Info om läroavtal och annan yrkesutbildning

Vasa > Kurser och utbildningar

måndag 01.01.0001 kl. 00:00

Öppet info. Alla intresserade är välkomna. Krutkällarvägen 2, Vasa. Ingen anmälan.

Arrangör: Vamia