JANTE-stenens årsdag

Kristinestad > Evenemang > Kultur och konst

måndag 01.01.0001 kl. 00:00

15.07.2018 13:00 - 15.07.2018 13:30

Begravningsprocession. Ettårsdagen firas av JANTE-lagens begravning. Kom med alla beprövade och illa behandlade!

Är du bedrövad, mobbad, illa bemött och på något annat sätt dåligt behandlad i arbetet, hemmet, skolan, föreningslivet eller annan miljö du inte kan undvika och du blir direkt eller indirekt "bakom ryggen" bedömd med något eller några av Jantelagens nedvärderande uttryck: Du skall inte tro att du är något. Du skall inte tro att du är lika god som vi. Du skall inte tro att du är klokare än vi. Du skall inte inbilla dig att du är bättre än vi. Du skall inte tro att du vet mer än vi. Du skall inte tro att du är förmer än vi. Du skall inte tro att du duger till något. Du skall inte skratta åt oss. Du skall inte tro att någon bryr sig om dig. Du skall inte tro att du kan lära oss något. Och ytterligare: Tror du inte att vi vet något om dig? För att frigöra och återställa självkänslan hos utsatta och beprövade människor har Jantelagen jordfästs i Cittaslow staden Kristinestad. Jantelagen är begravd! Ett synligt bevis utgör JANTE stenen vid Gula Paviljongen i Badhusparken. Kristinestads Kulturperson, musikern Harry Kinos och initiativtagaren, programproducent Pelle Boström avhämtade naturstenen från Kanonvikens norra strand en solig fredagseftermiddag (2.6.2017). Stenen vackert slipad av naturens krafter och med ett "ansikte" i profil. Namnet JANTE inhöggs i stenen av den lokala engelsmannen och stenkonstnären Michael Roddis på firman Roddis Sten. Alla behövliga tillstånd har inhämtats från berörd myndighet i Kristinestad för placeringen av JANTE stenen vid Gula Paviljongen i Badhusparken. Tekniska verkets kunniga personal på KRS Gatu var behjälpliga med goda råd och sakkunskap hur stenen skulle förankras. Tack! Jordfästningen ägde rum 15 juli 2017 och högtidlighölls genom en procession 24 juli 2017. Bl.a. Suupohjan Sanomat sände direkt från tillfället! På årsdagen 15 juli 2018 (Sommarmarknadssöndagen) kl. 13 arrangeras en minnesprocession i Badhusparken. Christian Olin spelar på saxofon "Just a Closer Walk With Thee" av Patsy Cline. Sångtexter I am weak but Thou art strong Jesus keep me from all wrong I'll be satisfied as long As I walk, let me walk close to Thee Just a closer walk with Thee Grant it, Jesus, is my plea Daily walking close to Thee Let it be, dear Lord, let it be When my feeble life is o'er Time for me will be no more Guide me gently, safely o'er To Thy kingdom's shore, to Thy shore Just a closer walk with Thee Grant it, Jesus, is my plea Daily walking close to Thee Let it be, dear Lord, let it be Text till Just a Closer Walk With Thee © Public Domain Medverkande i processionen, som vill sjunga med är hjärtligt välkomna! Men man behöver inte sjunga utan enbart vagga sakta framåt till marchen toner och rytm och trampa ordentligt på JANTE stenen så att den säkert hålls jordfäst. Jante-lagen skall inte igen få härja fritt och förgifta vårt samhällsklimat, vår arbetsplats, vår skola, våra föreningar, vår politik, oal! I Cittaslow Kristinestad gäller nu Anti-Jante budskapet! Du är mer värd än du tror Du skall tro att du duger Du har helt unika förmågor Du är en unik varelse Du har all kunskap som du behöver Du är jämlik alla människor Du är av stor betydelse för andra Du sprider glädje till människor Du ger människor ett värde Du kan förverkliga vad som helst