Lokalt

Förvaltning

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Nu ska en tiondel bort ur Kaskös budget – några undrar om det går

Nästa år ska 10 procent av Kaskö stads kostnader bort jämfört med fjolårets budget. Målet är tufft, och några undrar om det alls är möjligt.

Nyhetsbild

Nykarleby stad fick grönt ljus – stugarrendet blir dubbelt dyrare

NYKARLEBY Långköraren om arrendet för stugtomterna i Nykarleby har avgjorts av förvaltningsdomstolen. Står beslutet fast tvingas arrendatorerna betala dubbelt mer.

Nyhetsbild

Vörå vill förbättra lärmiljön för finskspråkiga elever

VÖRÅ De finskspråkiga skolorna i Oravais och i Pettersbacka har för få elever. Nu vill Vörå kommun förbättra den pedagogiska miljön, slå ihop skolorna och placera den nya i Rejpelt.

Nyhetsbild

Storkyro grälar med taxibolag om mattransport

STORKYRO Storkyros omsorgsdirektör vill säga upp transportavtalet med buss- och taxibolaget Tapio Lae. Parterna har mejlat varandra under våren och nu har nämnden sagt sitt.

Nyhetsbild

Vörå kommun rear tomter för att locka invånare – "Det får bära eller brista"

VÖRÅ Kan rabatterade tomter locka nya invånare till Vörå kommun? Det vill kommunstyrelsen testa omgående.

Nyhetsbild

Förvaltningsdomstolen förkastade besvär om Korsholms fusionsbeslut

KORSHOLM Att fullmäktige i Korsholm tog upp fusionsfrågan som ett brådskande ärende var lagligt och rätt. Förvaltningsdomstolen har förkastat besvären om beslutet.

Nyhetsbild

Solf friluftsbads öde beseglades – rösterna föll 9–2

KORSHOLM Frågan från Solfföräldrarna var klar: kan Solf friluftsbad öppna i år, eller inte? Samhällsbyggnadsnämnden tog ställning till saken på onsdagen – och debatterade länge.

Nyhetsbild

Kommunen vill sälja Björkö bibliotek – Nedergård: "Målsättningen är att verksamheten ska fortsätta"

KORSHOLM Korsholms kommun vill sälja Bodagården i Björköby. Huset har en rik historia och just nu verkar Björkö bibliotek i byggnaden. Nu hoppas man att lokala krafter ska köpa huset.

Nyhetsbild

Coronaepidemin blir dyr – kostar sjukhuset 7 miljoner extra

VASA Kostnaderna för Vasa sjukvårdsdistrikt blev nästan 12 miljoner euro mer än budgeterat. Fullmäktige godkände bokslutet med både överskridningar och underskott.

Nyhetsbild

Unga krafter ska väcka liv i KD:s förening i Korsholm: "Vi vill ha mera synlighet"

KORSHOLM Två unga förmågor vill få Kristdemokraterna att växa i Korsholm. De vill bland annat fokusera på familjefrågor och byarnas ställning i kommunen.

Nyhetsbild

Korsnäsborna får brev med finsk adress – orsaken är ett mysterium

KORSNÄS När adresser i Korsnäs fick finskspråkiga versioner började invånarna få brev från myndigheter på de finska adresserna. Frågan är varför.

Nyhetsbild

Inget politiskt intresse för fusion i grannkommunerna: "Förutsättningarna har förändrats totalt"

Kommunerna i Jakobstadsregionen bör gå samman, säger Jakobstads avgående stadsdirektör Kristina Stenman till Kommuntorget. Men så låter det inte i grannkommunerna.

Nyhetsbild

Kristina Stenman till Kommuntorget: "Kommunerna i Jakobstadsregionen borde gå samman"

JAKOBSTAD Samarbetet mellan kommunerna i Jakobstadsregionen fungerar bra. Men det skulle finnas ännu mer att vinna på en kommunsammanslagning. Det säger Jakobstads avgående stadsdirektör Kristina Stenman till kommuntorget.fi

Nyhetsbild

Kaskös tekniska direktör sade upp sig – jobbar nästa vecka ut

Jarmo Latikka har sökt många nya jobb under sina knappt tre år som teknisk direktör i Kaskö. Nu har han sagt upp sig.

Nyhetsbild

Vöråfullmäktige godkände förslag om välfärdsområdet – "Det är ett jättestort beslut"

VÖRÅ Vörå kommunfullmäktige hade många ärenden på föredragningslistan, men ett ärende stack ut ur mängden: Österbottens välfärdsområde.

Nyhetsbild

Renovering av daghem i Maxmo blir dyrare än planerat

MAXMO Tottebo daghem i Tottesund är för trångt och byggs ut för att kunna ta emot barnen från Särkimo. Bygget får nu 45 000 euro i tilläggsanslag.

Nyhetsbild

200 000 euro till Gamla Vasas stationsbyggnader och Sankta Maria kyrkas ruiner

Brådskande reparationer gjorde att Vasa stad reserverar pengar för ruinerna och stationsbyggnaderna. Utgifterna tas från fastighetssektorn.

Nyhetsbild

Närpes går med i välfärdsområdet – med krav och kritik

Det kanske största ärendet som någonsin behandlats, sades det i Närpes fullmäktige på måndagskvällen. Och ingen såg någon annan möjlighet än att godkänna det.

Nyhetsbild

Vasa stad börjar samarbetsförhandla: "Vi ser även på andra sparåtgärder"

VASA Vasa måste spara 9,7 miljoner euro det här året. Hälften från personalkostnader och andra hälften från något annat håll.

Nyhetsbild

Grattis sa ordförande till ordförande – som blev stadsdirektör

VIDEO. Vi väljer en men väljer inte bort någon sades det i Närpes fullmäktige på måndagskvällen. Och majoriteten valde sin ordförande till ny stadsdirektör.

Bokslut och besparingar i fokus på fullmäktige – omröstning om timresurser

PEDERSÖRE Ekonomiska frågor stod på agendan då Pedersörefullmäktige möttes på måndagskvällen. Både bollhallspengar och sparpaket diskuterades.

Nyhetsbild

Bokslut och rapporter väckte diskussioner

JAKOBSTAD Personalrapporten, det bostadspolitiska programmet och bokslutet. Tre stora ärenden gjorde fullmäktigeledamöterna talträngda.

Nyhetsbild

Klart: Korsholm avbryter samarbetsförhandlingarna samma dag som de började

KORSHOLM Samarbetsförhandlingarna i Korsholm avslutades samma dag som de inleddes. Men till hösten behöver kommunen ändå se över utgifterna, säger Samuel Broman, ordförande för kommunstyrelsen.

Nyhetsbild

Vasa stad samarbetsförhandlar – beslutet berör all personal

VASA Genom förhandlingarna ska Vasa spara 4,85 miljoner euro. – I första hand strävar vi efter att spara genom permitteringar, säger direktör Miia Äkkinen.

Nyhetsbild

Närpes fick ny stadsdirektör – Björklund vald med 20 röster

Det var ingen brakseger, men med en majoritet av fullmäktige bakom sig valdes Mikaela Björklund till ny stadsdirektör i Närpes.

Nyhetsbild

Häyry om slutet på undantagstillståndet: "Ett välmotiverat beslut"

VASA Stadsdirektörens specialbefogenheter upphörde redan för en vecka sedan. Så regeringens beslut kom inte som en överraskning för Tomas Häyry.

Nyhetsbild

Vasa stad inleder samarbetsförhandlingar – berör all personal

VASA Vasa stad ska under året spara in 4,85 miljoner euro som en följd av de nu aktuella permitteringarna. För var arbetstagare innebär det under detta år en oavlönad tid på cirka 13 dagar.

Nyhetsbild

Klart: Landskapsfullmäktige godkände Österbottens landskapsplan 2040

Än en gång diskuterades vindkraftsparken utanför Sideby i Kristinestad. Från och med nu börjar Österbottens förbund uppdatera landskapsplanen kontinuerligt.

Nyhetsbild

Händer i kväll: Närpes får ny stadsdirektör – avgörs med sluten omröstning

NÄRPES Att två i fullmäktige och en ledande tjänsteman är kandidater gör kvällens val till en något känslig fråga: Vem är Närpes nästa stadsdirektör?

Nyhetsbild

Jeppotrafik och Juthbacka på fullmäktigemöte – fjolårets underskott klubbades igenom

NYKARLEBY Det blev ett långt fullmäktigemöte i Nykarleby i torsdags. Flera svar på motioner och bokslutet för år 2019 behandlades.

Nyhetsbild

Enhälligt Korsholm går med i välfärdsområde: "Handlar om att föregå eller föregås"

KORSHOLM Korsholms fullmäktige beslutar att gå med i Österbottens välfärdsområde.

Nyhetsbild

Gröna avgjorde fusionsfrågan i Kaskö igen – "När jag såg vem som var på mötet förstod jag hur det skulle gå"

Det blir ingen ny utredning om samgång mellan Kaskö och Närpes. Kaskö röstade på torsdagskvällen ner motionen med en rösts marginal.

Nyhetsbild

Kaskö upprepar sitt nej till fusion med Närpes

KASKÖ Det blir ingen ny utredning om fusion mellan Kaskö och Närpes. Kaskö röstade på torsdagskvällen ner motionen med en rösts marginal.

Nyhetsbild

Klart: Malax väntar med att gå med i välfärdsområdet

MALAX Rösterna föll 16 emot och 11 för. Malax kan ändå gå med i höst i fall kommunen beslutar så.

Nyhetsbild

Korsholm bygger simhall med Vallonia – Stig Beijar "Framtidstro segrar"

KORSHOLM Efter en livlig diskussion beslöt Korsholmsfullmäktige att bygga en simhall i samarbete med hotell Vallonia i Smedsby.

Nyhetsbild

Kommuntekniken i Vasa: "Slopa inte dagvattenavgift"

VASA Enligt kommuntekniken är det inte något alternativ för Vasa stad att sluta bära upp dagvattenavgift.

Nyhetsbild

Styrelseordförande vill avsluta förhandlingar: "Korsholm behöver inte permittera eller säga upp i år"

KORSHOLM Med statsstödet verkar ekonomin hållas på fötter, och Samuel Broman tycker det är onödigt att fortsätta samarbetsförhandlingarna som startar på måndag. Kommundirektören säger att som det ser ut behöver man inte sätta igång några stora processer.

Nyhetsbild

Vasa halverar hyrorna för uteserveringarna

VASA På onsdagen godkände tekniska nämnden förslaget om att hyrorna för uteserveringarna skulle halveras.

Nyhetsbild

Konsult ska få Kaskö stads ekonomi på fötter inom tre år

Kaskö begär ett anbud av konsultföretaget FCG för att gå igenom ekonomin och hitta sparobjekt. Målet är ambitiöst.

Nyhetsbild

Korsholm inleder samarbetsförhandlingar på måndag – hela personalen berörs

Korsholms kommun har kallat till samarbetsförfarande som berör hela personalen. Sparkravet 1,6 miljoner euro motsvarar 34 årsverken.

Nyhetsbild

Vasa fullmäktige återfår högsta beslutandemakt – hade möte inpå natten

VASA Stadsstyrelsens ordförande Maria Tolppanen (SDP) började med att tacka alla som arbetat flitigt trots den tunga våren. Mötet övergick sedan till många diskussioner.

Nyhetsbild

Österbotten går vidare med egen modell för vård och omsorg: "Passar bra ihop med landskapsmodellen"

Vasas omsorgsdirektör Jukka Kentala: Österbottens välfärdsområde kan lyftas in i regeringens landskapsmodell för social- och hälsovård.

Nyhetsbild

Vasa med i samkommunen för Österbottens välfärdsområde

Med betoning på arbetsgruppens slutrapport beslöt Vasa stadsfullmäktige att överföra social- och hälsovården till välfärdsområdet.

Nyhetsbild

Vörå lade till villkor för att gå med i välfärdsområdet – "Det handlar om rättvisa"

Det var en lång föredragningslista som skulle plöjas igenom under Vörå kommunstyrelses möte på måndagen. Ordförande Rainer Bystedt är positivt överraskad över delårsrapporten.