Info om läroavtal och annan yrkesutbildning

Vasa > Evenemang > Övrigt

torsdag 26.09.2019 kl. 16:00

Öppet info. Alla intresserade är välkomna. Krutkällarvägen 2, Vasa. Ingen anmälan.

 

Fler datum:

torsdag 31.10.2019 kl. 16:00

torsdag 28.11.2019 kl. 16:00

Arrangör: Vamia