Vandring längs Järnåldersleden.

Malax > Evenemang > Kultur och konst

måndag 01.01.0001 kl. 00:00

22.05.2018 18:00

Vandring längs Järnåldersleden.

Samling vid klockstapeln kl. 18.00. Järnåldersleden finns i Nissashaga, Storsjön, i ett arkeologiskt intressant område. Längs leden finns ca 40 forngravar, 6 skålgropsstenar, boplatser, en stenväg och intressanta växter. Pollendiagram visar att området var befolkat under tiden 200-800 e.Kr. Vandringsleden är 1800 meter lång och märkt. En kortare led är 800 m. Vid vandringsledens början finns en gammal fäbodstuga som är öppen året om. I den finns information om Nissashaga och arkeologin i Malax. Också ett sommarfähus (sjudarlada) finns på området, inrett med gamla jordbruksredskap.