Lokalt

Förvaltning

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Karperö och Kalvholm kan få kommunalt avlopp

KORSHOLM Kalvholm och norra delarna av Karperö ser ut att få kommunalt avloppsledningsnät. Intresset var inte tillräckligt stort i Västerhankmo.

Nyhetsbild

Laboratorierna vid Malmska och Nykarleby tas över av Vasa

Laboratorierna vid Malmska och Nykarleby hvc-mottagning kommer sannolikt att tas över av Vasa centralsjukhus vid årsskiftet.

Nyhetsbild

Botniahallens tak kan förnyas 2022 – ordförande: "Vi är ute i god tid"

På Vasaregionens arenors samkommunstyrelses möte beslöt man att planeringen för en renovering av Botniahallens tak och inre utrymmen ska inledas nästa år. De årliga reparationerna av taket räcker inte till längre för att hålla det i skick.

Nyhetsbild

Malax ser på specialklass, vikariepool inom pedagogiken och pengar till biblioteket

En specialklass i Högstadiet i Petalax, ökad arbetstid för ena skolkuratorn, en vikariepool inom småbarnspedagogiken och mera bokpengar till biblioteken. Det är en del av de punkter bildningsnämnden i Malax vill ha med i budgeten 2019. Nämnden gjorde sina förslag på tisdag kväll.

Nyhetsbild

Tekniska nämndens ordförande om bobollsplan: Minska parkeringen och ta med den nuvarande läktaren

2

Minska parkeringsplatsen en aning så behöver bobollsstadion inte byggas i havet. Det föreslår Erkki Teppo (SDP) fullmäktigeledamot och ordförande i tekniska nämnden i Vasa.

Nyhetsbild

Korsholm satsar på idrotten i Smedsby skolcentrum

KORSHOLM Det ser ut att bli en konstgräsplan i Smedsby skolcentrum. Med lite budgettrolleri får man nämligen tillräckligt mycket pengar för att börja anlägga den. Samtidigt vill kultur- och fritidsnämnden även göra andra satsningar på idrotten.

Nyhetsbild

Korsholms musikinstitut höjer avgifterna

KORSHOLM Vill du studera musik i Korsholm får du vara beredd att punga ut med lite mera pengar. Fritids- och kulturnämnden i Korsholm föreslår nämligen att musikinstitutet ska höja några avgifter.

Nyhetsbild

Vattnet och avloppet blir dyrare i Malax

MALAX Direktionen för Malax vatten har slagit fast taxorna för vatten och avlopp för 2019. Avgifterna höjs med tio euro, säger direktör Bo-Ingmar Ahlström. Orsak: Budgeten.

Nyhetsbild

Bildningsnämndens ordförande: Vi har bekymmer, lindrigt sagt

1

KORSHOLM Skolor och daghem i Korsholm växer så det knakar. Det gör däremot inte budgetramen. Bildningsnämnden skulle behöva 2,3 miljoner euro mer.

Nyhetsbild

Korsholm fortsätter erbjuda gratis dagvård för de som är borta under skollov

KORSHOLM Några veckor eller månader gratis dagvård om barnen är borta under skolloven har gett positiva effekter i Korsholm. Därför fortsätter man med konceptet.

Bildningsnämnden hälsar: Behövs fler toaletter och banor i en simhall i Smedsby

KORSHOLM Bra om det byggs simhall i Smedsby men det behövs mer rum för skoleleverna tycker bildningsnämnden.

Nyhetsbild

Joni Staffas ersätter Raymond Stenman i Vöråfullmäktige

VÖRÅ Raymond Stenman (SFP) slutar med sina politiska uppdrag i Vörå. Orsaken är studier på annan ort.

Oravais flyktingförläggning får ett nytt namn

3

VÖRÅ Flyktingverksamheten blir ett affärsverk och får ett nytt namn: Affärsverket Vörå migrationscenter.

Nyhetsbild

Vörå behöver lätta på lägenhetslasten – säljer fyra radhus

VÖRÅ Är du sugen på att köpa ett radhus? Då ska du hålla upp ögonen i höst. Fullmäktige i Vörå gav tummen upp för att sälja fyra radhus.

Nyhetsbild

Hemvården i Vasa fick ny chef

VASA Paula Olin är ny chef för hemvården i Vasa. Till utbildningen är hon sjukskötare och magister i social- och hälsoadministration.

Nyhetsbild

Uppsagd utvecklingsdirektör yrkar på rättelse

KARLEBY Utvecklingsdirektören på Mellersta Österbottens förbund som sades upp för en tid sedan yrkar på rättelse av beslutet.

Nyhetsbild

Yle: Karleby godkänner Kelibers gruvtillstånd

KARLEBY Stadsstyrelsen i Karleby godkänner att Kelibers gruvtillstånd beviljas, skriver Yle Österbotten.

Nyhetsbild

Fritt fram att välja sophämtare själv – Stormossens önskemål fick inget gehör

Fastighetsägare i Vörå, Korsholm, Vasa, Storkyro, Malax och Korsnäs får själva välja vem som ska hämta soporna. Vasaregionens avfallsnämnd var enhällig i sitt beslut på tisdagskvällen. – Jag hoppas verkligen att inga besvär ska lämnas in, säger nämndens ordförande Michael Luther.

Grönt för båthusbyggen ute på Laxön i Vexala

Vexala samfälligheter har beviljats ansökt undantag för att på Hamngrundet ute på Laxön i Vexala bygga nio båthus med en sammanlagd våningsyta på 488 kvadratmeter.

Nyhetsbild

Korsholm om stomnätet: Utkastet kan inte godkännas

KORSHOLM Korsholms kommun har gett sin åsikt om stomnätet för landsvägar och stomnätet för järnvägar. Kärnbudskapet är att utkastet inte kan godkännas som sådant.

Nyhetsbild

Malax kräver att riksåttan ska höra till stomnätet – ger utlåtande på eget initiativ

MALAX Malax kommun sällar sig till dem som kräver att riksåttan ska tas med i stomnätet för landsvägar. Kommunen motiverar sin ståndpunkt med att kustområdet har stor betydelse för samhällsekonomin och att det är särskilt viktigt med tanke på exporten.

Nyhetsbild

Ekonomidirektör om Korsholms ekonomi: "Det här kan inte fortsätta länge"

1

KORSHOLM Allt tyder på att Korsholms planerade överskott på 1 miljon euro blir ett underskott på 1,3 miljoner euro. Nu måste nämnderna hålla i pengabörsen så gott det går.

Korsholmstyrelsen ställer sig positiv till Korsholmsapp

KORSHOLM Kan en app vara något för Korsholm? Det ska kommunikationsgruppen nu fundera på.

Nyhetsbild

Malaxstyrelsen röstade om utredning av Gymnasiet i Petalax

Frågan om planeringen av Gymnasiet i Petalax ledde till omröstning i Malaxstyrelsen på måndagen. Men det är fullmäktige som fattar de slutliga besluten.

Nyhetsbild

Fullmäktiges möte snabbt avklarat – preventivmedel ledde till diskussion

JAKOBSTAD Det mest eldfängda ärendet på listan återremitterades. När fullmäktige möttes för första gången efter sommarpausen var diskussionerna korta och inläggen väntade.

Nyhetsbild

Malax hoppas på ny kommundirektör från årsskiftet

Malax kommer att lediganslå kommundirektörstjänsten den 30 september. Den nuvarande kommundirektören, Mats Brandt, har sagt upp sig per 22 november. Han valdes tidigare i år till kommundirektör i Nykarleby.

Nyhetsbild

Grannkommunerna fick lägesrapport av Vasa och Korsholm

Hur påverkar en eventuell fusion mellan Vasa och Korsholm de samkommuner och det samarbeten som nu finns? Frågan togs upp av både Vörå och Korsnäs på ett grannmöte på måndagen.

Nyhetsbild

Öjbergsliften behöver reparationspengar – styrelsen sa ja

VASA Styrelsen sa ja till pengar för reparation av vändhjulet på Öjbergets lift. Men Vasafullmäktige måste också godkänna tilläggsanslaget.

Nyhetsbild

Nya röster ska höras i Vasa ungdomsfullmäktige – nu inleds jakten på kandidater

VASA I november ordnas ungdomsfullmäktigeval i Vasa. Alla unga Vasabor i åldern 13–20 får avge sin röst i valet och från och med nästa vecka går det att anmäla kandidater.

Nyhetsbild

Heidi Kronqvist blir ny arbisrektor i Nykarleby

1

NYKARLEBY Heidi Kronqvist heter Nykarlebys nyvalda arbisrektor. Hon valdes enhälligt av välfärdsnämnden på torsdag kväll.

Nyhetsbild

Nu styrs Kvarkens världsarvsdelegation av lokalsamhället

Hittills har Kvarkens världsarvsdelegation styrts ganska hårt av Forststyrelsen, på uppdrag av Miljöministeriet. På onsdagskvällen godkände delegationen nya stadgar som ger över makten till lokalsamhället. John Erickson är ny ordförande och två medlemmar ska väljas utgående från frivilligas egna ansökningar.

Nyhetsbild

Minskade skatteintäkter bekymrar fullmäktige i Vasa

VASA Skatteintäkterna i Vasa ser ut att bli ungefär tolv miljoner euro mindre än budgeterat. Fullmäktige diskuterade glappet på måndagens möte.

Nyhetsbild

Ledande lagmannen i Österbotten: Visst är det lite ledsamt

Daniel Allén, ledande lagman på Österbottens tingsrätt, säger att det var med en viss besvikelse han tog del av nyheten om placeringen av den nya domstolsmyndigheten.

Nyhetsbild

Senatfastigheter tackar nej till Pedersöres erbjudande

PEDERSÖRE Det ser ut som om skolhemmet Lagmansgården flyttar från Pedersöre. Efter att Senatfastigheter tackat nej till kommunens erbjudande är Pirilö första alternativ för skolan.

Nyhetsbild

Flén gav över klubban till Kronqvist

NYKARLEBY Det rådde stor enighet när det gäller bytet av ordförande för fullmäktige i Nykarleby, där Elli Flén på torsdag lämnade över klubban till Bo Kronqvist. Men desto större var oenigheten kring budgetramen för nästa år, som både Jan-Erik Frostdahl och Stefan Grahn ville remittera tillbaka till styrelsen för ny beredning.

Nyhetsbild

Folk väntar på tvåkärlssystemet - trenden med bokashi intresserar också

NYKARLEBY Jodå, man får också i fortsättningen sätta bioavfallet i en plastpåse. Men det går också bra att använda en flingkartong.

Vöråelever får bo på Fredrikssongården

VÖRÅ Vörå samgymnasium behöver mer rum för internatet. Därför ska Fredrikssongården hyras som alternativt boende för Vörå samgymnasiums interntatselever under läsåret 2018–2019.

Malax uppmanar K5 att banta sitt budgetförslag

Malax ber K5 banta sitt budgetförslag för 2019. Nu bygger det på en kostnadsökning med 6,2 procent eller närmare 250 000 euro totalt. För Malax, som använder rätt mycket av samkommunens tjänster, skulle ökningen bli 9,1 procent eller nästan 60 000 euro.

Lotten gav Christina Nygård ordinarie plats i världsarvsdelegationen

MALAX Kommunstyrelsen röstade om vem som ska representera Malax i världsarvsdelegationen för Kvarkens skärgård. Beslutet blev att Christina Nygård (SFP) fortsätter som ordinarie medlem medan Britt-Marie Söderholm (SDP) är ny ersättare.

Nyhetsbild

Christel Blomqvist är ny rektor för Kimo skola

ORAVAIS Christel Blomqvist har valts till rektor för Kimo skola. Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik utsåg henne på tisdag kväll till rektor för tiden 1 augusti 2018 till 31 juli 2019.

Nyhetsbild

Malax ska börja behandla motioner och initiativ snabbare än nu

En del motioner och initiativ hänger med i decennier utan att förklaras slutbehandlade. I Malax föreslår en arbetsgrupp nu att beslut ska kunna fattas senast tolv månader från att ärendet väckts.

Nyhetsbild

Malax kritiskt till morotspengar för fusioner – i synnerhet om de naggar statsandelarna i kanten

Regeringen vill återinföra morotspengar för kriskommuner som fusioneras. Malax kommun tycker inte det är en bra idé, i synnerhet som pengarna skulle tas från statsandelarna för den kommunala basservicen.

Nyhetsbild

Kristinestad grunnar vidare på tvåspråkigt campus

KRISTINESTAD Frågan om ett gemensamt skolcampus för finska och svenska högstadierna och gymnasierna ska utredas ytterligare.

Nyhetsbild

En miljon mindre i skatter svider i Nykarleby – investeringar ska synas

Den nyaste skatteprognosen pekar mot ett nytt svidande förlustår för Nykarleby, där skatteintäkterna väntas bli en miljon euro lägre än vad prognosen visade så sent som i maj.

Nyhetsbild

Styrelsen enig om Lagmansgården – bollen ligger nu hos Senatfastigheter

UPPDATERAD Kommunstyrelsen föreslår att kommunen utreder möjligheten att bygga och hyra ut nya lokaler till Lagmansgården, på dess befintliga plats. Ett bygge som uppskattas kosta flera miljoner.