Österbottens museum

Vasa > Utställningar > Konst

måndag 01.01.0001 kl. 00:00

En naturfotografiutställning som berättar om den relation mellan djur och människor som har pågått under ärtusenden. Konstnärsträff Heikki Willamo lör 19.1 kl 14.00. På finska. Grundutställningarna: Vasa 400 år Terranova Hedmans samlingar Öppet: tisdag–söndag 10–17

Plats: Museogatan 3