Opinion

Insändare

Mest läst senaste veckan

Opinion

INSÄNDARE: Öppen fråga till Vasabladets redaktion

Vi är många som undrar varför ni inte vill publicera vissa insändare, skriver Mårten Streng i en insändare riktad till Vasabladet.

INSÄNDARE: Sipiläs regering retar den sovande björnen

Det behövs litet mera "karatag", folket har tröttnat på de ständiga försämringarna som regeringen kommit med.

INSÄNDARE: Kapitalismen är i kris

INSÄNDARE: Ett större Vasa är bra för blivande bönder, företagare och alla andra

Vasa kan bli landets företagarvänligaste stad, också för små företag, om vi sätter upp det som målsättning.

INSÄNDARE: Nylund svarar Antman från Natur och Miljö

Med tanke på vilka naturliga ramar för matproduktion som vår finländska natur ger oss har vi de bästa förutsättningarna att producera protein via husdjuren.

INSÄNDARE: Rörelseglädje i stället för konditionstest

Jag vill känna rörelseglädje och bygga upp min kondition i mitt eget tempo som passar min kropp.

INSÄNDARE: Tillräcklig grundfinansiering nödvändig inom utbildningssektorn

Långsiktiga satsningar på grundfinansiering behövs nu mer än någonsin på alla utbildningsnivåer.

INSÄNDARE: Synpunkter på Nato och Korsholm

INSÄNDARE: Stormossen svarar Bogren

Vi upplever att den nuvarande taxan på ett rättvist sätt tar i beaktande i vilken mån vår service används av hushåll i olika typer av boendeformer, även om millimeterrättvisa är svårt att uppnå.

INSÄNDARE: Våra genetiska resurser är hårdvaluta för att kunna odla framtidens mat

Genetiska resurser är inte bara en ovärderlig naturresurs. De har potentialen att leverera nya, hållbara lösningar för grön tillväxt som gynnar både dagens och framtidens nordiska befolkning.

INSÄNDARE: Husdjuren ska ha mat också

Natur och Miljö ger på forskning baserade råd åt dem som vill minska sitt kolfotspår.

INSÄNDARE: Har alla levande djur samma rättigheter?

Ger ideologin inom djurens rätt aktivisterna rätten att göraskillnad på djur och djur samt fä och fä?

INSÄNDARE: Hör ingen varningsklockorna?

Det skadar inte att ge lite av sin tid och fråga någon: Hur mår du? Är det något du funderar över?”

INSÄNDARE: Det kan väl inte bli så farligt...

INSÄNDARE: Kött- och matproduktionen och klimatet

Det vore inte helt fel om Natur- och miljö nån gång kunde ge erkänsla åt produktionen av världens renaste och bästa livsmedel.

INSÄNDARE: Kvarkentrafiken 181 år?

INSÄNDARE: SDP använder aktivt såväl karta som kompass

Samtidigt som vi inom SDP presenterar reformer för att möta dagens behov håller vi en stadig riktning med hjälp av vår kompass.

INSÄNDARE: Ett nytt dråpslag!

INSÄNDARE Swexit – ja tack!

Min förhoppning är att fler länder - Sverige, Finland - på sikt kommer att följa Storbritanniens väg och kräva att makten flyttas tillbaka till de enskilda länderna.

INSÄNDARE En förtroendevalds ärliga söndagsbikt

Kunde vi tillsammans åstadkomma någonting bättre och mer hållbart i ett land som trots allt är varken enspråkigt finskt eller enspråkigt svenskt, utan tvåspråkigt? Kunde vi tänka oss att vi gemensamt skulle arbeta för en tvåspråkighet som fungerar inte bara på pappret, och då får en större genomslagskraft även nationellt?

insändare: Vi vill ha en kärnkraftsfri Bottenvik

Hittills har 21 svenska kommuner i norra Sverige tagit avstånd från kärnkraft i Bottenviksområdet.

INSÄNDARE Biblioteksinitiativet lämnades inte bara därhän

Vi vill påminna om att bibliotekets placering i Kvevlax inte är en enskild sakfråga utan en del av en helhet som omfattar planeringen av Kvevlax centrum, ett principbeslut om lärcentret, dagvårdens växande behov, krav på budgetdisciplin och ett investeringstryck som är all time high.

INSÄNDARE Husdjurssektorn är en liten "klimatbov"

Anne Antman från Natur och Miljö ger i en debattartikel i onsdagens VBL (12.9.) en snäv och begränsad bild av matens och köttets inverkan på våra klimatutsläpp.

INSÄNDARE Nyckeln till jordbrukarnas framgång är export

Vi måste få bättre betalt för det vi producerar. Lösningen till grundproblemet ligger enligt min mening i världsmarknaderna, där man kan få bättre betalt för livsmedel av hög kvalité.

INSÄNDARE Den liberala värdegrunden viktig

SFP i Österbotten var på kommunparlamentskryssning till Umeå senaste vecka. I tidningarna har vi kunnat läsa om en försiktig optimism inför framtiden.