Opinion

Krönika

Mest läst senaste veckan

Opinion

RIKSDAGSKRÖNIKA Gränshinder faller i Norden

Listan över gränshinder är fortfarande lång. Med de senaste åren har det nordiska samarbetet gått i en positiv riktning.

KOLUMN Sak, person och färg

På finskt håll hör man ibland uttrycket ”Asiat riitelevät, eivät ihmiset” – fritt översatt: ”Det är sakfrågorna som grälar, inte människorna”. I den bästa av världar borde det fungera så, men verkligheten tenderar att vara mer komplex.

UNG TORSDAG Problemformuleraren innehar makten

Den svenske författaren Lars Gustafsson myntade i tiderna begreppet ”problemformuleringsprivilegiet”. Med detta hänvisade Gustafsson till makten att i samhällsdebatten formulera problemet och dess lösning, och därmed bestämma hela dagordningen.

KOLUMN: Maten – roten till allt ont och lösningen på alla problem

Det vi stoppar i munnen kan vi själva bestämma över och därmed har vi makt att påverka både stort och smått, både i positiv och negativ riktning.

KOLUMN: Gällt tonläge i riksdagen

George C. Ehrnrooth hörde till de aktiva parlamentariker som försökte utveckla riksdagens frågetimme och aktivera den parlamentariska debatten. Det var före twitterns tid. Nu är han överhövan bönhörd.

Nyhetsbild

Språkkolumnen: Man kan inte kila före när man hämtar barnen

När studenterna har återvänt till studieorterna och barnen har vant sig vid läxor igen, brukar föräldrarna till yngre barn falla in i samma kommunikationsmönster som före sommarlovet. Nu består de viktigaste vardagliga samtalen återigen av att ”lämna”,"hämta”, ”föra” och ”skjutsa”.

KOLUMN: Nolltillväxt i inkomsterna men inte i utgifterna

Erfarenheten av de senaste 10 åren visar att medborgarna inte i praktiken accepterat konsekvenserna av nolltillväxt utan levt över tillgångarna. Man har föredragit konsumtion på kort sikt framom konsumtion på lång sikt.

RIKSDAGSKRÖNIKA: Österbottniskt näringsliv visar vägen

Den nya vassare formuleringar kring den språkliga dimensionen av framtidens vårdservice var en arbetsseger för SFP nationellt.

KOLUMN Snart är de födda på 2000-talet

KOLUMN Jag känner inte till Beloit College i Wisconsin desto mera. Men varje år lär personalen där sätta ihop en förteckning över vad som hände då det årets "gulnäbbar" föddes.

UNG TORSDAG: Om farliga ordlekar

På tal om att språket kan vilseleda och det där med att livet kom emellan. Det måste väl ändå vara omöjligt att livet någonsin kommer emellan? Emellan vadå? Livet kan väl inte stå i väg för livet?

KOLUMN: Ett starkt SDP gynnar Österbotten

För Österbottens del har den nuvarande regering varit allt annat än lyckad, och det ska bli mycket intressant att se hur missnöjet tar sig i uttryck i valbåset.

KOLUMN: Anrik festival främjar walesiskan

Mervärdet av att växa upp på två språk är välkänt och det kan lyftas fram som ett argument för att stärka ett minoritetsspråks ställning – inte bara i Wales.

KOLUMN Kan de svenska blocken äntligen brista?

Som svensk historiker ser jag fram emot valet den 9 september med spänd förväntan.

KOLUMN Soldat Schwejk i trångmål

Hur stod det till den 21 augusti 1968? Jo, herrn, jag kan ge besked, ty jag var med.

KOLUMN Präglad av agrart nyttotänkande

Uppväxten i en typiskt österbottnisk agrarmiljö har satt sina spår, speciellt beträffande det så kallade nyttotänkandet. Allt skulle ju vara nyttigt – och kunna mätas, kvantitativt eller kvalitativt.

UNG TORSDAG Om att vara ett laudaturbarn

Jag gick ut gymnasiet med sju laudatur och ett eximia. Jag är en smart jävel med vass penna och skarp analysförmåga. Men frågar du mig om hur jag lyckats nå mina betyg så skäms jag.

KOLUMN Farväl, alla hälsningsord!

När jag var en liten pojke, vilket betyder en tidsresa tillbaka till 1960-talet, var det artigt att hälsa på sina medmänniskor.

KOLUMN: Kom Jimmie Åkesson av sig?

Vi som bryr oss om våra barnbarns framtid måste se till att klimatfrågan hamnar högst på agendan också i den stundande finländska valkampanjen.

KOLUMN Fyra teser om finlandssvenskarna

Kunskapen om hur personer som har tvåspråkig bakgrund positionerar sig i samhället, både vad gäller demografiska och socioekonomiska utfall, är också mycket bristfällig.

KOLUMN Vi lever i ojämlikhetens tid

KOLUMN "Vad är det här för tid, när ett samtal om träd nästan är brottsligt, eftersom det innebär tystnad om så mycket grymhet?", frågade Bertol Brecht en gång. Jag frågar mig det samma.

KOLUMN: Tryggare arbetsmarknad - inte försämrade villkor

Nu är Sipiläs högerregering än en gång på kollisionskurs med facket. Den här gången planerar man att försämra anställningsskyddet, vilket kommer att öka otryggheten i arbetslivet.

UNG TORSDAG: Stolthet och fördom

Pride är en kamp för mänskliga rättigheter. För jämlikhet. Acceptans. Kärlek. Mångfald.

KOLUMN: Avväpnande humor?

Helgar ändamålet medlen? Får man då skoja om vad som helst och förnedra folk offentligt?

KOLUMN Presidenten på ärten

KOLUMN En del statslärda och politiska journalister har klagat över att president Sauli Niinistö har överskridit sina befogenheter. Han har blandat sig i inrikespolitiska frågor.

KOLUMN Varför forska i finlandssvenskar?

KOLUMN Under den senaste månaden har jag flera gånger fått frågan om varför det är viktigt att forska om oss finlandssvenskar, och vad som är intressant med det.