Vasa konsthall

Vasa > Utställningar > Konst

måndag 01.01.0001 kl. 00:00

På utställningen, som genomförs i samarbeten med Galerie Forsblom, visas målningar som anknyter till händelserna år 1918 av Heikki Marila, som hör till den finländska samtidskonstens mest kända namn. Öppet: tisdag–söndag 11–17 Gratis inträde

Plats: Senatsgatan 1 D