Opinion

Insändare

Mest läst senaste veckan

Opinion

INSÄNDARE: Rackarspel på gång?

INSÄNDARE: Senare sommarlov ger gladare elever

De flesta som motsätter sig en framflyttning av sommarlovet är vuxna som senast satt i skolbänken för flera decennier sedan.

INSÄNDARE: Öppet brev till alla politiska partier i Finland

Vi i Elpida hoppas på att få klarhet i hur varje politiskt parti förhåller sig till denna brottslighet mot mänskligheten.

INSÄNDARE: Kommunens ansvar för äldreomsorgen

Hur stor och välfungerande en kommun bör vara för att på bästa sätt klara av utmaningarna inom äldreomsorgen?

INSÄNDARE: Arbete och företagande

Bristen på arbetskraft i framtiden kan och bör åtgärdas genom familjepolitiska beslut.

INSÄNDARE: Alla vägar leder till Österbotten?

Med försämrade kommunikationsmöjligheter och infrastruktur stannar utvecklingen av Österbotten och landsbygden.

INSÄNDARE: Vem är hysterisk?

Globala utmaningar löser vi med konkreta åtgärder lokalt och med samarbete globalt.

INSÄNDARE: En social- och hälsovårdsreform som är bra för hela Finland

INSÄNDARE: De äldre eller olagliga immigranter?

Artikel: Världen förändras, trycket på Österbotten ökar

Utflyttningen försvagar befolkningsstrukturen, samtidigt som tillgången på välutbildade personer begränsar möjligheterna för näringslivet att expandera inom snabbt växande sektorer.

INSÄNDARE: Som förtroendevald bör du tro på dig själv också

För mig känns det som om alltför många korsholmare fortsättningsvis vill köra ”på vänstersida” fortfarande, trots att världen ändras och går framåt.

INSÄNDARE: Livskvalitet i kampen mot rasism

Om vi vill bibehålla en demokrati där alla har lika värde måste vi lära oss bemötande.

INSÄNDARE: Hotade arter

INSÄNDARE: Rättvis behandling av finländsk pälsdjursnäring

Mångfalden och viljan att samarbeta har gjort vårt landskap till vad det är idag och det är värt att kämpa för.

INSÄNDARE: Konstrundans strategi?

Varför är juryn hemlig, fast det står att konstrundan strävar att vara så öppen som möjlig i beslutsfattning och kommunikation.

INSÄNDARE: Om reklamen och dagstidningen

För min del är jag beredd att betala mera för en tidning utan reklam.

INSÄNDARE: Mera vägar för pengarna

När man tittar på hur stor vinsten är för Destia så tycker man ju nog att det borde räcka till att få åtgärdad en och annan snökarm.

INSÄNDARE: Klimatångesten

INSÄNDARE: Tack korsholmare

INSÄNDARE: Därför valde korsholmarna självständighet

INSÄNDARE: Företagens ansvar för klimatet

För ett tryggt samhälle bör vi föra en klimatpolitik som tvingar företag att ta sitt ansvar.

INSÄNDARE: Trygg ålderdom en del av familjepolititiken

Familjepolitikens viktigaste uppgift är att se till att vi genom alla livsskeden kan känna oss trygga.

INSÄNDARE: Därför behövs svenska strukturer inom utbildningen

För att vi skall ha en fungerande tvåspråkighet behövs två starka språk.

INSÄNDARE: Folkomröstningen, ett betyg

INSÄNDARE: Våra äldre, vårdare och invandrare

Öppenhet och hjälpsamhet i ett generöst samhälle ger oss lyckliga människor som vill ge något gott igen.