Från drottningen av Saba till Sankt Göran

Kristinestad > Utställningar > Konst

måndag 01.01.0001 kl. 00:00

10.06.2018 10:00 - 17.06.2018 18:00

Traditionell etiopisk målarkonst. Ingår i Internationella konstveckan 10-17.6.

Unik möjlighet att se konstverk ur Etiopiens ortodoxa religiösa tradition. Utställningen är troligen den första i sitt slag i Finland. Den etiopiska målarkonsten har uppstått i munkklostren i landets bergområden, och kan till sin funktion beskrivas som ikonmålning på duk. Stilen följer traditionella regler och närmar sig ett naivistiskt uttryck. Målningarna består ofta av flera fält som hör ihop, som tecknade serier. Motiven är hämtade ur bibliska historien, helgonlegender och det etiopiska kejsardömets historia.