Lokalt

Miljö

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Internationellt forskarteam djupstuderar Kvarken för ny skyddsstatus: "Vi är pionjärer"

1

MALAX Trots kyla och bara en halvmeters sikt njuter Sergio Losada och de andra spanjorerna av Kvarkens skärgård. De dyker på ställen där ingen varit förut. "Pionjärarbete", säger de själva.

Nyhetsbild

Vasa Vatten: Avloppsnätet ska få bättre larmsystem som varnar för läckor

Under hösten kommer Vasa Vatten att öka larmfunktionerna i de största avloppspumpstationerna med anledning av läckaget i Metviken i augusti.

Nyhetsbild

Hösten bjuder på superruska i år – här är förklaringen till färgprakten

Den torra sommaren ger goda förutsättningar för att ruskan kan bli riktigt praktfull i år.

Nyhetsbild

Vasa häver badförbud vid Sandö och Smulterö

VASA Hälsoskyddsmyndigheten i Vasa har bedömt att man kan bada vid Sandö och Smulterö badstränder igen.

Nyhetsbild

Läckaget inget miljöbrott - "Det är varken fråga om uppsåt eller grov oaktsamhet"

En olycka med tråkiga konsekvenser. Så ser den övervakande myndigheten, NTM-centralen, på läckaget i Metviken.

Nyhetsbild

Expert: Utsläppet kan ge problem ännu nästa år

Bakteriehalterna i vattnet vid Sandö är under gränsvärdet. Nya provsvar väntas i slutet av veckan.

Nyhetsbild

Brun lera ska bli svart – nu ska de sura sulfatjordarna bekämpas

VASA Forskare från Finland och Sverige tar prover på Risöfladan den här veckan. De försöker bekämpa de sura sulfatjordarna. Målet: levande vattendrag, bättre odlingsmark och minskad fiskdöd.

Nyhetsbild

Yle: Fler granater hittade utanför Karleby hamn

KARLEBY Försvarsmakten har nu avslutat röjningsarbetet i farleden in till Karleby hamn. Nu kan man inleda muddringen av farleden, skriver Yle Österbotten.

Nyhetsbild

Sommaren 2018 var gynnsam för algerna i Finlands havsområden

Giftiga blågröna alger (cyanobakterier) har siktats på 35 ställen i havet utanför Korsholm och Vasa den här veckan. Också i Larsmosjön och Ähtärinjärvi har observationer gjorts. En ovanlig röd blomning påträffades i en flada i Korsholm i mitten av augusti.

Nyhetsbild

Läckaget i Metviken: Ett dygns Vasaavlopp rann ut i havet

VASA Mängden avloppsvatten som rann ut i Metviken var lika mycket som kommer till Påttska reningsverket under ett dygn.

Nyhetsbild

Hettan och torkan ökade inte vattenförbrukningen i stan

VATTEN Vi sparar på vattnet. Högre välstånd anses öka vattenkonsumtionen, men ändå minskar den per person. En stor orsak är bättre hushållsmaskiner, men också större medvetenhet.

Nyhetsbild

Vasa vattens vd Irma Hyry: Viktigast att få videobilder av rören

VASA Mitt på nätterna när få Vasabor går på toaletten, då stängs avloppsledningarna av och kameror sänds in i rören. – Det viktigaste just nu är att få videofilmer från rören så att vi ser i vilket skick de är, säger Vasa vattens vd Irma Hyry.

Nyhetsbild

Simma inte i vattnet vid Sandö eller Smulterö

VASA Virushalterna i vattnet vid Smulterö har minskat så mycket att det nu inte längre finns några hinder för att simma där. Men eftersom man vill att flera prov efter varandra ska vara fria innan badförbud lyfts, ändras inte rekommendationerna.

Nyhetsbild

Bakterierna minskar – men det är fortfarande förbjudet att bada

VASA Halterna av indikatorbakterierna E-coli och intestinala enterokocker har sjunkit. Staden väntar ännu på resultat på testerna av noro- och adenovirus innan man tar ett beslut kring badstränderna. Under tiden undersöks rörsystem och brunnar noggrant med kamera.

Nyhetsbild

Planerna på att avverka skog på Fårörarna förverkligas

VASA Tidpunkten för avverkningen på Fårörarna är oklar. De som engagerat sig för att bevara skogen lämnade i juni in en adress till Vasa stad. Trots den går man vidare med planerna. Enligt Vasas grönområdeschef görs avverkningen för skogens bästa.

Nyhetsbild

Planteringen av ål fortsätter – snart får man fundera på hur ålen ska fiskas i Larsmo-Öjasjön

LARSMO Det börjar bli dags att fundera på hur man ska ha det med ålfisket i Larsmo-Öjasjön. Nästa vecka åker Birthe Wistbacka och en grupp fiskare på studiebesök till Skåne.

Nyhetsbild

Arkitekt Johan Bäckman: Konserthus och bostäder passar bra vid Metviken

1

VASA Metviken är ett spännande område för en konsertsal blandat med boende och affärer. Det tycker Vasaarkitekten Johan Bäckman. Kulturhus, konsertsal, museer, utställningshallar, butiker, kontor och bostäder finns i gamla restaurerade fabriksbyggnader runtom i världen.

Nyhetsbild

Grundvattennivån i Korsnäs fortfarande låg – "Vi hoppas ändå vi ska klara av det"

KORSNÄS I slutet av juli uppmanades Korsnäsborna vara sparsamma med hushållsvattnet. Orsaken var den låga grundvattennivån som sjönk varje dag. Nivån är i dag fortfarande låg och vattenverksskötaren Roland Westerback hoppas på regn ännu i augusti. – Men vi är så att säga nog på den vinnande sidan.

Nyhetsbild

VIDEO: Vad hittar dykarna i stenbrottet?

Dykarna Petra Lehtineva och Paula Mylläri är på upptäcktsfärd under ytan i Västervik. På botten gömmer sig ett och annat.

Nyhetsbild

Stenbrotten lockar till bad – Staden: De är förbjudna områden för allmänheten

1

Gamla vattenfyllda stenbrott är populära badplatser, men enligt Vasa stad är det inte tillåtet att simma där. Dykare hjälper staden hålla koll på stenbrotten i utbyte mot vatten att öva i. – Att fråga om lov hör till, säger dykaren Petra Lehtineva.

Nyhetsbild

E-coli orsakar badförbudet – virus troligen ingen nyhet

VASA Om det fanns bara noro- och adenovirus i badvattnet skulle det bli en rekommendation att inte bada. Men när det fortfarande finns för mycket e-colibakterier och enterokocker är resultatet ett förbud.

Nyhetsbild

Norovirus i vattnet – fortsatt badförbud vid Vasastränder

1

VASA Nya prover visar att badvattnet vid Sandö och Smulterö innehåller adenovirus och norovirus. Badförbudet fortsätter alltså vid båda stränderna.

Nyhetsbild

Algsituationen lugnare i Österbotten

De rapporterade observationerna av algblomningar i Österbotten under vecka 33 har varit få, rapporterar NTM-centralen. Det finns dock fortfarande risk för algblomningar i augusti.

Nyhetsbild

Miljötillstånd nästa för Kelibers gruvverksamhet

KARLEBY Kelibers miljökonsekvensbedömning har valsat genom förvaltningen och börjar bli klar. Nu är det dags att söka miljötillstånd för verksamheten. Miljöchef Michael Hagström tror att tillstånden kan beviljas ännu i år.

Nyhetsbild

Svensk marinbiolog: "Näringsämnena späds ut, men försvinner inte"

De näringsämnen som förts ut via läckaget späds ut ganska fort. Snart går det inte att mäta hur mycket det ökat mängden fosfor och kväve, men det betyder inte att de försvunnit, säger marinbiologen Lena Kautsky på Östersjöcentrum vid Stockholms universitet.

Nyhetsbild

Avloppsläckaget drabbade ett redan skadat innanhav – en kortsiktig effekt på miljön är ännu mera övergödning

1

Metviken och Norra Stadsfjärden i Vasa har fått en chockbehandling med kväve, fosfor, bakterier, virus, medicinrester och allt annat som avloppsvatten innehåller. Ingen som VBL talat med kan säga vad det betyder för vattenmiljön på lång sikt, men alla är överens om att det inte borde ha fått hända.

Rörläckage i Vasa centrum – en fastighet utan vattentillförsel

VASA Ett rör läcker i korsningen av Klemetsögatan och Tegelbruksgatan i Vasa centrum. Enligt Vasa Vatten arbetar man med att reparera röret. Som följd av läckaget är en fastighet i korsningen utan vatten.

Nyhetsbild

Fortsatt badförbud vid Vasas stränder – nu stängs också mattvättningsställen

VASA Badförbudet vid Sandö och Smulterö fortsätter, liksom fiskeförbudet vid Metviken. De senaste proverna visar att avloppsbakterierna fortfarande finns kvar i vattnet i en sådan mängd att man ska undvika att bada vid stränderna. Staden stänger också mattvättningsplatserna vid Brändö sund och Sandö.

Nyhetsbild

Grannar och Vasa stad oense om träden vid Villa Gerby

VASA Grannarna är missnöjda med hur Vasa stad skött ärendet när det gäller träden vid Villa Gerby. På staden håller man inte med: "Det stämmer inte att staden inte har gjort något åt saken", säger grönområdeschef Timo Jousmäki.

Nyhetsbild

Experter : "Undvik att fiska tills förbuden upphört"

Ta det säkra före det osäkra och avstå från både bad och fiske tills vattnet är renare säger experter. Både i Metviken och i Norra stadsfjärden har man mätt höga halter av e-colibakterier.

Nyhetsbild

Godkänd vattenkvalitet vid badstranden i Åminne – inga giftiga alger

MALAX Nej, det finns inga giftiga alger eller farligt stora mängder avföringsbakterier i vattnet vid badstranden i Åminne. Det visar resultatet av de nyaste laboratorieundersökningarna.

Nyhetsbild

Miljödirektör: Undvik att bada vid Vasas badstränder och fiska inte i Metviken

VASA Det råder badförbud vid Sandö och Smulterö. Tills vidare rekommenderar miljösektorn i Vasa att man undviker att bada vid stadens badstränder. Att fiska i Metviken rekommenderas inte heller.

Nyhetsbild

Våra sura jordar blir världskändisar – Vasaforskare föreläser i Brasilien

VASA På lördag sätter sig Sten Engblom och Eva Högfors-Rönnholm på planet till Rio de Janeiro för att träffa miljöforskare från hela världen.

Nyhetsbild

Video: Så här viker du en bioavfallspåse av en tidning

1

Från och med oktober spelar det ingen roll vilken färg påsen man använder för bioavfallet har.

Nyhetsbild

Avloppsvattnet i Metviken utreds vidare – "Det är olagligt att ha det så här"

Ett gammalt avloppssystem och kraftiga regnskurar tros vara orsakerna till att hundratals kubikmeter avloppsvatten läckte ut i Metviken. – Rörsystemet som finns räcker inte för dagens regnmängder, säger Irma Hyry, vd på Vasa Vatten.

Nyhetsbild

Misstankar om vattenburen epidemi i Åminne – utredning pågår

MALAX Malax kommun har kontaktats av flera personer som misstänker att det finns en vattenburen epidemi vid badstranden i Åminne. En utredning pågår, men än har inget bekräftats.

Nyhetsbild

Inga dopp i havet för solbadare på Sandö

Badförbudet på Sandö fortsätter och det syns på stranden. I det varma vädret är det inte många som vill ta sig till en strand med badförbud.

Nyhetsbild

Avloppsvatten läckte ut i Metviken – läckaget pågick i en vecka

VASA Flera hundra kubikmeter avloppsvatten har läckt ut i Metviken. Enligt Irma Hyry, vd vid Vasa Vatten har läckaget troligtvis pågått i en vecka.

Nyhetsbild

Vattenkvaliteten vid Sandö klarnar i dag – badförbud råder tills vidare

VASA Resultaten från labbtesterna klarnar i dag. Det senaste provet visade rikliga halter av bakterien E.coli. Det är tills vidare förbjudet att bada vid Sandö.

Nyhetsbild

Vattenbrist hotar Korsnäs och andra delar av landet: "Vi behöver regn nu"

För femton år sedan drabbades Finland av vattenbrist. Det kan hända igen. Ändå är vi inte tillräckligt förberedda, säger hydrogeologen Mirjam Orvomaa. I Korsnäs hoppas man desperat på mer regn.

Nyhetsbild

Läkare varnar: "Res inte till Spanien och Portugal, det är för varmt"

En värmebölja av sällan skådat slag är på väg mot Medelhavsländerna. Spanien och Portugal kan räkna med temperaturer som kan överstiga det tidigare värmerekordet på 48,5 grader. Institutet för hälsa och välfärd THL uppmanar personer i riskgrupperna att boka om sina resor.

Nyhetsbild

Stora algmängder vid Sandö – men inte blågröna alger

VASA Det har gjorts en anmälan om blågröna alger vid Sandö i Vasa. Enligt NTM-centralens undersökningar rör det sig däremot inte om just blågröna alger.

Nyhetsbild

Vattenläcka i Vörå centrum – kunde snabbt repareras

VÖRÅ Ett hundratal hushåll på Nikusbackvägen i Vörå saknade vatten på tisdagen, efter att en mindre vattenledning gått sönder.

Nyhetsbild

Så här såg åskvädret ut i Österbotten – skicka in dina bilder till oss

BILD/VIDEO Under söndagen drog ett kraftigt åskväder in över Österbotten. Skicka in dina bilder av ovädret till oss!

Nyhetsbild

Brandkårens ögon i luften – Frivilliga spanar efter bränder

Flygklubbarna i landet är hårt sysselsatta med att spana efter skogsbränder med flyg. I år gör torkan att antalet flygningar slår helt nya rekord. SE VIDEO.