Österbottens museum

Vasa > Museer och utställningar

måndag 01.01.0001 kl. 00:00

På utställningen som konsthistoriker Tuija Peltomaa är kurator för, finns verk från 1850-talet till 1950-talet. Utställningen har sammanställts i samarbete med Föreningen Finländska konststiftelser och Vasa stads museer. Konservator YHS Lasse Mattila håller en föreläsning om harnesk och svärd vid Österbottens museum torsdag 22.8 kl. 18. Museet har öppet till kl. 20. Föreläsningen hålls på finska och man kommer in på den med museets inträdesavgift eller Museikortet. Konsthistoriker Tuula Peltomaa håller en föreläsning vid Österbottens museum lördag 24.8 kl. 13. Föreläsningen hålls på finska och man kommer in på den med museets inträdesavgift eller Museikortet. Basutställningar: Vasa 400 år Terranova Hedmans samlingar Öppet: tisdag–söndag 10–17

Plats: Museigatan 3, Vasa