Öppen guidning för publiken

Vasa > Museer och utställningar

måndag 01.01.0001 kl. 00:00

25.08.2019 13:00 - 25.08.2019 15:00

Gamla Vasa museum

Gamla Vasa museum finns i Wasastjernahuset, byggt åren 1780-1781 av skeppsredaren, köpmannen och lantdagsmannen Abraham Falander (1746-1815), sedermera adlad med namnet Wasastjerna. Byggnaden var det enda privata stenhuset i staden och klarade sig undan branden år 1852. Öppen guidning för publiken ordnas söndagen den 25.8. kl. 13 på svenska och kl. 14 på finska.