Lokalt

Förvaltning

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Nu är Markku Lumio stadsdirektör i Kaskö – "Kartongfabriken räddar järnvägen"

Markku Lumio har installerat sig i stadshuset i Kaskö. Han gjorde sin första arbetsdag på torsdagen – och utesluter inte att inhoppet övergår i en ordinarie anställning. För med en kartongfabrik i antågande kommer stora saker att hända i småstaden de närmaste åren.

Nyhetsbild

Välfärdsutskottet behandlade besvär mot val av rektor för Vuxeninstitutet i Korsholm

KORSHOLM I juni valdes Monika Fröjdö till rektor för Vuxeninstitutet i Korsholm. Men valet överklagades och togs därför upp till behandling igen på tisdagen.

Nyhetsbild

Stadsstyrelsen frågade ut Stefan Damlin om elpriserna – Maria Tolppanen: Det ser ut att bli en politisk fråga

Vasa stadsstyrelse sammanträdde på måndagen. Stefan Damlin, vd för Vasa Elektriska, hördes då om den kraftiga höjningen av elpriserna.

Nyhetsbild

"Vi ska överleva vintern och tänka på våren" – Närpes stad diskuterade ekonomiska ramar

Trots en god ekonomisk bas ska även Närpes stad vara varsam i sin ekonomiska hantering 2023, betonade flera ledamöter i Närpesfullmäktige. Hans-Erik Lindqvist talade om en kommande svår vinter och uppmanade alla att se framåt mot en ljusare vår.

Nyhetsbild

LISTA: Elva personer vill bli direktör för Vasa Vatten – här är namnen

Ansökningstiden till tjänsten som direktör för Vasa Vatten gick ut i fredags. Här är de sökande.

Nyhetsbild

Allt inte klart med Lumio till Kaskö – fullmäktige måste godkänna valet för en del av tiden

Beslutet om att anställa Markku Lumio får delvis tas om i Kaskö.

Nyhetsbild

Många vill bli välfärdschef i Nykarleby – sökande från Kalajoki i norr till Vörå i söder

NYKARELBY Totalt tretton personer söker tjänsten som välfärdschef i Nykarleby. I nuläget räknas de alla som behöriga.

Nyhetsbild

Walter nekades skolskjuts – då gick pappa Kjell till domstolen som nu river upp beslutet: "Det är sunt förnuft"

Walter Sand nekades gratis skolskjuts i Korsholm även om vägen är på gränsen till för farlig och lång. Förvaltningsdomstolen anser att kommunen borde beakta helheten och river upp beslutet. Det är ändå allt annat än säkert att Walter får skolskjuts.

Nyhetsbild

LISTA: Det här vill Vasa idrottsservice investera i nästa år

VASA Om två är Vasa värd för FM i friidrott, eller Kalevaspelen. Det syns i investeringsplanen för nästa år. Men där finns också en hel del annat.

Nyhetsbild

Vöråledamot vill att Vörå stöder invånare i elkrisen: "Måste vara beredda att hjälpa våra invånare"

Om inte Vasa stad ser till att ge tillbaka till alla trogna kunder som bidragit till mångmiljonbelopp åt Vasa stad år efter år – ja då borde Vörå kunna hjälpa de som bor i kommunen.

Nyhetsbild

Vasapolitiker samlades till möte – stadens ekonomi, Vasa Elektriska och en tyst minut på programmet

När Vasa stadsfullmäktige sammanträdde lyftes bland annat stadens högaktuella bolag Vasa Elektriska upp.

Nyhetsbild

Enhälligt i Kristinestad – Henrik Vehkaoja ny teknisk direktör

Nu är det klart vem som blir ny teknisk direktör i Kristinestad. Fullmäktige var av samma åsikt som stadsstyrelsen och intervjugruppen.

Nyhetsbild

Lumio blir tillfällig stadsdirektör i Kaskö – får högre lön än Nikander

Markku Lumio är Kaskös stadsdirektör från 22 september och tre månader framåt.

Nyhetsbild

Resten av året ska han leda Kaskö med Lumios hjälp – "Inget nytt initiativ till Närpesfusion"

Vi tar inget nytt initiativ till samgång med Närpes, säger Kaskös nya styrelseordförande Jan-Anders Lundenius (SFP), som själv hade önskat en fusion. Han har ingen avundsvärd uppgift. Staden har usel ekonomi och nu senast sade stadsdirektören upp sig. Då kallar politikerna in omstridde Markku Lumio som tf stadsdirektör med uppgift att bland annat sy ihop ett budgetförslag. Han föreslås få en månadslön på 7 000 euro.

Nyhetsbild

Tre vill bli byggnadsingenjör i Kaskö – en ny sökande dök upp

Tre sökande finns nu till tjänsten som byggnadsingenjör i Kaskö. En av dessa kom till då ansökningstiden förlängdes.

Nyhetsbild

Nu vill nio bli ekonomi- och förvaltningsdirektör – en av dessa har sökt flera jobb i Kaskö

Tre personer till anmälde intresserade för att bli ny ekonomi- och förvaltningsdirektör i Kaskö när ansökningstiden förlängdes. En av dessa har också tidigare sökt jobb i Kaskö. Nu finns nio sökande till tjänsten.

Nyhetsbild

Fullmäktige spikade investeringstaket till 3,6 miljoner euro – räcker bara till skolbygget i Munsala och Ahlbeckhuset

Att fullmäktige på sitt senaste möte i juni gick in för att bevilja en miljon euro i tilläggsbudget för skolbygget i Munsala betyder att bygget tillsammans med renoveringen av Ahlbeckshuset nästa år kommer att sluka hela investeringsbudgeten.

Nyhetsbild

Markku Lumio föreslås bli tf stadsdirektör i Kaskö

Det blev ett lyckat möte mellan Markku Lumio och stadsstyrelsen i Kaskö på torsdagen.

Nyhetsbild

Ilkka-Pohjalainen: Markku Lumio ska vikariera som stadsdirektör i Kaskö

Det kan bli ett för många känt, eller ökänt, namn som hoppar in som vikarie då Kaskö stadsdirektör Minna Nikander tackar för sig. Enligt Ilkka-Pohjalainen ska Markku Lumio vikariera på posten.

Nyhetsbild

Vörå hoppas få behålla köken i kommunen – ingår ett intentionsavtal med kök- och städbolag i Sydösterbotten

När Vörå skulle välja till vilket bolag man överför 38 köks- och städtjänster till hade man tre bolag att välja bland.

Nyhetsbild

Vasa Vatten söker ny direktör – Irma Hyry har fått en ny tjänst

Vasa stad saknar för tillfället en direktör för affärsverket Vasa Vatten. Irma Hyry har sedan en vecka tillbaka nya arbetsuppgifter.

Nyhetsbild

Juha Sipilä om naturskyddet i Kvarken: "Lokalbefolkningens åsikter betyder mycket"

Världsnaturarvet på tisdagen och energiklustret på onsdagen. Så ser schemat ut för riksdagens miljöutskott med ordförande Juha Sipilä(C) som är på studieresa i Korsholm och Vasa.

Nyhetsbild

Vörå skapar framtidstro och hoppas på fler invånare: "Det ska vara lätt att bli Vöråbo"

Kommunen vill ha fler invånare och att det ska kännas lätt att bli en Vöråbo.

Nyhetsbild

Vörå skidcentrum får inget nytt namn – än

Enligt förslaget som togs upp av kommunstyrelsen skulle Vörå skidcentrum blir Vörå friluftscentrum.

Nyhetsbild

Vasas klimatsakkunniga blev direktör i Jakobstad – oklart om han får en efterträdare: "Vi får se i höst"

Vasa stad lockade till sig en absolut toppexpert på energi och klimat. Efter ett år blev Mika Hakosalo utvecklingsdirektör i Jakobstad i stället.

Nyhetsbild

Förslag: Vörå skidcentrum ska byta namn

VÖRÅ Vörå skidcentrum är mycket mer än bara ett skidcentrum. Nu föreslås att namnet ändras.

Nyhetsbild

De gemensamma skolorna i Korsnäs och Malax behöver förnyat avtal – "Vi uppdaterar och utvärderar"

Malax och Korsnäs har fört diskussioner sedan i januari om hur mycket vardera kommun ska betala för deras gemensamma skolor. Just nu arbetar man fram ett uppdaterat avtal för att bland annat kostnadsfördelningen ska bli klarare.

Nyhetsbild

Experter om att vara företagare och politiker samtidigt: "Det måste vara tydligt i vilken roll man agerar"

En politiker har ett tungt ansvar när det gäller att tydliggöra i vilken roll hon eller han agerar i en viss fråga. Det säger experterna Siv Sandberg och Ida Sulin. Men regelverket för fullmäktige är generöst. Det här är orsaken.

Nyhetsbild

Lundenius tar över efter Bondén – ny styrelseordförande vald i Kaskö

Kaskö har fått en ny ordförande för stadsstyrelsen.

Nyhetsbild

Område i Molpe planeras för fast boende – sexton sommarstugetomter berörs

Bräckskäret-området i Molpe planeras som bäst för fast boende. Eftersom efterfrågan på åretruntboende ökat där har det blivit aktuellt att utreda hela området för fast boende. I området finns sexton sommarstugetomter.

Nyhetsbild

Närpes ska finansiera arbetskläder för personal i småbarnspedagogik

Ett mycket välkommet beslut, sa fullmäktigledamoten Ly Le Huyen om själv jobbar inom småbarnspedagogiken.

Nyhetsbild

Kinnunens direktörsavtal bordlades – föreslås få fallskärm värd 135 000 euro

Det blev inget beslut om direktör Marina Kinnunens nya månadslön på måndagen. Efter omröstning beslöt styrelsen för välfärdsområde att bordlägga ärendet. Förslaget till direktörsavtal innehåller även en fallskärm värd 135 000 euro som kan utlösas vid en förtroendekris.

Nyhetsbild

Krav på fler raka svar om vindkraften i Vörå: "Invånarna får inte svar på sina frågor"

Invånare har skickat in invånarinitiativ och politiker har lyft frågan. Nu vill byggnads- och miljönämnden att kommunen ska bli tydlig med hur man ser på förnybar energi.

Nyhetsbild

Förslag: Så mycket ska välfärdsdirektören få i lön nästa år

Välfärdsdirektörernas löner i Österbottens välfärdsområde har varit en het potatis i våras. I avtalet mellan Marina Kinnunen och välfärdsområdet föreslås hon få en månadslön på 15 000 euro.

Nyhetsbild

Vikarier i välfärdsområdet väntar på lönen – oklart var i kedjan det brister

Det dyker upp nya problem med löneutbetalningarna inom Österbottens välfärdsområde. Nu är det inhoppare som får vänta på att få sina pengar.

Nyhetsbild

Vasabo föreslås bli ny teknisk direktör i Kristinestad – fullmäktige väljer

Stadsstyrelsen har utsett sin favorit bland de elva som söker tjänsten som teknisk direktör i Kristinestad, en ekonomie magister från Vasa.

Nyhetsbild

Motion: Vasa måste lätta på språkkraven så att unga stannar kvar

Språkkraven upplevs som orimliga och gör att yrkeskunnig arbetskraft lämnar Vasa, skriver Vänsterförbundets fullmäktigegrupp i en motion.

Nyhetsbild

Nytt bostadsområde på eftertraktat ställe i Korsholm blir försenat – orsaken är fel i naturinventeringen

Utvidgningen av Hemskog i Korsholm får vänta lite till. Några fel under planeringsskedet gör att kommunen måste backa några steg och ta ny fart.

Nyhetsbild

Sydösterbottniska kommuner grundar bolag som säljer mat- och städtjänster till välfärdsområdet

En del av köks- och städpersonalen i de sydösterbottniska kommunerna ska överföras till ett nytt bolag som säljer tjänster till Österbottens välfärdsområde. Bolagiseringen berör uppemot hundra anställda.

Nyhetsbild

Kasernområdet kan bli dagisområde – 96 nya platser planeras

Småbarnspedagogiken i Vasa centrum ska enligt ett förslag koncentreras till kasernområdet. Även Gustavsborgs daghem är med i planerna. – Det är ett positivt problem vi löser, säger direktören för småbarnspedagogik Anne Savola-Vaaraniemi.

Nyhetsbild

Vasa diskuterade ickediskriminering – Sannfinländare talade om "sämre kulturer" – fick tillsägelse

Det hettade till när fullmäktige diskuterade jämlikhet och ickediskriminering i Vasa. En sannfinländare uppmanades att iaktta saklighet i ett av sina inlägg.

Nyhetsbild

Röda Korset föreslår sju åtgärder i sitt svar till Migri – nu ska fler kunna bli visselblåsare

Röda Korset i Österbotten har listat sju åtgärder som ska vidtas för att förbättra arbetsklimatet vid den hårt kritiserade förläggningen i Kristinestad och inom hela distriktet. Bland annat betonas möjligheten att anonymt anmäla missbruk. VBL/Sydin har tagit del av rapporten som skickades till Migrationsverket.

Nyhetsbild

Ny rektor för Arbis i Nykarleby – snart inleds jakten på en välfärdschef

NYKARLEBY Bettina Mannström-Sand tar över uppgiften som rektor för Nykarleby Arbis. Under hösten ska en ny välfärdschef rekryteras, men i dag ser arbetsbilden ut på ett annat sätt än då tjänsten inrättades.

Nyhetsbild

Valet av rektor för vuxeninstitutet i Korsholm ska synas – anses ha gått fel till

Yngve Lithén menar att valet av rektor för vuxeninstitutet i Korsholm inte gått rätt till. Enligt honom har välfärdsutskottet förbisett ett viktigt behörighetskrav.

Nyhetsbild

Korsholm föreslår nya platser för sjöbevakningsstationen – biträdande kommendör: "Finns förslag värda att beakta"

Korsholm har tagit fram olika förslag på var i Korsholms skärgård sjöbevakningsstationen kunde vara stationerad. Alternativen ska visas åt sjöbevakningen i slutet av augusti.