Lokalt

Förvaltning

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Val av daghemschef i Malax gick till domstol – nu är ärendet avgjort

Valet av administrativ daghemsföreståndare i Malax överklagades till domstol 2016. Nu har domstolen fattat beslut.

Nyhetsbild

Förvaltningsdomstolen avslår besvär om Kvevlax lärcenter – beslutet gick rätt till

KORSHOLM I slutet av 2016 lämnades ett besvär in mot Korsholmfullmäktiges beslut att investera i Kvevlax lärcenter. Nu har Vasa förvaltningsdomstol förkastat besväret.

Nyhetsbild

Larsmo vill utreda Kårkullafrågan grundligt

LARSMO Frågan om Kårkullas verksamhet ska tas över av kommunerna har antagit konkreta former. Även Larsmo vill att saken utreds, det beslöt kommunstyrelsen på måndagskvällen.

Nyhetsbild

Andra gången gillt i fullmäktige: Kasköborna ska folkomrösta om fusion

Behandlingen av hur Kasköbornas åsikter om en fusion med Närpes ska höras fick tas om i stadsfullmäktige. Men resultatet blev i praktiken detsamma.

Kasköstyrelsen hoppas få en miljon i "fattigstöd"

Summan höjdes till en miljon när stadsstyrelsen i Kaskö beslöt ansöka om kommunalt "fattigstöd".  Det kan beviljas kommuner med ekonomiska svårigheter, som försöker få ekonomin i balans.

Nyhetsbild

Nytt beslut om folkomröstning på måndag i Kaskö

Förslaget att ordna folkomröstning inför en eventuell fusion med Närpes tas på nytt upp i Kasköfullmäktige måndagen den 7 juli. Ett formfel begicks senast och det måste korrigeras.

Åsa Blomstedt leder personalsektion i Kristinestad

KRISTINESTAD Styrelseordförande Åsa Blomstedt (SFP) leder också stadsstyrelsens personalsektion i Kristinestad. Henrik Antfolk (SFP) är vice ordförande och Pauliina Andlin (C) medlem.

Nyhetsbild

Tryckfel låg bakom suspekt sammanträffande – "Försäljningen av Grindstugan var laglig"

1

VÖRÅ Det vinnande budet vid försäljningen av Grindstugan i Vörå var av allt att döma på euron detsamma som det lägsta godtagbara försäljningspriset. Häv köpet, ansåg trio. Tryckfel, fann förvaltningsdomstolen.

Nyhetsbild

Partigrupperna eniga: Staden får lov att samarbetsförhandla

NYKARLEBY Förutom skolstängningarna behandlades även en annan brännande fråga på torsdagens fullmäktige i Nykarleby, nämligen ekonomin.

Nyhetsbild

Beslut om Storbötet sköts upp på grund av misstänkt jäv – igen

1

NYAKRLEBY Förvåningen var påtaglig när styrelseordförande Maria Palm föreslog att godkännandet av delgeneralplanen för Storbötet återigen skjuts upp. Orsaken: misstänkt jäv.

Nyhetsbild

Kaskö tvingas ta om beslut om folkomröstning - Fullmäktige sammankallas

Det gick snett när Kasköfullmäktige fattade beslut om att ordna en rådgivande folkomröstning om en fusion med Närpes. Därför kommer fullmäktige att på nytt få ta ställning till frågan.

Nyhetsbild

Vasa får färre platser för asylsökande

1

Det finns fler platser för asylsökande än vad som behövs, anser Migrationsverket. I Vasa och Kristinestad dras inkvarteringsplatser in.

Nyhetsbild

Mörk prognos för Nykarleby – "Alla sektorer måste spara"

NYKARLEBY Budgetprognosen visar 2,3 miljoner euro sämre än budgeterat i Nykarleby. Orsakerna är oväntat höga vårdkostnader och minskade skatteintäkter.

Nyhetsbild

Vörå måste låna för både drift och investeringar – skuldbördan ökar trefalt

VÖRÅ Både väntade och oväntade utgifter har orsakat stora hål i Vörås ekonomi. De ska nu täppas till med lån. Kommunstyrelsen ser trots det med tillförsikt på ekonomin.

Nyhetsbild

I väntan på domstolsbeslut: Arrendet höjs inte

NYKARLEBY Besvären mot arrendehöjningarna vid Andra sjön i Nykarleby bar frukt. Åtminstone för ett år framåt.

Nyhetsbild

Roger Bergström tar upp allaktivitetshall igen: Frågan ligger öppen

KORSNÄS Frågan om en allaktivitetshall blev aldrig slutbehandlad. Det anser Roger Bergström. Han ser möjligheter för en multimötesplats i den nya detaljplanen.

Nyhetsbild

Nya arrendetaxan i Nykarleby förbjuds tills besvär har behandlats

NYKARLEBY I dag har Vasa förvaltningsdomstol förbjudit verkställigheten av stadsfullmäktiges beslut om grunderna för arrendetaxan för fritidstomter i Nykarleby tills dess att de besvär som skickats in avgjorts.

Nyhetsbild

Omröstningen gick fel till i Kaskö – "Ordförande måste ta ställning"

Att singla slant eller dra lott vid en omröstning om en sakfråga – det duger inte. Därmed gick omröstningen i Kasköfullmäktige på onsdagskvällen inte enligt kommunallagen. Beslutet om att ordna rådgivande folkomröstning skulle upphävas om någon besvärar sig.

Nyhetsbild

Kasköborna ska rösta om kommunfusion – beslut med rösterna 9-8

Nu är det bestämt: Kasköborna ska få säga ja eller nej till Närpes. En rådgivande folkomröstning om en fusion med Närpes kommer att hållas i september. Det beslöt fullmäktige sent på onsdagskvällen – efter en jämn omröstning.

Nyhetsbild

Malax fullmäktige: Acceptabelt bokslut

MALAX Ett minus på 107.000 euro är ett godtagbart bokslut för 2018. Men med den investeringstakt som Malax håller just nu väntar kämpiga år framöver.

Nyhetsbild

Markus Norrback slutar vikariera – nu är han förvaltningsdirektör i Malax

MALAX I åtta månader har Markus Norrback varit vikarierande förvaltningsdirektör i Malax. På onsdagen valdes han till tjänsten.

Nyhetsbild

Närpes ska höra folket genom enkät

Det blir som väntat genom en enkät invånarna i Närpes får säga sitt om en samgång med Kaskö. Stadsfullmäktige var helt inne på den linjen för att ge kommuninvånarna möjlighet att delta och påverka i frågan.

Nyhetsbild

Vörå köper ny pistmaskin – "Den korta men branta backen kräver sin maskin"

VÖRÅ Nu har man både provkört och bestämt sig. Planen är att Vörås nya pistmaskin ska pista och dra spår redan den kommande vintern.

Nyhetsbild

SE KARTA: Planen för Vasklot går vidare – nu får allmänheten säga sitt

Planläggningsdirektör Päivi Korkealaakso är lättad. Nu kan arbetet med Vasklotplanen gå vidare, men mycket arbete återstår fortfarande.

Nyhetsbild

Malax får två nya kvinnor på chefsposter

Cecilia Raunio blir ekonomichef och Ann-Christine Holtti personalchef.

Nyhetsbild

Malin Brännkärr beviljas tjänstledighet – tillfällig kommundirektör väljs nästa vecka

KRONOBY Kronoby kommunstyrelse fattade på måndagens möte beslut om att bevilja Malin Brännkärr tjänstledighet. Snart väljer de en tillfällig kommundirektör.

Nyhetsbild

Problem också med finska skolans tak i Kstad

Finska skolan i Kristinestad har inte bara rumsbrist. Också yttertaket kräver brådskande åtgärder. Det framkom då stadsfullmäktige före sitt möte bekantade sig med skolan.

Nyhetsbild

Kommunstyrelsen i Korsholm väntar på svar av förvaltningsdomstolen angående fusionen

Det blev några små preciseringar, men annars gick det helt enligt föredragningslistan. Det innebär att det blir upp till förvaltningsdomstolen att besluta om det var rätt av fullmäktige att behandla fusionen mellan Vasa och Korsholm.

Nyhetsbild

Nu ska vindkraftverket i Sundom tystas

VASA Stadens miljötjänstemän börjar tröttna på det bullriga vindkraftverket i Sundom. Förslaget är nu att Mervento ska tvingas göra något åt det nattliga ljudet.

Nyhetsbild

Korsholmarna kan vänta sig tuffa beslut om servicen

KORSHOLM Korsholmsfullmäktige ser den ekonomiska sanningen i vitögat och väntar sig svåra beslut. Men den ekonomiska sanningen är inte så entydig.

Nyhetsbild

Malax redo att välja nya chefer

På måndag väljer Malax kommunstyrelse ny ekonomichef och ny personalchef. Cecilia Raunio och Ann-Christine Holtti föreslås få tjänsterna.

Nyhetsbild

Korsholmsstyrelsen svarar på fusionsbesvär – domstolsbeslut väntas dröja

Besväret mot Korsholms fullmäktiges beslut att skippa fusionen med Vasa behandlas av styrelsen på måndag. Behovet av en ny kanslichef i kommunen finns också på listan.

Nyhetsbild

Farhåga för att byarna i Närpes åsidosätts

I Närpes finns en rädsla för att byarna får blöda om Kaskö blir en del av staden. Man befarar att en fusion med Kaskö sker på byarnas bekostnad.

Nyhetsbild

Hanna Reuterhorn sprängde glastaket – blir ny chef för kommuntekniken i Vasa

VASA Markku Litmanen, chef för kommuntekniken i Vasa, blir pensionär i höst. På onsdagen valdes hans efterträdare. Det blev för första gången en kvinna: Hanna Reuterhorn.

Nyhetsbild

Hälsostationer töms – kan bli familjecenter i stället

VASA Mångsidig service för barn och familjer. Det är idén med familjecenter. Nu utreder Vasa att placera centren i allt mer tomma hälsostationer.

Nyhetsbild

Renoveringsbehov för sportstugor i Korsholm ses över – skidstugan i Solf inget undantag

KORSHOLM Korsholms kommun vill se likvärdigt på alla delområden i kommunen. En genomgång av sportstugorna behövs inför nästa budget.

Nyhetsbild

Nya bostadstomter på Bovägen i Korsnäs

Korsnäs börjar nu bjuda ut tomter på det förstorade bostadsområdet på Bovägen.

Nyhetsbild

Vasafullmäktige vill ha anständig debatt – "Sånt vill jag inte höra"

1

VASA Uttrycket "dåliga kulturer" fick det att hetta till i Vasafullmäktige. Maria Tolppanen höll ett brandtal för jämlikhet och marscherade ut.

Nyhetsbild

K5 möttes – slog fast samkommunens styrelse

På torsdagen slog Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård fast vem som sitter i styrelsen de kommande två åren. Det blev inga stora överraskningar.

Nyhetsbild

Klart: Marianne West fortsätter som skoldirektör

VASA Eftersom fusionen mellan Vasa och Korsholm inte blev av är det nu klart att Vasas svenska skoldirektör Marianne West får sitta kvar. Annat är det med den finska sidan.

Nyhetsbild

Närpesborna får tycka till om fusion med Kaskö i invånarenkät

Förslaget i Kaskö är att en rådgivande folkomröstning ska ordnas om en eventuell fusion med grannen. Invånarna i Närpes kommer att höras genom en enkät. Stadsstyrelsen i Närpes är i alla fall av den åsikten. Fullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Nyhetsbild

Förslag trots hårda sparkrav: Korsholm behöver ny speciallärare inom småbarnspedagogik

KORSHOLM Korsholms ekonomi är en stor utmaning, säger bildningsnämndens ordförande Johanna Nyman (SFP). Tills vidare råder anställnings- och vikariestopp inom bildningen. Men trots det föreslår nu nämnden att en ny tjänst ska inrättas.

Nyhetsbild

Rabbe Eklund om Korsholms ekonomi: "Extremt utmanande"

1

KORSHOLM För kommunens nämnder gäller strama tyglar för att budgeten för 2019 ska hålla. Samtidigt finns en osäkerhet kring skatteinkomsterna och statsandelarna.

Nyhetsbild

Ekonomidiskussion dominerade stadsstyrelsens möte – nu efterlyser ordförande Tolppanen nytänk

VASA Vasas ekonomi måste fås i skick, säger stadsstyrelsens ordförande Maria Tolppanen (SDP). Men frågan är hur. En studieresa till Kouvola kan förhoppningsvis vara en lösning på problemet.

Nyhetsbild

Nykarleby blir utan förvaltningsdirektör – Tomas Knuts har sagt upp sig

NYKARLEBY Tomas Knuts, 39, avgår som förvaltningsdirektör i Nykarleby. Han har prioriterat jobbet mer än han mått bra av.