Opinion

Insändare

Mest läst senaste veckan

Opinion

Nyhetsbild

ARTIKEL: Gammalt och nytt i Grekland

UTRIKESPOLITIK Inom EU lägger de ekonomiska analytikerna vikt vid Greklands nyvalda premiärminister Kyriakos Mitsotakis' löften om skattesänkningar, justeringen uppåt av pensionerna och motsvarande löften ägnade att för en stund öka trivseln och tryggheten i det grekiska samhället.

Nyhetsbild

INSÄNDARE: Marknaderna viktiga för staden

Vänner, bekanta er med den mysiga småstaden, men också med den välmående landsbygden.

Nyhetsbild

ARTIKEL: Befolkningen – en stor utmaning

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN Utvecklingstrender är skönjbara, har sina orsaker och följder. Hur ska man förhålla sig till dem? Rida på vågorna och utnyttja dem eller simma motströms så länge man orkar i hopp om nya vindar?

Nyhetsbild

INSÄNDARE: Skagersten bryter mot Bibeln

BIBELN Sven Olof Skagersten påstår att Bibeln har en enhetlig syn på äktenskap (VBL 3.7). Det stämmer inte.

INSÄNDARE: Bra med nytt koncept

Nyhetsbild

ARTIKEL: Den svåra (europeiska) demokratin

EU Det har varit en allmänt accepterad sanning att EU lider av ett demokratiunderskott, men vad det underskottet egentligen beror på är sedan en lite mera invecklad fråga.

Nyhetsbild

INSÄNDARE: Världsrekord i trafikböter

LAGSTIFTNINGEN I våra närmaste grannländer betraktas inte fortkörning som ett grovt brott och därför används inte dagsböter utan ett högsta belopp.

Nyhetsbild

INSÄNDARE: Narcissismen kostar och förstör

RELATIONER Som "Margareta" skrev kan narcissisterna vara mycket omtyckta av släkt, vänner, anhöriga och arbetskamrater (insändaren "Akta dig för narcissisten", VBL 3.7). Men de kan likaväl vara betydligt mindre omtyckta av de samma beroende på hur de opererar.

Nyhetsbild

INSÄNDARE: Modellelev eller branschdödare?

FISKE Ett totalstopp av torskfisket i hela Östersjön skulle drabba också det hållbara fisket av välmående torsk i Ålands hav.

INSÄNDARE: Åtgärder krävs nog

KLIMATET Min insändare den 8 juni besvaras den 2 juli av Sören Hedvik och eftersom jag direkt nämns vid namn anser jag en kommentar vara på sin plats.

Nyhetsbild

INSÄNDARE: Korsnäs – en fin helhet

SAMHÄLLE Det är lite ironiskt att läsa Leif Holmblads insändare om att se helheten i Korsnäs i samma Vasablad där Viveca Dahl skriver så insiktsfullt om Maarit Feldt-Rantas sommarprat i radio Vega (VBL 11.6).

Nyhetsbild

INSÄNDARE: Klimatet som utgångspunkt i handelsavtal

KLIMATET I handelsavtalen behöver vi prioritera det som faktiskt har en avgörande betydelse: klimatet.

ARTIKEL: Vallonerna – ett exempel på lyckad integrering

HISTORIA De blev inte tvingade in i en färdig form av staten eller kyrkan. Vallonerna förändrade landet och integrerade sig själva genom att arbeta för sitt nya hemland.

INSÄNDARE: Var Manfred Weber för konservativ?

EU Ursula von der Leyen verkar vara en förespråkare för en starkare EU-integration. Vad betyder det för en liten nation som Finland?

INSÄNDARE: Se till helheten i Korsnäs

VÄGAR Många trodde i min förra insändare att jag skämtade om alla Molpes krav om olika vägprojekt som bör förverkligas snarast.

INSÄNDARE: Kristus gör ingen skillnad på kön

RELIGION Skagersten (VBL 3.7) tycker sig se "en enda" äktenskapssyn löpa genom hela Bibeln, men "he e nou kukku he".

INSÄNDARE: Varför är vägplanen inte klar?

TRAFIK I en insändare i Vasabladet den 10 oktober 2018 förundrade jag mig över att vägplaneringen av den sju kilometer långa riksvägsträckan Vassorfjärden-Kärklax inte fås klar att framläggas till påseende.

INSÄNDARE: Svenska i Tammerfors, ja, men inte nu längre

SPRÅK I Tammerfors har man har talat svenska, men nu mera sällan. Det svenska språket har icke desto mindre inverkat på det språk vi   använder här.

INSÄNDARE: Ny funktionshinderlag leder till ojämlikhet

SAMHÄLLE Hur bidrar man till ökad jämlikhet mellan grupper, om den ena gruppen plötsligt förlorar en rättighet som den andra gruppen får behålla?

INSÄNDARE: Huggormen är mycket farlig

NATUR Periodvis sprids felaktiga uppgifter om naturens skeenden likt modenycker i media. Företeelser överdrivs eller förringas. Det har i dagarna skrivits om huggormar och huggormsbett.

INSÄNDARE: Bibeltolkning medför ansvar

BIBELN Bibeltolkningen och undervisningen medför det största ansvar man kan ta på sig.

INSÄNDARE: Akta dig för narcissisten

RELATIONER Narcissisten, denna farligt sjuka människa som lider av en obotlig sjukdom är en som älskar sig själv, tror att hen är perfekt. Mycket omtyckt av släkt, vänner, anhöriga och arbetskamrater.

INSÄNDARE: Åtgärder krävs – låt oss sätta i gång

KLIMATET Eirik Granqvist gör i VBL (8.6) ett försök att lugna ungdomar som oroar sig för den globala uppvärmningen, vilket i sig är ett lovvärt initiativ. Ångest leder inte till någonting gott, varken på det individuella eller det samhälleliga planet.

INSÄNDARE: Vargen kräver ärlig dialog

VARGEN Hur länge skall hederliga medborgare tolerera att man offrar pengar och vår miljö för att ett rovdjur som vargen ska få husera i landet?

INSÄNDARE: Titta på Vasas ekonomi!

FUSION Daniel Paro är ute och går och kringgår i spalterna igen. Om man inte kan svara på en fråga vore det bäst att helt låta bli. Då skulle man inte blotta sig så mycket.