Sagostund

Vörå > Evenemang > För barn

måndag 01.01.0001 kl. 00:00

16.01.2018 10:00 - 08.05.2018 11:00

Sagostund

Välkommen på sagostund barn med förälder eller annan vuxen till Vörå huvudbibliotek. Sagostunden där även någon enkel sång och ramsa ingår tar cirka 15 minuter. Sen får barnen leka med modellera och låna böcker.