WE LOVE BACH!

Vasa > Musik > Konserter

måndag 01.01.0001 kl. 00:00

12.10.2018 19:00 - 12.10.2018 21:00

Festivalens huvudkonsert, stor Bachkonsert

Festivalens huvudkonsert är en stor Bachkonsert där Vasa stadsorkester uppträder tillsammans med violinisten Kreeta-Maria Kentala, sopranen Tuuli Lindeberg, mezzosopranen Erica Back, mezzosopranen Katariina Heikkilä, tenoren Leif Aruhn-Solén, barytonen Aarne Pelkonen och Vasa Baroque Ensemble. Konserten dirigeras av Kajsa Dahlbäck. På programmet står Magnificat samt Herz und Mund und Tat und Leben, två av Bachs mest populära vokalmusikverk.