Vasa konsthall

Vasa > Utställningar > Foto

måndag 01.01.0001 kl. 00:00

En fotoutställning som presenterar Ahos konstnärssläkts, dvs. Heikki Ahos, Björn Soldans och Claire Ahos Finlandsfotografier från 1920-talet till 1960-talet. Öppet: tisdag–söndag 11–17 Gratis inträde

Plats: Senatsgatan 1 D