Österbottens museum

Vasa > Museer och utställningar

måndag 01.01.0001 kl. 00:00

Basutställningar: Vasa 400 år Terranova Hedmans samlingar Öppet: tisdag–söndag 10–17

Plats: Museigatan 3, Vasa