Lokalt

Förvaltning

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

SFP vill stödja frivilliga kommunfusioner – tar inte ställning till Vasa-Korsholm

Svenska folkpartiet föreslår 25 miljoner euro i stöd för kommunfusioner. Större kommuner kan vara ett alternativ till landskapsreformen.

Nyhetsbild

Kommundirektör Rurik Ahlberg: "Jag kommer inte att ta emot ersättningen"

3

KORSHOLM Ersättningen på 500 euro i månaden och två veckor tjänstledigt med lön motsvarar inte alls den arbetsbörda som fusionsutredningen orsakar. Det anser kommundirektör Rurik Ahlberg.

Nyhetsbild

Extrem arbetsbörda i Korsholm – Tjänstemän får extra lön i fem månader

KORSHOLM Fusionsutredningen har krävt mycket extra jobb av tjänstemännen i Korsholm. Nu vill politikerna ge kompensation och visa sin uppskattning.

Nyhetsbild

SFP i Korsholm uppmanar Kim Eriksson att uppföra sig bättre

2

KORSHOLM SFP-gruppen anser att det inte är okej att banda ett kommunstyrelsemöte, vilket socialdemokraten Kim Eriksson gjort. – Vi väntar oss att alla respekterar reglerna, säger SFP:s gruppordförande Christoffer Ingo.

Nyhetsbild

Korsnäs höjer inkomstskatten, beslöt ett enhälligt fullmäktige

1

Korsnäs höjer inkomstskattesatsen till 21,5 procent inför 2019 men bibehåller fastighetsskatten på nuvarande nivå. Det här beslöt kommunfullmäktige enhälligt på måndag kväll.

Nyhetsbild

Fåordig chefsförhandlare: "Det är helt klart att stämningen är spänd"

1

KORSHOLM Korsholm vill ha konkreta saker i ett fusionsavtal. Vasa vill ha allmänna formuleringar. Lars Gästgivars (SFP) tvivlar på att det räcker med bara ett möte till.

Nyhetsbild

Småbarn med problem får mer hjälp

BUDGETEN Stadsdirektören ville ha en till, stadsstyrelsen ville ha två. Vasafullmäktige går in för fyra specialbarnträdgårdslärare till, om än två av dem först 2020.

Nyhetsbild

SDP fick inte igenom tillägg för sysselsättningspengar

VASA SDP:s försök att överföra ytterligare 100 000 euro till sysselsättningsanslaget gick inte.

Nyhetsbild

Klart: Vasa får integrationssamordnare – fullmäktige godkände ny tjänst

VASA Ramiesa Mahdis (SFP) förslag om en koordinator till integrationen fick en klar majoritet i Vasafullmäktiges budgetmöte på måndagen.

Nyhetsbild

Raimo Rauhala har deltagit i 50 budgetmöten

VASA Raimo Rauhala (SDP) deltog på måndagen i sitt 50:e budgetmöte. Rutinerna har ändrat, säger fullmäktigeveteranen.

Nyhetsbild

Vasa höjer skatten till 20,5 procent

VASA Med rösterna 43 mot 16 beslutade fullmäktige i Vasa att höja skattesatsen från 20,0 till 20,5 procent.

Nyhetsbild

Mångkulturellt samarbetsnätverk bildas i Jakobstadsregionen

JAKOBSTAD Samarbetsnätverket ska ge invandrare bättre möjlighet att delta i närdemokratin. Integrationsenheten i Jakobstadsnejden bjuder in till en första diskussionskväll.

Nyhetsbild

Erkkis hus fick sprickor efter sprängningar – sju år senare är han utan ersättning

VASA I teorin kan 3,4 kilo sprängämne inte orsaka sprickor på ett hus 60 meter bort. Och fasaden på ett 40 år gammalt tegelhus kan spricka. Så även om Erkki Kastos hus faktiskt fick skador när staden sprängde får han ingen ersättning.

Nyhetsbild

Skatter, specialbarnträdgårdslärare till behandling då fullmäktigegrupperna diskuterade Vasas budget

VASA Fullmäktigegrupperna i Vasa möttes på fredagen för att diskutera styrelsens budgetförslag. På måndagen tas det upp till behandling i fullmäktige men redan nu ser de flesta ut att vara rätt eniga. Vissa diskussioner uppstod kring skattesatsen.

Nyhetsbild

Mycket arbete återstår med fusionsavtalet – "Vi vill minska invånarnas oro"

VASA/KORSHOLM På fredagen var det äntligen dags. Då låg hela fusionsavtalet på bordet när representanter från Vasa och Korsholm möttes. Vissa formuleringar kunde godkännas, men deltagarna ville ännu diskutera kring bland annat språkstabiliteten och fullmäktiges storlek.

Nyhetsbild

Debatten gick het om sparprogram i Kaskö

Förslagen på sparåtgärder för de kommande tre åren blev en het potatis i Kaskös fullmäktige. Sparprogrammet krävde flera omröstningar.

Nyhetsbild

Nykarleby håller skatterna och andan för att prognoserna håller

NYKARLEBY Någon diskussion kring storleken på skattesatserna i Nykarleby fördes inte på fullmäktigemötet - men nog storleken på nästa års beräknade skatteinkomster.

Nyhetsbild

Samstämmigt i stadsstyrelsen om budgeten

JAKOBSTAD Inga stora ingrepp och inga önskeresultat gör att Jakobstads budget slutar på minus också efter att stadsstyrelsen behandlat stadsdirektörens förslag.

Nyhetsbild

Engelska daghemmet anmärker mot parkplan i Sunnanvik

Föreningen som driver engelska daghemmet i Sunnanvik tycker till om Teirparken som staden planerar på granntomten. Det har den inte rätt till, enligt tekniska nämnden i Vasa.

Nyhetsbild

Pundars presenterade sitt initiativ i riksdagen: "Intressant upplevelse och helt okej känsla"

Riksdagens skattedelegation var publiken när Christian Pundars redogjorde för varför 57 489 personer vill slopa arvs- och gåvoskatten. Före jul står det klart om medborgarinitiativet blir föremål för omröstning i stora salen.

Nyhetsbild

Nykarleby håller skatterna – räknar med ett plus

NYKARLEBY För första gången på många år fastställde styrelsen skattesatserna utan några omröstningar. Det eniga förslaget är att Nykarleby håller sina skattesatser oförändrade.

Nyhetsbild

Olika lön för lika arbete kostar Vörå en kvarts miljon

Vörå kommuns inkomster går ner och verksamheten som helhet väntas gå 0,9 miljoner euro på minus för hela 2018. En bidragande orsak är att Vörå inte betalt lika lön för lika arbete.

Nyhetsbild

Kommunstyrelsen: Skola och dagvård måste klara sig med mindre pengar

KORSHOLM Bildningsnämnden tvingas banta ännu mer efter att kommunstyrelsen i Korsholm har sagt sitt om nästa års budget. Styrelsen vill också ha ett större överskott.

Korsholm har fått en sällsynt fastighetsdonation – "Vi tackar och tar emot"

KORSHOLM Korsholms kommun har blivit 0,6 hektar mark rikare. Ett par har donerat mark åt kommunen.

Nyhetsbild

Plusresultat i Malax 2019 – men snart växer underskottet

MALAX Budgeten för nästa år visar ett litet plus i kommunens kassa. Hög investeringstakt ska öka attraktionskraften men då sväller också skuldbördan.

Nyhetsbild

Vörå: "Förhandla med markägarna – låt bli tvångsinlösning"

1

MAXMO NTM-centralen vill inrätta fyra naturskyddsområden i skärgården utanför Österö och Västerö, utan markägarnas medgivande. Men så ska NTM-centralen inte bete sig, anser Vörå kommunstyrelse.

Nyhetsbild

Kommunstyrelsen: Köp evakueringsbyggnad till Keskuskoulu

KORSHOLM Det vettigaste är att köpa en evakueringsbyggnad. Den behövs ändå i många år, konstaterar kommunstyrelsen.

Nyhetsbild

Fusion Närpes-Kaskö kan bli av tidigast 2021 – "nya" staden får fullmäktige med 35 platser

Tidigast 1 januari 2021 kan Kaskö bli en del av Närpes. I juni nästa år ska fullmäktigeförsamlingarna ta ställning till ett konkret samgångsavtal.

Nyhetsbild

Renoveringen av Ahlbeckshuset skjuts fram – dubbelt så dyrt som väntat

NYKARLEBY Att rusta upp Ahlbeckshuset kostar 2,6 miljoner euro, eller dubbelt så dyrt som det anslag på 1,3 miljoner euro som stadsdirektör Mats Brandt hade i sitt ursprungliga budgetförslag men som han ändrade inför måndagens budgetmöte.

Nyhetsbild

Fem blir tre – en av dem är Malax nya kommundirektör

MALAX Av de fem personer som sökte tjänsten väljer Malax kommun att gå vidare med tre. En av dem är tf kommundirektör Jenny Malmsten.

Nyhetsbild

I dag informerar Malaxstyrelsen om valet av kommundirektör

MALAX Styrelsen i Malax föreslår som väntat att alla skatter hålls oförändrade. Beslutet om hur man går vidare i valet av kommundirektör meddelas vid lunchtid på tisdag.

Nyhetsbild

Kommungården i Korsnäs nästa hus på rivningslistan – "För dyrt att renovera"

Det kan gå så att hela kommungården i Korsnäs rivs. Huset är fuktskadat och en renovering anses bli för dyr. Ett alternativ är att kommunkansliet flyttas till före detta kurscentret.

Nyhetsbild

Korsnässtyrelsen föreslår höjd inkomstsskatt

KORSNÄS Kommunens intäkter har minskat. Det är största orsaken till varför kommunstyrelsen i Korsnäs föreslår att kommunen höjer inkomstskatten.

Nyhetsbild

Ingen skattehöjning i Vörå – "Det blir kanske en minusbudget"

1

Skattesatserna i Vörå ändras inte, om fullmäktige godkänner kommunstyrelsens förslag. Inkomstskatten hålls på 21 procent, medan fastighetsskatten för stadigvarande boende är 0,50 procent.

Nyhetsbild

Lars Gästgivars om Korsholms budget för 2019: Det blir tajt

KORSHOLM Budgeten för 2019 ser ut att bli tajt i Korsholm, men kommunstyrelsen föreslår ändå att inkomstskattesatsen hålls på samma nivå som i år.

Nyhetsbild

Minusbudget för Jakobstad

JAKOBSTAD Stadsdirektör Kristina Stenman är klar med budgetförslaget för 2019. Också nästa år visar minus på sista raden.

Nyhetsbild

Kstadsskatterna bibehålls på samma nivå nästa år

Inkomstskattesatsen bibehålls på 21,50 procent i Kristinestad nästa år. Även fastighetsskatterna är de samma. Ytterligare utredningar krävs för vad som ska hända med gamla daghemmet.

Nyhetsbild

Stadsstyrelsen överens om budgeten – vill ha en tjänst till för specialdagvården

VASA Efter en och en halv dags genomgång går stadsdirektörens budgetförslag till fullmäktige nästan oförändrat. En specialbarnträdgårdslärare till är egentligen det enda tillägget.

Nyhetsbild

Korsholms och Vasas skillnader i bygglov ska jämkas samman

1

Styrgruppen som ska ta fram en fusionsavtal för Vasa och Korsholm ägnade på fredagen flera timmar åt att diskutera byggnadslov. – Vi fattade inga beslut, men vi är nära en lösning. Det här är en stor sak, säger Lars-Erik Gästgivars.

Nyhetsbild

Ska Vörå höja skatten? På måndag tar styrelsen ställning

VÖRÅ För tre år sedan höjde Vörå skatten från 20 till 21 procent. Men kommunen får faktiskt mindre skatteinkomster för 2017, trots höjningen.

Nyhetsbild

SDP vill se mera pengar till vård och omsorg i Vasabudgeten

VASA Barnskyddet i Vasa får elva nya tjänster om anslaget i budgetförslaget godkänns. Men hemvården blir utan nya pengar ifall fullmäktige inte prioriterar om.

Nyhetsbild

Upprört efter flyktingnämndens beslut – Ledamot: Det är omoraliskt

VÖRÅ Micaela Nykvist behåller jobbet medan Ulrika Staffans förlorar sitt. Det beslöt flyktingnämnden i Vörå i onsdags. Men sista ordet är inte sagt. "Ärendet kommer med stor sannolikhet upp igen", säger Vörås förvaltningsdirektör Markku Niskala.

Nyhetsbild

Mats Hägglund och Micaela Nykvist får behålla sina tjänster

VÖRÅ Flyktingnämndens beslut blev överraskande när det gäller vilka ledande tjänstemän som ska sägas upp inom flyktingverksamheten i Vörå kommun. Också nämndens medlemmar togs på säng.

Nyhetsbild

Slutrapporterna om fusion klara – oenigt om skolorna

Det blev bråttom för arbetsgrupperna som har utrett hur ett enda Vasa-Korsholm kunde se ut. För bråttom. "Vi skulle nog ha hittat en lösning om vi haft mer tid", säger en gruppordförande.

Nyhetsbild

Gästgivars om Erikssons inspelningar: "För min del är det ett avslutat kapitel"

KORSHOLM SFP-gruppen kommer att diskutera en eventuell förtroendeomröstning om kommunstyrelsen på sitt gruppmöte den 13 november.