Lokalt

Förvaltning

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Besvär mot marktäkt i Gunilack – "Ligger för nära bostäder"

NYKARLEBY/VÖRÅ Besvär har lämnats in mot det tillstånd som Sundström Ab beviljats för att bryta och krossa berg på ett tidigare marktäktsområde i Gunilack.

Nyhetsbild

Pendlare får vänta på bidrag medan Vörå sparar – flera projekt läggs på is

3

Pendlande Vöråbor kunde ha fått ett bidrag för arbetsresor i år, men det läggs på is ett par år. Också skolor och daghem får vänta på pengar.

Nyhetsbild

Frostdahl tar säte som ordinarie i fullmäktige

NYKARLEBY Jan-Erik Frostdahl blir ordinarie ledamot av fullmäktige i Nykarleby för den återstående mandatperioden.

Nyhetsbild

Tre vill vikariera Ollikainen – nu ska Vöråfullmäktige känna dem på pulsen

VÖRÅ Alla tre som vill vikariera kommundirektör Mikko Ollikainen i Vörå kallas till intervju.

Nyhetsbild

Detta skulle en fusion med Närpes innebära för Kaskö

Förslaget till avtal om fusion mellan Kaskö och Närpes är klart. Och det är utformat så att Kaskö ska ha så lite som möjligt att förlora på det.

Nyhetsbild

Utredaren Göran Honga: Kasköborna bör även få veta vad nej till fusion innebär

Redan till sommaren ska invånarna få reda på vad en fusion mellan Kaskö och Närpes innebär. Men kanske också vad en utebliven fusion innebär.

Nyhetsbild

Vasas personaldirektör slutar nästan omedelbart

VASA Stadsstyrelsen vill inte att Vasas samarbetsförhandlingar sköts av någon som snart slutar. Därför tar personalchefen över personaldirektörens uppgifter.

Nyhetsbild

Tre vill bli vikarierande kommundirektör i Vörå

VÖRÅ Vörå söker en vikarierande kommundirektör för de kommande fyra åren. Nu står det klart vilka tre som vill ha tjänsten.

Nyhetsbild

Korsnäs beviljade bidrag till föreningar – Ordförande: "Jag är imponerad av ansökningarna"

Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen i Korsnäs beviljade verksamhets- och driftsbidrag till föreningar i kommunen på torsdagskvällen.

Nyhetsbild

Förslag i Korsholm: Ingen lättmjölk till skoleleverna

Som ett test har man serverat lättmjölk som alternativ till fettfri mjölk på skolor i Korsholm. Det visade sig att eleverna inte var så intresserade av den fetare mjölken.

Nyhetsbild

Malax sparförslag står fast – än rörs inte personalkostnader

Malax bör förverkliga endast 98 procent av totalkostnaderna i budgeten. Det anser kommunstyrelsen.

Nyhetsbild

Södra Vallgrund röstar i Norra Vallgrund

1

EU-VALET Väljarna i Södra Vallgrund får lov att rösta i grannbyn i EU-valet. UF-lokalen är upptagen.

Nyhetsbild

Gästgivars om fusionen: Det politiska tåget har gått

FUSION Korsholm, och även Vasa, kan nu bara vänta på förvaltningsdomstolen i fusionsärendet. Vad som händer när utslaget kommer vet ingen.

Nyhetsbild

Vård hemma slipper avgifter – i övrigt godkändes Vasas sparpaket

VASA Fullmäktige röstade bort några tilltänkta vårdavgifter ur Vasas sparpaket. Men skolorna går miste om en utlovad höjning av timresursen.

Nyhetsbild

Vasa får söka ny personaldirektör

VASA Under pågående samarbetsförhandlingar med hela personalen meddelar Vasas personaldirektör att hon har fått nytt jobb.

Nyhetsbild

Rurik Ahlberg om fusionsvändningen: "Hur vi än gör blir det juridiska komplikationer"

1

KORSHOLM Fusionsbeslutet uppfyller inte kommunstrukturlagen. Det betyder att kommunstyrelsen nu tar ställning till ärendet igen på måndag, säger kommundirektör Rurik Ahlberg.

Nyhetsbild

Carola Lithén om vändning i fusionsfrågan: "Jag blir ganska ordlös när jag får höra detta"

KORSHOLM Fullmäktiges beslut att slänga fusionsutredningen i papperskorgen var lagstridigt. Ordförande Carola Lithén ser inte beslutet som misslyckat.

Nyhetsbild

Gästgivars om fusionsvändningen: "Jag visste att det skulle gå så här"

KORSHOLM Nya vändningen gör att kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Gästgivars ser goda möjligheter att fortsätta förhandla om fusion med Vasa.

Nyhetsbild

Än är det inte klart – fusionsfrågan kan igen bli aktuell för Korsholmsfullmäktige

KORSHOLM Experter har gett sina utlåtande. Men åsikterna går isär i frågan om fullmäktige överskred sina befogenheter då beslutet togs att förkasta fusionsavtalet med Vasa. Det kan innebära att hela fusionsfrågan är öppen igen.

Nyhetsbild

Malax frågar invånare om tvåspråkig skola

Malax kommun utreder invånarnas intresse för en tvåspråkig skola med hjälp av en webbenkät.

Nyhetsbild

Nu har campusområdet på Brändö bytt ägare – Prislappen låg på 26 miljoner

VASA Fram till den 30 april var det Finlands Universitetsfastigheter som ägde campusområdet på Brändö. Nu har de däremot sålt området.

Nyhetsbild

Förslag: Malax håller hårt i pengarna

"Vi har ett jättestort behov av att ha en stark budgetkontroll", säger Malax kommundirektör Jenny Malmsten. På måndag tar styrelsen ställning till att inte förverkliga hela budgeten.

Nyhetsbild

Många söker chefsjobb i Malax – "Man ser att ledande tjänster inom den offentliga sektorn lockar"

MALAX Nio personer vill bli förvaltningsdirektör och sexton vill bli personalchef i Malax. Dessutom söker kommunen en ny ekonomichef.

Nyhetsbild

Malax Limpan kan bygga ut – kom överens med staden

VASA De företag som redan finns i Risö kände att de kom i kläm med en ny plan. Nu är saken utredd.

Nyhetsbild

Vasas samarbetsförhandlingar är i gång - "Alla förstår läget"

VASA Minst tio personer kan mista jobbet eller så kan det bli permitteringar på minst 90 dagar. Det är utgångspunkten när Vasa samarbetsförhandlar.

Nyhetsbild

Vöråborna blev färre, Vasas ökning stannar av – många flyttar, få föds

Vasa växer, men ökningen håller på att stanna av. I Vörå har antalet invånare minskat med över 50 under årets första kvartal.

Nyhetsbild

Kari Hietamäki (MSK) för fusionsbeslut till domstol: "Jag vill att domstolen utreder om behandlingen var olaglig"

Fullmäktige i Korsholm beslöt att det inte blir någon fusion med Vasa. Kari Hietamäki (MSK) för nu beslutet till Vasa förvaltningsdomstol.

Nyhetsbild

Arrendatorer överväger rättsprocess: "Taxan är oskälig"

NYKARLEBY Arrendet på fritidstomterna i Nykarleby stiger. Nu undersöker arrendatorer ifall det är möjligt att inleda en rättsprocess.

Nyhetsbild

Österbotten hotar krympa – Storkyro vill ut trots att landskapsreformen föll

ÖSTERBOTTEN Österbotten går miste om 4 600 människor om Storkyro får byta landskap. Enligt Österbottens förbund vore det "djupt beklagligt".

Nyhetsbild

Fortsatt oenigt i Korsholm – delade åsikter om styrelserotation

2

Ska fler än ordförande i Korsholm kommunstyrelsen bytas ut? Det beror på vem du frågar. Men klart är att fusionsfrågan spökar i bakgrunden.

Nyhetsbild

Tre större byggprojekt fick bygglov i Nykarleby

NYKARLEBY Två större hallar och en torrötningsanläggning för biogas beviljades bygglov av miljö- och byggnadsnämnden i veckan.

Nyhetsbild

Arrendetaxan och avtalet fick rungande ja i fullmäktige

NYKARLEBY Endast Stefan Grahn, SFP, ville remittera både arrendetaxan och det nya arrendeavtalet tillbaka till styrelsen för ny beredning. Resten svalde dem med hull och hår.

Nyhetsbild

Utländsk arbetskraft hjälper företagen växa – fyra av tio vill nyanställa

Utländsk arbetskraft behövs för att trygga företagens tillväxt. Nu vill arbetskraftsmyndigheten satsa på att rekrytera utomlands och använda kompetensen hos dem som redan finns i landet.

Nyhetsbild

Äldrerådet i Vasa vill ha fler seniorbussar

Vasa behöver fler seniorbussar. Det tycker äldrerådet i en motion. Rådet vill också att seniorbussen börjar trafikera på kvällar och på helger.

Nyhetsbild

Arrendetaxa tuggades på nytt – Nykarlebystyrelsen står fast

NYKARLEBY Arrendetaxan och taxamodellen för stadens 160 fritidstomter som styrelsen tidigare godkänt tuggades om som ett extra ärende i förra veckan.

Nyhetsbild

Vasa måste spara – stänger och slår ihop öppna daghem

VASA Gustavsborgs öppna daghem på Kasernområdet stänger i sommar. Verksamheten flyttar in i Vaahteramäen avoin päiväkoti, som blir tvåspråkigt.

Nyhetsbild

Vasa stad samarbetsförhandlar – 15 miljoner ska sparas i första skedet

VASA Med anledning av de besparingar som Vasa stad måste göra beslöt stadsstyrelsen på tisdagskvällen att inleda samarbetsförhandlingar. Alla stadens anställda berörs.

Nyhetsbild

Förändringar i diabetesvården en ekonomisk utmaning i Korsholm

KORSHOLM Utmaningar i ekonomin diskuterades i vårdnämnden i Korsholm på tisdagskvällen.

Nyhetsbild

Kamouflerat elskåp vid viadukten fick godkänt

1

VASA Elskåp behöver inte vara bruna, fula plåtlådor. Vasa får en annorlunda transformator vid viadukten.

Nyhetsbild

Förslag: Vasa stad samarbetsförhandlar med hela personalen

På onsdag behandlar styrelsen ett förslag om att inleda samarbetsförhandlingar som berör hela Vasa stads personal.

Nyhetsbild

KPO och Kesko betalar Vasa stad för att komma till Liselund

VASA Liselundsplanen är klar för styrelsebehandling. Kesko och KPO betalar ansenliga summor för att etablera sig i området.

Nyhetsbild

Hagalund får ny kylanläggning för inomhusluften – minskar energikostnaderna

NYKARLEBY Hagalund pensionärscenter ska rustas med ett nytt system för att kyla inomhusluften. Den lösning man valt kräver dock ett tilläggsanslag på drygt 200 000 euro i investeringsbudgeten.

Nyhetsbild

Vasa klarar ekonomin – men nedskärningarna kommer att märkas

VASA Nu börjar det kännas för Vasaborna att staden måste spara. Det blir mindre service utöver det lagstadgade och högre avgifter.

Nyhetsbild

Styrelse svalde riktlinjer för ekonomisk uppföljning – dystert minusbokslut

Stadsstyrelsen i Nykarleby spikade i torsdags riktlinjerna för den ekonomiska uppföljningen i Nykarleby. Om de mynnar ut i ett sparprogram avgörs först i början av juni.

Nyhetsbild

"Förvånande", säger MSK:s Kari Hietamäki om kommundirektörens ställningstagande kring fusion

1

KORSHOLM MSK:s Kari Hietamäki ser det som olyckligt att Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg vill styra kommunstyrelsen vid ett möjligt fusionsöverklagande.