Lokalt

Skarv

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Årets första skarvar har siktats i Österbotten – "Kan vara att de bara mellanlandar här"

"Ett hundratal skarvar seglar över Sommarösund" skrev en uppgiven betraktare på Facebook den 29 mars. Förutom i Södra Vallgrund har skarvar också siktats på väg till Juckasgrynnan i Vasa.

Nyhetsbild

Hundratals skarvar sköts på talko på Åland – "Skarven borde ses som en tillgång"

400 skarvar sköts på Åland i samband med en talkojakt i lördags. Jakten möjliggörs genom en tolkning av fågeldirektivet.

Nyhetsbild

Norrback i ny forskning: "I Danmark får man lov att skjuta skarv på några dagar"

VASA Finland ligger 10-20 år efter Danmark och Sverige i skarvförvaltningen. "Nu gör vi om deras misstag", säger forskaren Markus Norrback.

Nyhetsbild

Oreda när skarvgrupp höll presskonferens i Vasa: "Man stångar pannan blodig"

VASA Ordförande Satu Pääkkönen tog ett steg tillbaka och gav ordet fritt under presskonferensen där oenigheten lyste igenom då kritiska frågor ställdes.

Nyhetsbild

Skarvbeståndet har minskat nationellt – en stor del av Kvarkens skarvar har flyttat söderut

Miljöcentralens färskaste siffror visar att skarvstammen minskat på ett nationellt plan. Det är lite förvånande, säger Vincent Westberg vid NTM-centralen. Samtidigt visar siffrorna att Vasas skarvar faktiskt flyttat till Raumo.

Nyhetsbild

Vasas skarvar kan ha flyttat till Raumo

VASA I år finns det inga skarvar över huvud taget på öarna utanför Vasa. Samtidigt har en massiv koloni uppenbarat sig utanför Raumo. Det kan ha ett samband, säger Pekka Rusanen vid Finlands miljöcentral.

Nyhetsbild

Skarvgruppens ordförande om kritiken: "Jag är förvånad"

Satu Pääkkönen är förvånad över Stefan Thölix kritik mot skarvarbetsgruppen och kontrar tydligt: "Det blir en rapport och den blir klar i tid."

Nyhetsbild

Vasastyrelsen vill ha ny beredning av skarvmotionen

VASA Styrelsen gav bakläxa åt svaret på skarvmotionen. Den skickades tillbaka för ny beredning.

Nyhetsbild

Johan Kullas kritiserar staden för handfallenhet i skarvfrågan – ärendet ligger på statens bord, lyder svaret

VASA Vasa måste söka en hållbar lösning på skarvproblematiken, tycker Johan Kullas (SFP). Skarvarna minskar, svarar miljödirektör Christer Hangelin. På måndagen behandlas ärendet i stadsstyrelsen.

Nyhetsbild

Fågelskådare ska lösa skarvproblemet: "Då vet man ju hur det går"

ÖSTERBOTTEN Nästan varannan medlem i ministeriets nya skarvgrupp är från fågelkretsar. Fiskemyndigheter portas från gruppen. "Vi är bestörta", säger man i Österbotten.

Nyhetsbild

Miljöministeriet: "Nu ska vi ge skarvgruppen en chans"

´ "Jag ser inga problem med tillsättningen av skarvgruppen". Så säger Mikko Kuusinen, den högst ansvarige tjänstemannen.

Nyhetsbild

Skärgårdsförening om skarvforskning: Obestridlig och efterlängtad fakta

Johan Stoor från Intresseföreningen för en levande skärgård säger att Lukes forskning är viktig och underlättar arbetet för de som söker undantagslov för skarv.

Nyhetsbild

VIDEO: Forskare genomsöker skarvholme i Vasa

VASA I en ny undersökning försöker Naturresursinstitutet Luke få svar på hur mycket abborre skarvar äter.

Nyhetsbild

Forskare spårar skarvar och abborrar i Vasa skärgård: "Unik undersökning"

VASA Skarvens inverkan på fiskbeståndet är omtvistat. I Vasa genomför Naturresursinstitutet Luke en undersökning som kastar nytt ljus över forskningen.

Nyhetsbild

Myndigheter stoppar skarvgryta i Malax

Lagen förbjuder innehav av skarv, slår överinspektör Ritva Kemppainen på Egentliga Finlands NTM-central fast. Att fågeln är lagligt skjuten och tillredd på Åland spelar ingen roll. Därför serveras ingen skarvgryta på Lunchdisken i Malax på fredag.

Nyhetsbild

Lunchrestaurang i Malax serverar skarvgryta

MALAX Hur låter det med skarv till lunch på fredag? Lunchdisken i Malax kokar skarvgryta för hugade lunchgäster.

Nyhetsbild

Regionala skarvsamarbetsgruppen kritisk – "Varför får inte vi vara med?"

Den nationella skarvsamarbetsgruppen som Miljöministeriet ska tillsätta får skarp kritik av den regionala skarvsamarbetsgruppen i Österbotten och Mellersta Österbotten. Orsak: De regionala representanterna har inte bjudits in. – Vi anser att den nya gruppen är partisk, säger Lasse Skog.

Nyhetsbild

Fritidsfiskarnas röst saknas i skarvgrupp – "Svagare förankring till fältet"

KRISTINESTAD Kristinestad är med, men ingen representant för fritidsfiskarna eller de regionala skarvarbetsgrupperna, i den nya skarvarbetsgruppen. Det förvånar Österbottens fiskarförbund, som befarar att förankringen till fältet nu blir svagare.

Nyhetsbild

Kristinestad enda kommunen i ny skarvarbetsgrupp – "En unik möjlighet"

KRISTINESTAD En ny skarvarbetsgrupp ska utarbeta en strategi för att begränsa skarvskadorna. Kristinestad är en av gruppens 12 representanter och också den enda kommunen.

Nyhetsbild

Nej till störning av skarv i Malax och Vasa – "De tar inte skadorna på allvar"

Korsnäs-Malax fiskeområde får varken behandla ägg eller skjuta skarvar på sitt område. Det beslutet har NTM-centralen i Egentliga Finland fattat.

Nyhetsbild

Skarvarna i Vallgrund kommer troligen från Närpes

Den rejäla ökningen av antalet skarvbon i Korsholm tros bero på att skarvarna försvunnit från Närpes. Också utanför Vasa har skarvarna blivit färre.

Nyhetsbild

Skarvflock sågs i Norra Vallgrund – jagar troligen fisk

REPLOT En skarvflock har siktats vid Raggskär i Norra Vallgrund, rapporterar läsare. De söker troligen fisk, säger Vincent Westberg, specialplanerare på NTM-centralen och ordförande för den regionala skarvsamarbetsgruppen.

Nyhetsbild

EU-parlamentet vill ha åtgärder mot skarvar

I en resolution uppmanar EU-parlamentet till åtgärder för att minska skarvbestånden. Och i höst ska parlamentets miljöutskott diskutera fågeljakt. – Det rör på sig, säger EU-parlamentariker Nils Torvalds (SFP).

Nyhetsbild

Bedömning: Färre skarvar längs den österbottniska kusten

Den kalla vintern kan ha påverkat skarvarnas överlevnad. Det är en trolig förklaring till att skarvstammen i Österbotten är mindre i sommar. – Det är uppenbart att vi har färre häckande individer i vårt område, säger Vincent Westberg.

Nyhetsbild

Skarvgrupp vänder sig till miljöministern – "Få framsteg har gjorts"

Den regionala skarvsamarbetsgruppen i Österbotten och Mellersta Österbotten kräver åtgärder och riktar frågor till miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) i ett öppet brev.

Nyhetsbild

Studier: Olja in skarvägg ger effekt på sikt

VASA & NÄRPES Under maj kommer skarvägg att oljas in på Juckasgrynnan i Södra Stadsfjärden i Vasa och på Storgrynnan i Pjelaxfjärden, Närpes. Åtgärden väntas få effekt – men inte förrän på sikt.

Nyhetsbild

Video: Kampen mot skarvarna i Södra stadsfjärden har börjat

VASA Taktiken är den samma som i fjol. Två fågelskrämmor håller skarvarna borta från Metgrundet. När isen har gått får de hjälp av regelbundna besökare.

Nyhetsbild

Vasa får störa skarvar – grannkommunerna har inte rätt att besvära sig

Vasa får fortsätta störa skarvar på Metgrund. Fem kommuner har opponerat sig mot att fåglarna skräms till andra områden, men förvaltningsdomstolen anser att de inte har besvärsrätt.

Nyhetsbild

Träd höggs ner på Storgrynnan – "Nu blir det garanterat färre skarvar"

NÄRPES Skarvbekämpningen på Storgrynnan i Pjelax har börjat. På lördagen fälldes största delen av träden på holmen. Nästa steg är oljning av äggen.

Nyhetsbild

Besvär mot skarvbeslutet – "Ingrepp behövs på större område"

Närpes-Kaskö fiskeområde är inte nöjt med beslutet om vad som får göras för att reducera skarvarna. Besvär ska lämnas in.

Nyhetsbild

"Orimliga villkor för skarvbekämpning"

Att något får göras åt den växande skarvstammen är positivt. Men villkoren för oljebehandling och skyddsjakt är orimliga, kommenterar fiskarförbundets projektchef Marina Nyqvist beslutet, som även förvånar sig över att ansökan från Kristinestad förkastades.

Nyhetsbild

Skarvägg får oljas i Närpes

Det blev nej till storskalig skyddsjakt på skarv i Pjelax, Närpes, men däremot ger NTM-centralen lov att oljebehandla skarvägg och störa häckningen på Storgrynnan under våren de närmaste fem åren.

Nyhetsbild

Skarvinspektör: "Vi har för knappt med resurser"

Jag förstår att de långa behandlingstiderrna oroar fiskarna. Det säger överinspektören Ritva Kemppainen på NTM-centralen i Åbo.

Nyhetsbild

Skarvbeslut för långsamma - fiskare går till JK

ÖSTERBOTTEN Det tar för lång tid att få åtgärda skarv. Beror det på att vi använder svenska, frågar sig österbottniska fiskeorganisationer som vänder sig till Justitiekanslern: "Förstår inte varför det gick så snabbt för Vasa stad."

Nyhetsbild

Tiilikainen lovar hantera skarvproblematiken

En sydösterbottnisk delegation vädjade på fredagen till miljöminister Kimmo Tiilikainen och jord- och skogsbruksminister Jari Leppä att vidta åtgärder för att stoppa skarvens framfart i Sydösterbotten. Delegationen överräckte en appell med sammanlagt 4238 underskrifter till ministrarna.

Nyhetsbild

Skarvfrågan blev för mycket för kommunerna

Skarvar är gemensamma nämnare i Vörås och Korsholms beslut att avstå från medlemskap i Natur och Miljö. Verksamhetsledaren Bernt Nordman är förvånad.

Nyhetsbild

Skarvrapport klar - åtgärder väntas

ÖSTERBOTTEN Minister Kimmo Tiilikainen har fått skarvarbetsgruppen plan. Nya ansökningar om åtgärder är att vänta. Men avskjutning och skrämning anses fel.

Nyhetsbild

Skarvjakt slutade i besvikelse

MALAX Undantagslovet gav tillåtelse att skjuta 30 skarvar. Men resultatet från årets skarvjakt i Malax skärgård blev ett bottennapp.

Nyhetsbild

Grannar vill inte ha Vasas skarvar

Vasa stad och NTM-centralen anser att kommunerna som besvärar sig mot Vasas skarvskämsel inte har rätt att överklaga.

Nyhetsbild

Vörå håller fast vid skarvprotest

Kommunen har både rätt och skyldighet att reagera i frågor som gäller invånarnas välbefinnande och primärnäringarnas verksamhetsförutsättningar. Så kommenterar Vörå Vasas bemötande angående skarvbeslutet i våras.

Nyhetsbild

Nya skarvplanen väcker både hopp och ilska

Skarvplanen för Österbotten är klar. Stammen måste reduceras, men hur det ska göras orsakade splittring i den regionala skarvgruppen.

Natur och Miljö: Ensidig och halvfärdig skarvplan

Miljöorganisationen Natur och Miljö är besviken på åtgärdsplanen för skarv som presenterades på måndagen och meddelar att man inte står bakom den.

Nyhetsbild

Omstridd skarvplan nu klar

På lång sikt ska skarvstammen i Österbotten reduceras till 25 procent av 2016 års nivå.

Nyhetsbild

"De vill fördriva skarven från Österbotten"

Arbetet med att få fram en åtgärdsplan för skarven fortskrider. Natur och miljö kommer troligen inte godkänna planen, säger representant Bernt Nordman.

Nyhetsbild

Skarvstammen stagnerar

En av landets största kolonier finns i Närpes dit skarvar flydde efter att skarvkolonin ska ha trakasserats i Korsholm.

Läs VBL digitalt i fyra månader för 49 €

Normalpris 79,60 €

Hämta erbjudande