Opinion

Från läsarna

Mest läst senaste veckan

Opinion

DEBATT: Det måste gå att få ett bättre system i vården

VÅRDEN

DEBATT: EU:s stödpaket – en självklarhet

Nyhetsbild

DEBATT: Vindkraft stärker lokalsamhället – se den som en unik möjlighet

Den unika möjligheten att åter göra energiproduktionen lokal och få pengarna att stanna i hemkommunen tas sällan upp, skriver Kjell Skoglund.

Nyhetsbild

DEBATT: Bevara Sideby-Skaftungs unika kustmiljö

Det är bra med grön energi, men risken är stor att havsbaserade vindkraftsparker förstör natur- och kulturmiljöer, skriver Nina Gran.

DEBATT: Återhämtningsfonden en hävstång för Finlands ekonomi

EU är en politisk gemenskap där solidariteten påverkar EU:s tillförlitlighet i världens och finansmarknadernas ögon, skriver Kim Berg.

Nyhetsbild

DEBATT: Slopa planerna på Kvarkenvägen

Vandalisera inte Kvarken med en bro, skriver Göran Ekström i sin insändare.

Nyhetsbild

DEBATT: Det måste gå att ta buss i Korsholm

TRAFIK Om vi kan göra kollektivtrafiken användbar gör vi gott både för jämlikheten, byautvecklingen och klimatet, skriver Rebecca Åkers.

DEBATT: Ärlighet och ansvar är vitamin och medicin för hälsa och relationer

PSYKISK HÄLSA

Nyhetsbild

DEBATT: Kan Närpes bli ännu mera jämställt?

JÄMSTÄLLDHET Närpes bör kartlägga hur invånarna upplever att jämställdhet och jämlikhet har förverkligats, skriver Marianne Nyqvist-Mannsén.

Nyhetsbild

DEBATT: Stora förändringar väntar i kommunerna

DEBATT: Tröstlöst väntande i telefonkön

Nyhetsbild

DEBATT: Ta om beslutet om Gerby hälsostation

VÅRD

DEBATT: Märkliga utspel av kandidat med ansvarsfull position

POLITIK

Nyhetsbild

DEBATT: Det går att få liv i Smedsbys taxistolpe

Nyhetsbild

DEBATT: Välkommen till byn

Nyhetsbild

DEBATT: Jag trodde ni hade slutat

VALET Lars Gästgivars befarar att SFP med den här farten består av två valmansföreningar i nästa kommunalval.

DEBATT: Cancerpatienter har rätt till rehabilitering och rehabiliteringsplan

VÅRD

DEBATT: SDP har fler kandidater än tidigare

VALET

DEBATT: Välfärdsområdet måste ju ha ett äldreråd

VÅRDEN

DEBATT: Havets kloakråttor fick en naturlig fiende

DEBATT: Beskattningen borde uppmuntra till företagande – nej till höjd dividendbeskattning

SKATTER

DEBATT: Tryggt att veta att vindkraften kan fixa det

ENERGI

Nyhetsbild

DEBATT: Förfrämligande – en allvarlig form av psykiskt våld

När det uppstår problem inom familjen verkar det som om de stödjande och hjälpande insatserna fortfarande prioriterar modern, skriver Sari Ala-Heikkilä.

Nyhetsbild

DEBATT: Attraktiva områden i Korsholm bör ha kvar skolan

Nu är det dags att prioritera södra Korsholm, skriver Åsa-Britt Forth-Snellman.

DEBATT: Fast förbindelse över Kvarken – en vision med många invändningar

INFRASTRUKTUR