Lokalt

Jord- & skogsbruk

Nyhetsbild

SE BILDER: På fältträffar i Österbotten ger experter råd till jordbrukare

På Söderfjärden samlades bönder från olika håll i Österbotten för att lyssna på och få tips från experter. Bland annat kollagring, underbevattning och ogräsbekämpning diskuterades.

Nyhetsbild

Viktigt att ventilera hur det känns bönder emellan – Sebastian Pott: "Vem går stöden till?"

NYKARLEBY Spannmålspriset förvärrar en redan risig lönsamhet. Om det inte vore för konsumenternas stöd skulle näringen vara död, enligt Munsalabonden Sebastian Pott.

Nyhetsbild

Skyhöga foderpriser – ÖSP: Riskerar matkris om inte producenterna får det bättre ställt

Ryssland och Ukraina i sina roller som stora spannmålsexportörer satte marknaden i gungning när Ryssland invaderade Ukraina. Nu är husdjursgårdarnas lönsamhet mer pressad än någonsin.

Nyhetsbild

Växthusnäringen visade upp sig i riksdagen – "Hoppas få fortsätta odla i torv"

Med tomater, gurka och paprika i bagaget intog de österbottniska växthusföretagarna riksdagen på fredagen. Budskapet till rikspolitikerna är att trygga tillgången på inhemsk odlingstorv eller ge tid för alternativ och att säkerställa att näringen klarar av trycket från stigande produktionskostnader.

Nyhetsbild

I år är vårbruket extra känsligt – lyckad skörd kan vara allt som hejdar en matkris, säger ÖSP:s Tomas Långgård

MALAX Det är alltid en speciell känsla att inleda vårbruket, säger Tomas Långgård, bonde och ÖSP-ordförande. Men i år är det extra nervöst. Två stora kriser knackar på dörren.

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Birthe sålde sin skog för att trygga naturens mångfald: "En unik plats"

Kalhuggning var inget alternativ då Birthe Wistbacka i Larsmo sålde sin gammelskog. Nu är den skyddad genom ett statligt skyddsprogram.

Nyhetsbild

Finland behöver skydda 1,5 miljon hektar skog – "Omöjligt med nuvarande resurser"

Finland står inför en enorm utmaning för att bromsa utarmningen av naturen. Målet på 10 procent strikt skyddad skog innebär kostnader på cirka 850 miljoner euro bara i Österbotten.

Nyhetsbild

ÖSP om arrende för solkraft: Skriv inte under utan att ha förhandlat först

Solkraften vinner terräng i Finland – och bolag erbjuder markägare färdiga arrendeavtal. Diskutera saken och förhandla om pris och villkor innan du undertecknar, är rådet som ombudsman Fredrik Grannas vid ÖSP ger markägare. För ersättningarna låter nu i lägsta laget.

Nyhetsbild

Plasten i jordbruket är dyr och svår att återvinna – "Risk att den blir liggande på gårdarna"

På Ekorosk kan plasten från jordbruket återvinnas men på Stormossens område räknas den som brännbart avfall. Frågan i Korsholm är om kommunala avfallsbolag ska dra ett längre strå till hållbarhetsstacken.

Nyhetsbild

Även potatisodlarna har svårt att få ut högre kostnader på priserna

Odlingsarealen minskade, torkan beskattade skörden. Det är tommare än brukligt i potatislagren, men trots mindre utbud har priserna inte stigit i förväntad takt. Potatisodlaren Matias Ålgars säger att näringen liksom andra har svårt att få ökade kostnader överförda på producentpriserna.

Nyhetsbild

Fler köper upp virke i Österbotten – "När EU beslutar om skogen måste vi sitta i lokförarhytten"

Efterfrågan på virke ökar och priserna har stigit. Fler uppköpare, inte minst de privatägda sågverken, har aktiverat sig i Österbotten. Men frågetecken inför framtiden finns, säger Charles Westberg i Närpes som leder Luvian Sahas framryckning i Sydösterbotten.

Nyhetsbild

Elprischocken i skuggan av ockerhärvan – "Världens bästa livsmedel inkluderar social hållbarhet"

Växthusnäringen drabbades av en prischock på el, som hamnade i skuggan av ett annat chockbesked, ockerhärvan. Nu fokuseras på trygg rekrytering av arbetskraft. Om vi går ut med att Finland har världens bästa och renaste livsmedel, då innefattar det här social hållbarhet, säger ÖSP:s trädgårdsombud David Pettersson.

Nyhetsbild

Elevers forskningsraketer sköts upp från Söderfjärden utan markägarnas lov: "Det brast i kommunikationen", säger ansvarig lärare

Jordbrukarna David Köping och Bjarne Mara blev akut oroliga för tungmetaller som kunde ha hamnat i deras odlingar. "Ett misstag", säger läraren Jan Holmgård.

Nyhetsbild

GRAFIK: Så självförsörjande är Finland på livsmedel

Maten kommer att bli dyrare men någon matkris är inte förestående. Samtidigt som det finns gott om mat är vi beroende av import för att kunna producera den.

Nyhetsbild

Mats Nylund: Paketet är välkommet men pengarna borde betalas ut redan i vår

Det statliga stödpaketet på 300 miljoner euro är välkommet. – Det visar att regeringen har sett den akuta lönsamhetskris som råder, säger Mats Nylund.

Nyhetsbild

Staten stöder inhemsk matproduktion med 300 miljoner euro

Ministerarbetsgruppen för beredskap vill stärka Finlands inhemska produktion av mat och energi. Därför satsas nu 300 miljoner euro på ett flertal olika åtgärder.

Nyhetsbild

LYSSNA: Så djup är lantbrukets kris just nu

 Nyhetspodden Bakom rubrikerna gör en avstickare till grisbonden Tomas Långgård i Malax som också är ordförande för Österbottens svenska producentförbund.

Nyhetsbild

Efterfrågan på virke väntas stiga – oklart hur kriget i Ukraina påverkar

Handeln med virke, sågvaror och cellulosa kommer att påverkas av kriget i Ukraina. Men omfattningen är ännu oklar.

Nyhetsbild

Dålig lönsamhet och hot om livsmedelsbrist – "Självförsörjningen är hotad"

LYSSNA. Lönsamheten stampar på stället och spannmålslagren sinar. Samtidigt väcks frågan om Finlands självförsörjningsgrad. Situationen bekymrar Tomas Långgård, ordförande för ÖSP.

Nyhetsbild

LISTA: Dessa fick mest jordbruksstöd i svenska Österbotten

En grönsaksodlare och ett packeri i Närpes samt en lantbrukssammansättning i Kronoby finns bland de tio som fick mest jordbruksstöd i Finland i fjol. Vi listar de största mottagarna i svenska Österbotten.

Nyhetsbild

I ockerhärvans spår: Myndigheter bildar grupp för Sydösterbotten

Myndigheterna ska nu sammanställa information om vilka tjänster de i Närpes bosatta vietnameserna kan vända sig till för att få krishjälp. Det här är ett av besluten då en myndighetsgrupp, näringslivsfolk och primärproducenter möttes på fredagen.

Nyhetsbild

Energin suger musten ur lantbruket – "Klyftorna mellan gårdarna ökar"

Energi, säger ekonomirådgivare Christoffer Ingo, det handlar om energi. Priset på energi har skjutit i höjden och är den mest akuta orsaken till lantbrukets kostnadskris. Kostnaderna stiger men inkomsterna sackar efter. Så kan det inte fortsätta.

Nyhetsbild

Trädgårdssektorn bildar front mot missbruk av arbetskraft – "Ska nå ut med ny app"

"Arbetsförmedlare" som tar saftigt betalt för att fixa jobb i Finland är inget nytt fenomen. Landsbygdens arbetsgivarförbund har länge varnat företagen. Nu vill trädgårdssektorn bilda en gemensam front mot lurendrejarna. Alla ska upplysas om att det är förbjudet att ta betalt av arbetstagarna.

Nyhetsbild

SLC:s Nylund om kostnadskrisen: "Högre utgifter måste få synas i matpriserna"

Jordbrukarna måste få mer betalt för sina produkter – och det måste få synas i form av högre matpriser i butiken, säger SLC:s ordförande Mats Nylund, ytterst medveten om att det inte är något populärt förslag han kommer med.

Nyhetsbild

EU vill inte att kor äter hö från åkrar där det nyligen växte skog

EU vill öka skyddet av skog, för att på det viset minska utsläppen av växthusgaser och skydda den biologiska mångfalden. Finlands kor lär påverkas av det nya förslaget.

Nyhetsbild

Så förändras klimatet i Österbotten – matproduktion ska tryggas genom dränering och effektivare odling

Klart är att klimatet förändras och att Österbotten kan påverkas mycket. Redan nu gäller det att förutse hur lantbruket ska fortsätta producera inhemsk mat.

Nyhetsbild

Tidernas värsta epidemi av fågelinfluensa på gång – "Handskas försiktigt med döda fåglar"

Fler fall av fågelinfluensa än någonsin påträffades i Finland i fjol. Och att döma av läget söderut i Europa ser det inte bra ut inför våren.

Nyhetsbild

Extrema elpriser ställer till det för växthusodlare – "En del avslutar mitt i säsongen"

De som kan undviker att ha på belysningen när elen är som dyrast och andra avslutar sina odlingar mitt i säsongen. De höga elpriserna för med sig stora utmaningar för växthusnäringen.

Nyhetsbild

Pressade bönder rasar mot handeln – ombudsman erbjuder ingen lösning på krisen i lantbruket

Lantbruket går på minus medan handeln gör rekordvinster. Och ombudsmannen som övervakar marknaden bjuder inte på några lösningar.

Nyhetsbild

Bönder vill bredda debatten – "Djurhållning har många bra miljöeffekter"

Det positiva med finländsk nötboskap syns sällan i debatten. Det anser bönder och forskare som vill lyfta fram de här aspekterna.

Nyhetsbild

Klart för jordbruksreform – EU-parlamentet röstade ja med stor majoritet

Några dramatiska ändringar väntar inte. Men nu är i alla fall den senaste reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik formellt godkänd av EU-parlamentet.

Nyhetsbild

Händer i dag: Producenter protesterar mot pressade priser – samlas till aktion i Karleby

Jordbruksproducenterna får en alldeles för liten del av priskakan när deras produkter säljs i butikshyllorna. Därför vill de genom dagens aktioner i Karleby och Helsingfors lyfta producentpriserna på bordet.

Nyhetsbild

Tomas Långgård på väg till Karleby: "Många är hårt trängda – det här är en vädjan till konsumenterna"

I morgon samlas producenterna på tolv platser runtom i Finland. De vill fästa uppmärksamhet vid att bönderna får en väldigt liten del av det pris som konsumenterna betalar för sin mat.

Nyhetsbild

De ser allt större efterfrågan på kumminolja – efterlyser fler odlare

NÄRPES Kumminföretaget Caraway Finland har vuxit i Finby. Årets skördar var i rekordklass och efterfrågan på kumminolja ökar globalt. Nu siktar företaget på mer förädling.

Nyhetsbild

Odlaren Henrik i Pörtom ser bara fördelar med kummin: "Odlingen är nästan ekologisk"

Kummin är något av de mest lönsamma en bonde kan odla i Finland. Inte minst nu när gödselpriserna spränger taket, säger Henrik Wägar i Närpes.

Nyhetsbild

Toppen är nådd efter rekordår för skogsbranschen – året bjöd på en historisk händelse

2021 blev rena feståret för skogsbranschen. Baksmällan verkar utebli men experterna spår att läget normaliseras.

Nyhetsbild

Otsos konkursbo sitter på markägares pengar i Närpes - EPV:s val att låta krisbolaget sköta affärerna förvånar

NÄRPES Otso skötte samförsäljning av virke när ledningsgatan från EPV:s vindpark i Närpes höggs upp. Nu är bolaget försatt i konkurs.

Nyhetsbild

Akut kris för grisfarmare – ren förlust att föda upp slaktsvin i dagsläget

Höstens dyra foderkorn blev droppen för redan pressade grisfarmare. 40 cent mer per kilo skulle betyda mycket säger bonden Jonny Kronqvist i Nykarleby.

Nyhetsbild

Maten blir dyrare – samtidigt rasar lantbrukets inkomster

Livsmedel blir något dyrare i butikerna. Samtidigt rasar lantbrukets inkomster med en femtedel i år och ytterligare nästa år. För grisfarmare börjar det bli kris.

Nyhetsbild

Precisionskörning och plöjning engagerar i Pensala – "Det ska vara rakt och jämnt"

NYKARLEBY Böljande fält och grå himmel välkomnar besökare och tävlande till Pensala. Det är fredag förmiddag och det ligger en påtaglig spänning i luften.

Nyhetsbild

Tre år efter skogsbranden i Molpe – lövträd och hallonbuskar först på plats när naturen repar sig

Växtplatsen avgör hur skogen ser ut efter en skogsbrand. Storleken har också betydelse. Det kommer inte att gå lika snabbt i Kalajoki som i Molpe.

Nyhetsbild

Fårfarmare höll rovdjursvaka i Pjelax – kräver en rimligare vargpolitik

Fårfarmare tände en eld i Pjelax på fredagskvällen i en stilla manifestation mot rovdjurspolitiken. De vill se stamvårdande jakt och bättre ersättningar.

Nyhetsbild

Jordbrukare är nöjda med budgeten – "Klokt av regeringen att satsa på biogasproduktion"

Jordbrukarna är tacksamma att nästa års statsbudget inte verkar innebära höjda skatter. – Många i branschen har det redan tufft, säger Tomas Långgård, ordförande för Österbottens svenska producentförbund.

Nyhetsbild

Snart har tröskorna gjort sitt för i år – hyfsade skördar i söder men dåligt i norr

Skörden av spannmål är inte så munter för många bönder i norra Österbotten. Söder om Vasa ser det bättre ut. Nationellt blir skörden 17 procent lägre än i fjol.

Nyhetsbild

Utan lönsamhet går det inte att investera i miljön – jordbruket är en bransch i kris

PEDERSÖRE En bransch i kris kan inte investera i klimatsmarta lösningar. Producentorganisationerna vill uppmärksamma regeringen på att det är kärvt inom jordbruket.

Nyhetsbild

Ekobönder kan drabbas hårt av ny jordbrukspolitik – "Vinsten riskerar halveras"

Ett förslag från Jord- och skogsbruksministeriet kan drabba de som har ekologisk djurhållning hårt. Till dem hör Jussi Murto-Koivisto och Josefin Norrback i Närpes.

Nyhetsbild

SLC-ordförande: Åtgärderna för att rädda Östersjön måste intensifieras

Övergödningen är en av de största utmaningarna för Östersjön. Algblomning, syrebrist och bottendöd är några av de problem som övergödningen bidrar till.

Nyhetsbild

Bränsle och gödsel är dyrt medan skörden är oviss – bonden Marcus vill se högre pris på spannmål

Det finns en risk att det blir mindre kvar i börsen för odlaren denna säsong. Men den relativt nyblivna bonden Marcus Gjäls i Kalax är ändå inte särskilt orolig.

Nyhetsbild

Utmaning: Känner du igen regionens gamla arbetsredskap och verktyg?

UTMANING Vid Torgare lantbruksmuseum finns både gamla sadlar och hantverksföremål. Men en del antikviteter kan verka helt obekanta för den moderna tiden. Hur mycket av en historiekännare är du?

Nyhetsbild

Nu är det torrt på åkrarna – läget är akut för potatisen

Några toppskördar av spannmål lär det i varje fall inte bli i Österbotten i år. Och när det gäller potatis börjar det se riktigt kritiskt ut i Kristinestad.