Lokalt

Förvaltning

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Ny dramatik i Kaskö: Tom stol fäller fusionen

I kväll behandlar stadsfullmäktige i Kaskö förslaget om en fusion med Närpes. Men nu har det hela tagit en ny dramatisk vändning: Enligt Sydins/VBL:s uppgifter är ingen från De gröna med och då blir det av allt att döma nej till sammanslagning, med minsta möjliga marginal.

Nyhetsbild

Kristinestad låter vårdjätte sköta stora delar av hälsocentralen

Ett privat läkarbolag ska ta över stora delar av öppenvården i Kristinestad. Därför bildas ett nytt aktiebolag, där staden är minoritetsägare. Nu har stadsstyrelsen gett grönt ljus för samföretaget.

Nyhetsbild

Rond två för fusionen i Kaskö – Sydin/VBL rapporterar direkt

KASKÖ Lyckas man få en fusion på andra försöket i Kaskö, eller blir det nej igen? Tas beslutet utan nya kontroverser? Sydin/VBL rapporterar direkt från Kasköfullmäktiges möte i kväll.

Nyhetsbild

Minus oroar inte i Korsnäs – "Vi gör saker som är positiva för kommunen"

KORSNÄS Korsnäs har en väldigt låg skuldbörda och ett ackumulerat överskott. Därför vågar man budgetera för ett underskott nästa år.

Nyhetsbild

Vasa övningsskola vill att kommuner betalar för IB-elever – Korsholm säger nej

Övningsskolan önskar att kommunerna betalar för de elever som studerar på IB-linjen. Enligt förslaget säger Korsholm nej.

Nyhetsbild

Kaskö räknar med ny förlust nästa år – nådde inte sparmål

KASKÖ Kaskö lägger nu fram ett budgetförslag som visar över en halv miljon euro minus. Samtidigt ökar skuldbördan.

Nyhetsbild

Nästa vecka behandlas fusionen igen i Kaskö

KASKÖ På tisdag får stadsfullmäktige i Kaskö ta ställning till en eventuell fusion med Närpes en andra gång.

Nyhetsbild

Kaskö gör nytt försök med samarbetsförhandlingar

Det trängda ekonomiska läget får stadsstyrelsen i Kaskö att upprepa förslaget att samarbetsförhandlingar inleds med hela personalen.

Nyhetsbild

Tomma skolor i Korsholm ska säljas: "Försäljningen påbörjas tidigast nästa år"

KORSHOLM Styrelsen vill att de nedlagda skolorna i Kvevlaxområdet säljs inom två år. Men i byarna och på fastighetsverket finns det flera frågetecken kring vad som ska ske med byggnaderna. I byarna vill man att skolorna hyrs ut i väntan på köpare.

Nyhetsbild

Närpes godkände massiva satsningar – några ville underkänna budgetförslaget

NÄRPES De tuffa investeringarna fortsätter i Närpes och skulderna ökar i racerfart. Inte alla kunde ställa sig bakom det i stadsstyrelsen.

Nyhetsbild

Det kan visst bli ändringar i landskapsplanen – infokvällar ordnas i januari

PLANLÄGGNING Kommunernas och andra myndigheters utlåtanden ledde till små ändringar. Landskapsplanen kan ännu ändras när alla andra också får anmärka på den.

Nyhetsbild

Kanäsavtalet nästan i hamn – fullmäktige har sista ordet

NYKARLEBY En enig styrelse sade på måndag ja till det nya hyresavtalet för oljelagren i Kanäs som staden tecknat med det bolag som Ilkka Kokko håller på att grunda.

Nyhetsbild

Franzén ny rektor för Korsholms musikinstitut

KORSHOLM Det blev omröstning om vem som ska leda Korsholms musikinstitut.

Nyhetsbild

Vården fick pruta rejält – knappt plus i budgeten för Kristinestad

KRISTINESTAD Vården ansåg sig behöva 1,7 miljoner euro mer. Men det var omöjligt när Kristinestads budget ska nå nollresultat. Liten chans att det håller, säger vårddirektören.

Nyhetsbild

Tumme upp för fjärde vindparksplan i Nykarleby

NYKARLEBY En enig styrelse godkände avtalet med tyska Energiequlle Ab och föreslår att Nykarleby inleder planläggningen av den fjärde och största vindkraftsparken i staden.

Nyhetsbild

Sista chansen att anmärka på landskapsplanen

PLANLÄGGNING Österbotten får en ny landskapsplan på våren. Den tar sikte på 2040. Nästa vecka sätts den ut till påseende för anmärkningar.

Nyhetsbild

Det blir en andra omröstning i Kaskö om fusion med Närpes

KASKÖ En enhällig stadsstyrelse i Kaskö ger fullmäktige bakläxa. Fusionsfrågan måste tas om.

Nyhetsbild

Ytterjeppo hängbro i fritt fall – Brandt vill avbryta upphandling

NYKARLEBY Framtiden för den stängda hängbron i Ytterjeppo ser allt mörkare ut. Stadsdirektör Mats Brandt föreslår att staden avbryter den upphandling som redan gjorts.

Nyhetsbild

Nykarleby planlägger fjärde vindpark – målet är 26 nya vindkraftverk i Jussila

NYKARLEBY Nykarleby inleder sannolikt planläggningen av en fjärde vindpark i staden, eller Björkbackens vindpark i Jussila, där tyska Energiequelle vill bygga 26 nya vindkraftverk.

Nyhetsbild

Krisen i Kaskö fortsätter – "Vi kan knappast godkänna förslaget till budget"

Vårdsektorn hittade inget att spara på. Budgetförslaget visar över en halv miljon euro på minus. Men trots att det är kris blir Kaskö ingen kriskommun – ännu.

Nyhetsbild

Högskolestiftelsen i Österbotten planerar miljonutdelning för 2020

Ulrica Karp har vid delegationens höstmöte återvalts som styrelseordförande för Högskolestiftelsen i Österbotten.

Nyhetsbild

Vasa stad föreslår att samarbetsavtalet med Världsarvet sägs upp

Vasa stad föreslår att samarbetsavtalet med Kvarkens Världsarv rf ska sägas upp. Orsaken till detta är stadens ekonomiska situation samt de betydande andra satsningar som görs på marknadsföringen och utvecklandet av världsarvsområdet.

Nyhetsbild

Nytt finskt bolag redo hyra oljelagren i Kanäs i 25 år

Ett nytt finländskt aktiebolag är redo att ta över all operativ verksamhet i stadens oljelager i Kanäs. Det nya hyresavtalet ska stadens styrelse behandla på måndag.

Nyhetsbild

"Kommunens politiker ska bete sig värdigt – också på sociala medier"

Kan man förvänta sig särskilt korrekt beteende på sociala medier av en fullmäktigeledamot? Frågan går till en expert på Kommunförbundet med anledning av fallet i Korsnäs.

Nyhetsbild

Korsnäs redo för byggande – nästa temaår syns tydligt i kommunens budgetförslag

KORSNÄS De tre största investeringarna handlar inte om bara om byggnader, men nog om möjligheter till byggnader. Korsnäs budgetförslag följer temat för nästa år.

Nyhetsbild

Gamla syndare hotas av vite om de inte river sina ruckel

Flera år i rad har fastighetsägare i både Kovjoki, Ytterjeppo och i Vexala uppmanats att antingen riva eller rusta upp sina fallfärdiga byggnader.

Nyhetsbild

2020 är infrastrukturens och planeringens år i Korsholm – "Det skapar förutsättningar för nya företag och invånare"

KORSHOLM Efter ett par år med stora investeringar i byggnader bromsar Korsholm farten. De flesta investeringar görs i planer och infrastruktur, vilket ska locka fler invånare och företag till kommunen.

Nyhetsbild

Företag sade upp avtal – Vasa stad tvistar om sitt faktureringssystem

TVIST Företaget som upprätthåller Vasa stads faktureringssystem har sagt upp avtalet. En detalj av avtalet har blivit rättssak.

Nyhetsbild

Byarna har kvar sina daghem

KORSHOLM Styrelsen i Korsholm vill ha kvar daghemmen i byarna i Kvevlax. Beslutet fattades efter röstning.

Nyhetsbild

Stadens revisor påtalar en rad brister i Kristinestad – "Saker som bör korrigeras för att inte bli allvarliga"

Köptjänster utan upphandling, felaktig statistik, borgen utan motsäkerhet och brister i bokslut är några exempel. Staden Kristinestad vidtar nu åtgärder.

Nyhetsbild

Närpes stadsdirektör har meddelat tidpunkten för pensioneringen

Närpes stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist har nu meddelat när han går i pension.

Nyhetsbild

Nykarleby förhandlar med ny hyresgäst för oljelagret i Kanäs

Förhandlingar har inletts med en ny hyresgäst av stadens underjordiska oljelager i Kanäs, Munsala. Oljelagringsbolaget Intertank Nordic tackar efter tre år för sig.

Nyhetsbild

Nykarleby söker nya sätt att spara – ser på förvaltning, vård och fastigheter

NYKARLEBY Nykarlebys stadsdirektör Mats Brandt säger att bokslutet nu visat minus sex år i rad. Men förhoppningen är att staden ska nå ett nollresultat nästa år.

Nyhetsbild

Kommundirektören föreslår att daghemmen får vara kvar i byarna – men på två villkor

KVEVLAX Byarna i Kvevlax får behålla daghemmen, om det finns tillräckligt med barn, och om fastigheterna säljs. Det föreslår kommundirektör Rurik Ahlberg. För Hankmo gäller inte villkoren.

Nyhetsbild

21 kommuner delar på 10 miljoner i statligt krisstöd – ingen nödhjälp till Kaskö, Vörå eller Nykarleby

Regeringen beslöt på torsdagen vilka kommuner som ska få krisstöd av staten. I Österbotten hade Kaskö, Vörå och Nykarleby sökt pengar, men ingen av dem beviljades något stöd.

Nyhetsbild

Förslag: Ungdomsgård ska hålla söndagsöppet i Vasa

VASA De unga har talat, och de vill ha en plats att hänga på på söndagarna. Därför ber nu utbildningsnämnden om mera pengar av stadsstyrelsen.

Nyhetsbild

Fusionsärendet kan skickas i retur till fullmäktige – "Salo inte jävig"

Det kan gå så att fullmäktige i Kaskö inom kort sammankallas till ett nytt möte för att besluta om fusion med Närpes. Det blir följden om stadsstyrelsen vägrar godkänna fullmäktiges beslut från i måndags.

Nyhetsbild

Tyst glädje på Brändö bibliotek – "Vi var beredda på båda möjligheterna"

BUDGET Nöjda kunder gratulerade dagen efter att biblioteket räddades av fullmäktige. Men de befarar att det kommer nya sparkrav.

Nyhetsbild

Vasa höjde skatter – så här drabbas Vasabon

SKATTER Vasaborna betalar mer i skatt utan att egentligen få någonting för det.

Nyhetsbild

Nu får juristerna ta sig an jävsbeslutet som påverkade utgången i fusionen

Lars Piiras fru är förvaltningsdirektör i Kaskö och skulle bli biträdande förvaltningsdirektör i nya Närpes. Om det är en jävsgrund avgörs av förvaltningsdomstolen. Jurister vi talat med vill inte sia utgången.

Nyhetsbild

Om rättsprocessen drar ut på tiden krävs ett nytt avtal – "Det är bara nu det är giltigt"

Det finns inget datum fastslaget i fusionsavtalet hur länge det är giltigt, men risken är stor att "bäst före" har passerat innan förvaltningsdomstolen avgör jävsfrågan i Kasköfullmäktige.

Nyhetsbild

Skattesatserna förblir oförändrade i Närpes

NÄRPES Både inkomstskatten och fastighetsskatterna förblir oförändrade i Närpes.

Nyhetsbild

Närpes bygger högstadium i massivt trä för 12,6 miljoner

NÄRPES Det blir en ny högstadieskola i massivt trä i Närpes. Fullmäktige godkände planerna trots något högre pris.

Nyhetsbild

Kaskö sa nej till Närpes efter kuppartat förfarande i fullmäktige

Det var närmast under kuppartade former som fullmäktige i Kaskö sa nej till en fusion med Närpes på måndagskvällen. Men sista ordet är inte sagt.

Nyhetsbild

Närpes sa ja till en fusion med Kaskö

NÄRPES Minuterna efter att fullmäktige i Kaskö sagt nej sa Närpesfullmäktige ja till en sammanslagning med klar majoritet.