Opinion

Från läsarna

Mest läst senaste veckan

Opinion

Nyhetsbild

DEBATT: Kommunerna bör utlokalisera fler tjänster till företag

Kommunerna bör modigt utlokalisera olika tjänster till företag i stället för att köpa tjänsterna internt eller av bolag som grundas med staden som ägare, skriver Tommi Mäki.

Nyhetsbild

DEBATT: En coronadrabbad Karlebybos berättelse

Plötsligt var jag och min fru nummer 19770 och 19771 i statistiken över smittade i Finland, skriver Leif Smedjebacka i Karleby.

DEBATT: Ta oss på allvar innan det är för sent

Det är väldigt vanligt att bli ifrågasatt, tillsagd att man inte är “tillräckligt sjuk”, skriver Elin Ehrström.

DEBATT: Finansieringen av Österbottens välfärdsområde

Nyhetsbild

DEBATT: Vi måste våga tänka 2030

Våra samhällsstrukturer måste ses över. Inte minst på grund av en allt äldre befolkning. Utmaningen är att höja sysselsättningsgraden, skriver akademikercentralen Akavas ordförande Sture Fjäder.

Nyhetsbild

DEBATT: Värna om Vasa stads konstsamling

Nyhetsbild

DEBATT: Lyssna till de unga inför valet

Skolungdomsförbundet FSS vill att ett ungdomsfullmäktige ska verka i varje enskild kommun.

Nyhetsbild

DEBATT: Våld mot vård- och räddningspersonal blir allt vanligare

Akutsjukvårdspersonalens oro för våld måste tas på allvar. Bland annat strängare straff behövs, skriver Kim Berg.

Nyhetsbild

DEBATT: Mäki bedriver valkampanj på SFP:s bekostnad

SFP lyckades avvärja de sämsta förslagen i vårdreformen för Österbottens del. Tommi Mäki har gjort SFP till måltavla i sin valkampanj.

Nyhetsbild

DEBATT: Far lagen iväg med de permitterades dagpeng?

En tillfällig ändring i lagen om utkomstskydd för arbetslösa befriade tidigare i år alla permitterade från den fem dagar långa karensen. Men ändringen gäller bara till årsskiftet. Vad sker nu, undrar Maria Tolppanen.

DEBATT: Vad görs på Öjberget egentligen?

Barn ska röra på sig och inte sitta. Vasa stads investering på Öjberget går stick i stäv med det, anser Tarja Paikkala i sitt debattinlägg.

Nyhetsbild

DEBATT: Märklig rubriksättning om mink

Nyhetsbild

DEBATT: "Kom tillbaka då du är sjukare och tala finska då" – uppgivenhet om vården av ätstörningar

Det är svårt att få vård av atypiska ätstörningar, särskilt på svenska. Det skriver den här kvinnan.

DEBATT: Höj garantipensionen till 1 200 euro i månaden för att bli av med pensionärsfattigdomen

Det brutna pensionsindexet var ett bottennapp, skriver Bo Lång och Håkan P-H Rönnqvist.

Nyhetsbild

DEBATT: Vändpunkt i bekämpningen av skarv

DEBATT: Korrigering om landskapsskatten

DEBATT: Vi måste försöka förstå våra meningsmotståndare

Demokratins seger handlar inte om vilken sida som vinner val utan om vår förmåga att samarbeta och samexistera trots olikheter, skriver Jacob Hjortman apropå USA-valet.

DEBATT: SFP gör inbrytningar på flera orter

Nyhetsbild

DEBATT: Yrkesfisket utrotningshotat

Nyhetsbild

DEBATT: Vårdreformen gynnar alla, även huvudstadsregionens unga

Alla välfärdsområden kommer att vinna på vårdreformen, skriver Arseniy Lobanovskiy, ung socialdemokrat i Tammerfors. Det finns  inget skäl för den oro som bland andra SU i Helsingfors uttryckt.

Nyhetsbild

DEBATT: Vad kostar ett människoliv?

Trots att vi upprepade gånger begärt det, bönfallit om det, vägrar Vasa stad att skicka min dotter till ätstörningscentralen i Helsingfors, skriver en förtvivlad förälder.

Nyhetsbild

DEBATT: Odlad fisk är framtidens mat

Mer fiskodlingar ute till havs är bra för miljön, för klimatet och för folkhälsan. Varför motsätter sig någon det, undrar Caj-Ola Höglund.

Nyhetsbild

DEBATT: Eliminera pensionärsfattigdomen

Det finns pensionärer som tvingas välja mellan att köpa mat, mediciner eller besöka läkare, påpekas det i ett uttalande från Svenska pensionärsförbundets höstmöte.

DEBATT: Om skogshuggande emigranter – och bortglömda kvinnliga emigranter

På tal om yrkesgrupper som forskningen inte ägnat större uppmärksamhet vill jag lyfta fram de kvinnliga emigranterna, skriver Holger Wester i en replik till Håkan Eklund.

DEBATT: Öppet brev om medborgarinitiativet Egen vilja

Men våldet mot de ofödda då – varför strunta i de allra minsta och rösta för den nya abortlagen, frågar sig Mårten Streng.