Örter - från odling till förädling

Vörå > Evenemang > Övrigt

måndag 01.01.0001 kl. 00:00

16.06.2018 10:00 - 17.06.2018 16:00

Örter - från odling till förädling

Två dagar med kloka gummor och gubbar: Under kursen lär du dig anlägga en örtträdgård och att plocka, torka och förvara örter. Vi tar forna tiders kunskaper till heders och bekantar oss med läkeväxter i historia och nutid. Tillsammans kokar vi bland annat ringbloms- resp. kådsalva och ansiktsvatten. Du får även lära dig förbereda olika behandlingar så som omslag, fotbad och sittbad. Lunch ordnas under dagarna. Lärare: Anita Storm - örtrådgivare Anmälan senast 10.6 till lililanpetterssonsmeds1808@gmail.com / 050-3001037. Kursen ordnas inom projektet Kulturarvspaketering KAP i Oravais som är finansierad av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling; Europa investerar i landsbygdsområden.