti Visanti - Illustratör och arkitekt

Vasa > Utställningar > Konst

måndag 01.01.0001 kl. 00:00

13.10.2017 10:00 - 04.02.2018 16:00

Tikanojas konsthem

På utställningen visas den österbottniske arkitektens, konstnärens och illustratörens mångsidiga produktion. För allmänheten öppna utställningsguidningar ordnas kl. 13 på svenska och kl. 14 på finska på söndagar 15.10, 19.11, 17.12 och 21.1. Inträdet är fritt till utställningen på onsdag 29.11. Guidade konstkvarter ordnas kl. 13 på svenska och kl. 14 på finska.