Lokalt

Förvaltning

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Nya cheferna börjar planera välfärdsområdet

Det kostar 2,5 miljoner euro att planera Österbottens välfärdsområde. Pengarna tas in via en ny avgift som påförs medlemskommunerna.

Nyhetsbild

Vårddistriktet investerar 87 miljoner nästa år

Det pågår byggen för 210 miljoner euro inom Vasa sjukvårdsdistrikt. Nästa års investeringar uppgår till 87 miljoner euro.

Nyhetsbild

VCS:s omfattande jour en faktor – Europarådet mindre kritiskt till hur svenskan behandlas i Finland

– Det verkar som om man är hyfsat nöjd den här gången, säger professor Jarmo Lainio. Han sitter i Europarådets expertkommitté för minoritetsspråksstadgan.

Nyhetsbild

K5 går mot graven – frågan är vad som händer med vården

Unika modeller inte minst för mentalvård och vård av äldre har byggts upp i Sydösterbotten. Men nu går upprätthållaren K5 snart i graven.

Nyhetsbild

Karleby inleder samarbetsförhandlingar nästa vecka – ska spara 2,5 miljoner euro på personalen

KARLEBY Karleby ska spara in 2,5 miljoner på personalkostnader under år 2021. Samarbetsförhandlingar inleds omedelbart.

Nyhetsbild

Tobaksmagasinet får nya hyresgäster

JAKOBSTAD Utställningslokalen i Tobaksmagasinet byggs om och en del hyrs ut. Museet behöver inte hela den stora utställningshallen utan planerar att småningom flytta den verksamheten till Nygårds verkstad.

Nyhetsbild

Nu får föräldrar i Korsholm, Vörå, Malax och Korsnäs se sina barns journaltexter – om barnen tillåter

1

Malax, Korsnäs, Vörå och Korsholm går i bräschen för nytt system som gör det lättare för vårnadshavare att ta del av barnens journaltexter och vård. Tidigare har de inte kunnat se uppgifterna digitalt om barnet över 10 år.

Nyhetsbild

Vasavattnet blir dyrare men inte så mycket som Vasa Vatten ville

VASA

Politikerna gick med på att höja vattenavgifterna, men inte så mycket som Vasa Vatten ville.
 
 

Nyhetsbild

Demografin ändrar – Larsmo växer medan Vöråborna blir allt färre fram till 2040

Enligt en färsk rapport upplever endast hälften av de tillfrågade svensk- eller tvåspråkiga kommunerna att kommunen är väl förberedd på de demografiska förändringarna.

Nyhetsbild

HFD ger inget besvärstillstånd – nya arrendeavtal görs upp i Nykarleby

NYKARLEBY Alf Blomqvist och Filip von Schantz ansökningar om besvärstillstånd angående höjningen av arrende fick avslag också av Högsta förvaltningsdomstolen.

Nyhetsbild

Ljusare för Vasas ekonomi – ännu saknas två miljoner

EKONOMI Vasa ska kunna klara av att få bort sitt gamla underskott i år. Men än så länge står beslutet om permitteringar fast.

Nyhetsbild

Nu avgörs om Karleby ska prideflagga – "Då måste vi låta Soldiers of Odin flagga också"

KARLEBY Ska Karleby stad hissa regnbågsflaggan under Karleby Pride i sommar? Det avgör fullmäktige på måndag kväll. Förslaget är nej.

Nyhetsbild

Fjärdeklassaren Emilia ryter till: "Lyssna på oss barn och stäng inte vår skola"

När Emilia Holmberg i Tölby fick höra att det finns en risk att skolan stänger blev hon först ledsen. Sen bestämde hon sig för att agera och stå upp för skolan.

Nyhetsbild

Mer pengar behövs – annars måste bildningen skära i verksamhet eller lägga ner skola och daghem

KORSHOLM Inget är bestämt eller ens på förslag. Men bildningen i Korsholm saknar 400 000 euro inför nästa år. Om man måste hålla nuvarande budget kan stängningar bli aktuella.

Nyhetsbild

Finland tar emot kvotflyktingar även i coronatider – Korsholm tog emot tio i september

Finland tar emot kvotflyktingar trots coronaläget. I Österbotten tar Vasa, Jakobstad och Korsholm emot. Specialarrangemang behövs, och i Korsholm väckte skyddsutrustning reaktioner.

Nyhetsbild

Välfärdsområdet: Mats Brandt föreslås få topptjänst

Välfärdsområdets politiska styrgrupp föreslår namn för ytterligare nio ledande tjänster i den nya organisationen. Mats Brandt föreslås bli strategidirektör.

Nyhetsbild

Västra Nyland ansvarar för att utveckla vård på svenska – Marina Kinnunen: Inget jag gråter över

Det blev Västra Nyland och inte Österbotten som ansvarar för utvecklingen av den svenskspråkiga social-och hälsovårdsservicen i de nya välfärdsområdena.

Nyhetsbild

Markku Niskala söker jobb i Pukkila

Vörås före detta förvaltningsdirektör Markku Niskala har sökt jobbet som kommundirektör i Pukkila. Han är en av fyra sökande.

Nyhetsbild

Vassor har fått egen lekpark – "Knappt så man får hem barnen härifrån"

En mötesplats för barnen och för föräldrar. Ett naturligt centrum i byn och ett mål med cykelturerna. Byborna njuter av lekparken på många sätt.

Nyhetsbild

Invånarenkäten om välfärdsområdet får kritik: Den är gjord för byråkrater

VASA "Jag fick ge mig. De är riktade till experter och byråkrater". Så skriver en invånare som skulle besvara frågorna i enkäten om välfärdsområdet.

Nyhetsbild

SDP:s Matias Mäkynen blickar bortom vårdreformstvisten - "De som producerar och organiserar ska också sköta finansieringen"

En lång övergångstid som ger vårdlandskapen tid att få den egna finansieringen att fungera. Det står på Matias Mäkynens (SDP) önskelista när vårdreformen går framåt.

Nyhetsbild

LISTA: Välfärdsområdet får nio chefer till – stadsdirektör bland de sökande

VÅRD En stadsdirektör och kända namn från coronarapporteringen finns bland de som vill bli ledande tjänstemän i Österbottens välfärdsområde.

Nyhetsbild

Nu kan österbottningarna tycka till om välfärdsområdet

Både anställda och invånare i Vasa sjukvårdsdistrikt får säga sitt om Österbottens välfärdsområde. Enkäten är öppen till den 18 oktober.

Nyhetsbild

Räcker inte att fila på budgeten i Malax – "Det behövs ändringar i servicen"

MALAX Det blir ett tufft jobb att få nästa års budget inom ram. Malax kan få räkna med att 2021 blir ett minusår – samtidigt som 2020 går bättre än väntat.

Nyhetsbild

Nio politiker överklagar Vörås tandläkarbeslut – "Vi måste sätta ner foten"

VÖRÅ Det sista ordet är inte sagt om den nya tandkliniken i Vörå. Vasa förvaltningsdomstol ska nu ta ställning till ett överklagande.

Nyhetsbild

Jakobstad söker stadsdirektör

Processen med att hitta en ny stadsdirektör i Jakobstad är i gång.

Nyhetsbild

Så här långt har Korsnäs klarat budgeten – "Vi får återkomma till det här under hösten"

KORSNÄS En kommuns mellanbokslut och prognoser blir fort gamla just nu. Det rör på sig ekonomiskt i höst med ändringar i skatter och statsandelar.

Nyhetsbild

Pengarna räcker till två av Vasas fyra öppna daghem – nu föreslås att ett stängs

VASA Det är inte lag på att en kommun ska ha öppna daghem. Därför kan de läggas ner. Korsnäståget torde vara följande i tur.

Nyhetsbild

Harju föreslås bli ny förvaltningschef i Korsholms kyrkliga samfällighet

Gemensamma kyrkorådet i Korsholm har enats kring en kandidat till tjänsten som förvaltningschef. Han har just nu motsvarande arbetsuppgifter i Kronoby.

Nyhetsbild

Korsnäs ger sig in i tomtkampen – kör i gång kampanj inför nästa år

KORSNÄS Beslutsfattarna i Korsnäs har inte rört tomtpriserna på sex år. Nu gör de en kraftig ändring inför nästa år.

Nyhetsbild

Vöråfullmäktige tog om sitt tandläkarbeslut – och godkände Markku Niskalas uppsägning

VÖRÅ Vöråfullmäktige fick ta om sitt beslut om att centralisera tandvården till Vörå. Det blev diskussion igen och lika många var mot. Men beslutet står fast.

Nyhetsbild

Mittnordenkommittén snart ett minne blott – Österbotten säger upp sitt medlemskap

SAMARBETE En efter en har medlemmarna i Mittnordenkommittén kastat in handduken. Den är ett officiellt nordiskt samarbetsorgan, men nu dör den sotdöden.

Nyhetsbild

Österbotten om vårdreformen: Finansieringsmodellen är oacceptabel

Gör om finansieringsmodellen. Låt oss ansvara för utvecklingen av den svenskspråkiga verksamheten. Det är Österbottens hälsning till dem som beslutar om vårdreformen.

Nyhetsbild

Fullmäktige debatterade regeringens vårdreform och ungas mående

KORSHOLM Korsholm ser ut att gå på plus i år men behöver spara inför nästa år. Dessutom talade fullmäktige om ungdomars mående och gav utlåtande kring regerings social- och hälsovårdsreform.

Nyhetsbild

Koskövägen och ämbetshuset beviljades finansiering

KORSHOLM Ämbetshuset blev dyrare än tänkt och Koskövägens tvättbräda ska äntligen åtgärdas. Korsholmsfullmäktige godkände tilläggsanslag på sammanlagt 900 000 euro.

Nyhetsbild

Vasa kan få bostadsrådgivare

Förslaget att anställa två bostadsrådgivare till Vasa stad går nu vidare. Tidigare försök att inrätta servicen har röstats ner.

Nyhetsbild

Vasas vattenförsörjning kräver investeringar – högre avgifter att vänta

VASA Vasaborna får bereda sig på dyrare vatten – igen. Vasa Vatten står inför stora investeringar de närmaste åren.

Nyhetsbild

En sjunde veterinär behövs, anser Västkustens miljöenhet

Det finns behov av en ambulerande veterinär för att få verksamheten att fungera. Tillsynsnämnden vid Västkustens miljöenhet föreslår att en sjunde veterinärtjänst besätts.

Nyhetsbild

Vörås förvaltningsdirektör Markku Niskala har sagt upp sig

VÖRÅ Kommunstyrelsen behandlade uppsägningen som ett hemligt ärendet i måndags. Vi ville hinna informera personalen, säger Tom Holtti.

Nyhetsbild

Korsholmstyrelsen: Förkasta överklagan av Märkenkall vindkraftspark

KORSHOLM Under hösten ska framtiden för Märkenkall vindkraftspark avgöras av Högsta förvaltningsdomstolen. I den långdragna processen opponerar sig två markägare mot kommunens delgeneralplan för området.

Nyhetsbild

Närpes går fortsatt bra – men marginalen krymper

Få kan klaga på ekonomin i Närpes. Men de senaste årens stora överskott byts ut till en nolla till nästa år.

Nyhetsbild

Bystedt vill att kommunen satsar 60.000 euro på att måla husfasader i Vörå

VÖRÅ Kommunstyrelsens ordförande Rainer Bystedt har lämnat in ett invånarinitiativ om att kommunen borde måla tre av sina hus, för att på det viset göra Vörå centrum mer tilltalande.

Nyhetsbild

Malax har köpt sig tid och Korsnäs avvaktar – "2023 finns inget kvar oberoende av vad vi gör"

Malax och Korsnäs har ännu inte tagit beslut om Österbottens välfärdsområde. När det gäller hälsovården går de hand i hand. I övrigt har de inte samma tidtabell.

Nyhetsbild

Biblioteket i Vörå måste spara – bokbussen och filialbiblioteken i Maxmo och Oravais ska synas

På något sätt måste biblioteket spara 30 000 euro. För bibliotekschef Marina Sandström kom beskedet oväntat och plötsligt. Det sista hon vill är att skära ner på servicen.

Nyhetsbild

Rekryteringen av välfärdsområdets ledning pågår för fullt – många topposter ska besättas

Det finns många topposter att söka i den blivande ledningsgruppen för Österbottens välfärdsområde. De väljs före årsskiftet.