Lars Swanljungs samlarrunda + Gratisdag

Vasa > Museer och utställningar

måndag 01.01.0001 kl. 00:00

12.10.2019 15:00 - 12.10.2019 16:00

Kuntsi museum för modern konst

Konstsamlaren Lars Swanljung berättar på lördag 12.10 kl. 15 om olika skeden i sitt samlararbete och presenterar verken i sin samling på andra våningen i Kuntsi museum för modern konst. Det är fritt inträde till Kuntsi hela dagen kl 11-17. Verk ur Swanljungs samling presenteras i museets andra våning på utställningen Odyssé - en resa i konsten. Utställningen består av amerikansk, nordisk och finländsk konst. Detta återspeglar även Swanljungs 30-åriga resa som konstsamlare. Rundan ger betraktaren en unik möjlighet att bekanta sig med samlingen och höra konstsamlaren själv berätta om dess olika skeden. Samlarrundan är den andra i ordningen och utställningens sista. Utställningen pågår till 2.2.2020. I Kuntsi museum för modern konst öppnas 19.10 Marita Liulias utställning Mysterium på andra våningen. På grund av utställningens byggnadsarbeten är våningen stängd för publiken 8-18.10.