Två- och flerspråkighet som framgångsfaktor

Jakobstad > Evenemang > Övrigt

måndag 01.01.0001 kl. 00:00

17.09.2018 13:00 - 17.09.2018 18:00

Tvåspråkigt seminarium i Jakobstad

Föreningen Kansalliskielet-Nationalspråken arrangerar i samarbete med staden Jakobstad och med Svenska Litteratursällskapets understöd ett seminarium om språkets betydelse i den regionala utvecklingen. Österbotten hör till de mest framgångsrika regionerna i Finland. Till denna utveckling har bidragit de ekonomiska och utbildningspolitiska satsningarna, som gjorts i regionen under de senaste årtiondena samtidigt som det finns en traditionellt stark företagaranda. Seminariets målsättning är att genom mångsidiga föredrag och diskussioner beskriva två- och flerspråkighetens betydelse för regionens utveckling förr, nu och framledes. Tillställningen är gratis och öppen för alla. Talare bl.a.: Anna-Maja Henriksson, Juha Ruusuvuori och Lars Sund.