Opinion

Insändare

Mest läst senaste veckan

Opinion

INSÄNDARE: Till Vasa stads överläkares kännedom

Öppet brev till överläkare Heikki Kaukoranta på Vasa stad.

INSÄNDARE: Ska vi ta det ”fullt seriösa” SFP på allvar?

I frågan om kommunfusionen mellan Korsholm och Vasa, där SFP ensam fäller avgörandet, är situationen helt annan. Ingen från partiet vill säga någonting om den saken. Och om man ändå tvingas säga något, så innehåller det som sägs ingenting i sak.

INSÄNDARE: I väntan på en ny lag som stärker patientens och de anhörigas röst

Den nya patient- och klientlagen stärker patientens och de anhörigas röst och ökar på delaktigheten i vårdplaneringen och utvecklandet av tjänster. Att beredningen nu avstannat denna höst och inte hinner upp till riksdagen är oacceptabelt.

INSÄNDARE: Vill du bo på boende i Vasa?

Med tanke på servicen på boendet så kan man fråga sig vad det är de tar betalt för. Inte skulle jag vilja bo i Vasa om jag var gammal nu.

INSÄNDARE: Fördela bördorna rättvist

Vårt samhälle är mer splittrat i dag än det varit på årtionden. Dagens kris inom äldreomsorg och social service i allmänhet saknar sitt motstycke.

INSÄNDARE: Förbud orsakar flytt utomlands

Det bekymrar mig att den gröna rörelsen vill bygga samhället genom förbud. Genom kopiösa mängder begränsningar, förbud och restriktioner blir det enda resultatet att produktionen flyttas utomlands där dessa inte finns.

INSÄNDARE: Ansvarsfull journalism?

INSÄNDARE: Vi behöver fungerande byar

Folkomröstning. Är det det enda som kan rädda oss från Vasa om tid finns?

INSÄNDARE: Vision om finlandssvenskarna saknas

Var finns visionen om framtiden? Kanske det är så att den saknas. Statistikcentralens siffror talar sitt krassa språk.

INSÄNDARE: Vetenskap i Mammons tjänst

Det måste till en förändring så att det är friskhet och hälsa som är det lönsamma, inte sjukdom och ohälsa.

INSÄNDARE: Håller vi på att offra vår rättsstat på vargens och skarvens altare?

Fortsätter vi som inget hänt undergräver vi medborgarnas förtroende för förvaltningen, för demokratisk politik och för rättsväsendet. Urholkas medborgarnas förtroende för statsmakten är det början på slutet för den nordiska rättsstat vi är vana att leva i.

INSÄNDARE: Fusionen ökar SFP:s makt

Hur vore det att ha ett närmare samarbete med de större rikspartierna som finns etablerade i regionen? Fusionen mellan Korsholm och Vasa kunde just vara en sådan språngbräda.

INSÄNDARE: Barnen är framtidens viktigaste investering

Nämnden för fostran och undervisning föreslår att fyra specialbarnträdgårdslärare anställs. I stadens förslag finns bara en. Jag anser denna resursering vara otillräcklig.

INSÄNDARE: Svar till Lars-Erik Åkerholm

Lars Gästgivars svarar på Lars-Erik Åkerholms fråga angående kyrkan och kommunsammanslagningen.

INSÄNDARE: Språkstrategi behövs

Svenska språknämnden i Finland välkomnar finska språknämndens förslag att ett nationellt språkpolitiskt program utarbetas.

INSÄNDARE: Stort tack till Anders Norrback

Att Närings-trafik och miljöcentralen, med stor hjälp av vår regering, helt kört över den finlandssvenska befolkningen i vårt land är något vi här i svenska Österbotten bittert fått erfara den senaste tiden.

INSÄNDARE: Barnen är framtidens viktigaste investering

En god småbarnsfostran och skola har en stor betydelse för regionens livskraft.

INSÄNDARE: Varför ska vi skrämma barnen?

Vi ska bekämpa föroreningar men jordens klimatcykler kan vi inte förändra! Förändringarna sker långsamt och dem rår vi inte på.

INSÄNDARE: Finland borde stoppa vapenexporten till Saudiarabien

Hela det internationella samfundet borde reagera. Att stoppa vapenexporten till Saudiarabien, är ett sätt att visa att man inte accepterar landets brutala kränkningar av mänskliga rättigheter.

INSÄNDARE: Öppen fråga om församlingarnas utlåtanden

När ska församlingarna få ge sin syn på en eventuell kommunfusions inverkan på församlingarnas verksamhet?

INSÄNDARE: Nylund, ge dig på skogspatronerna

Varför får aktiva skogsägare mindre för stockar som redan är ute vid vägen, än skogsbolaget betalar för stockar i skogen, som ännu är oavverkade?

INSÄNDARE: Skyddar Stuk industrin eller medborgarna?

Forskning har redan visat att ögon, hud, hjärna och testiklar är de mest strålningskänsliga. Ändå rekommenderar Stuk, med stöd av ett medicinalråd vid Social- och hälsovårdsministeriet, att de från tidigare allt för höga gränsvärdena ska höjas ytterligare.

INSÄNDARE: Unga ska ha rätt till att välja!

Sluta ta er rätten över att bestämma över någon annans kropp. Kommuner som bestämmer sig för att erbjuda gratis preventivmedel gör ett fruktansvärt bra beslut som gynnar våra unga!

INSÄNDARE: Så länge vi tillåter djurproduktionen förstöra vår planet måste vi åtminstone ta hand om djuren

Så länge vi bedriver intensiv djurproduktion har vi en absolut skyldighet att säkerställa djurens välfärd.

INSÄNDARE: Living Labs- Medborgarna i centrum för cirkulär utveckling

Den nederländska organisationen Circle Economy har genomfört en Circle City Scan analys för att identifiera områden där Amsterdam kan nå betydande framsteg inför en övergång till cirkulär ekonomi.